sv
Vitamins 560

Iron

Vad är Järn?

 

 

Järn är en metall, men för våra kroppar en livsviktig mineral som vi får via kosten. Järn fyller flera viktiga funktioner i våra kroppar såsom:

- Syretransport
Järn hjälper till i det system som transporterar syre från lungor ut till resten av kroppen.
- Hjärnhälsa
Järn är nödvändigt för produktionen av signalsubstanser (neurotransmittorer) såsom serotonin, dopamin och noradrenalin.
- Energiproduktion
Järn är involverad i produktionen av enzymer som i sin tur bland annat behövs för produktionen av ATP - den främsta energikälla som alla kroppens celler.
- Muskelfunktion
Järn är involverad i produktionen av myoglobin, ett protein som finns i musklerna vilket hjälper till med lagring och frisättning av syre som används under muskelarbete.

Normala järnnivåer är därför avgörande för att kunna prestera på en hög nivå. Men suboptimala nivåer kommer prestationen att påverkas negativt.

Två olika typer av järn kan tas upp av kroppen:

- Hemjärn
- Icke-hemjärn

Hemjärn återfinns i animaliska produkter såsom rött kött, fågel och fisk, medan icke-hemjärn återfinns i växtbaserade produkter. Det rekommenderade dagliga intaget av järn är 9 milligram.

Att uppvisa normala järnnivåer tyder på att ditt intag av järn är tillräckligt och att det system i din kropp som reglerar upptaget fungerar som det ska. Det i sin tur föreslår att din produktion av röda blodkroppar och transport av syre fungerar effektivt.

Att mäta järnnivåerna kan vara relevant av flera anledningar. Det används främst för att diagnostisera och följa tillstånd som direkt innebär påverkade järnnivåer såsom järnbristanemi (för låga järnnivåer) och hemokromatos (för höga järnnivåer). Järnnivåer kan också vara intressant att mäta om du äter järntillskott eller om du står på en annan behandling med järn. Att mäta järnnivåerna kan då hjälpa till när man utvärderar tillståndet och följer effekten av behandlingen. Ett tillstånd som är sällsynt men som också innebär behov av att mäta järnvärden är talassemi, vilket är en genetisk sjukdom som påverkar produktionen av röda blodkroppar. Järnvärden används i detta sammanhang för att alltifrån utreda och fastställa tillståndet till att följa utvecklingen av den.

 

 

Låga värden av Järn?

 

 

Låga järnnivåer, även känt som järnbrist, är en vanlig kostrelaterad brist globalt. Järnbrist kan i sin tur ge upphov till anemi, då järn behövs för produktionen av hemoglobin och en brist på hemoglobin är ekvivalent med anemi. Detta är vanligare bland atleter än i den generella befolkningen.
Orsaken sägs bland annat vara att omsättningen av järn ökar kraftigt i samband med fysisk aktivitet via ett hormon som heter hepcidin.

När man lider av anemi får man en sämre förmåga att transportera syre runtom i kroppen. Låga järnnivåer kommer därför som en konsekvens orsaka en sämre möjlighet att tillhandahålla tillräckligt med syre till kroppens alla delar och prestationsförmågan försämras avsevärt.

Kortfattat kan man säga att järnbrist kan orsakas av tre huvudkategorier av anledningar:

- Försämrad förmåga att ta upp järn
Ses inte sällan i samband med medicinska tillstånd såsom celiaki och IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). Kan ses under pågående infektioner

- Otillräckligt intag av järn

- Ökad förlust av järn

Genom blodförlust (som oftast beror på skada eller operation). Hos kvinnor är menstruation den vanligaste orsaken bakom järnförluster.
Nefrotiskt syndrom, ett tillstånd som innebär skada på njurens kärlnystan

 

 

Höga värden av Järn?

 

 

Höga järnnivåer i kroppen tyder på för höga intag av järn, ett ökat upptag av järn från tarmen eller en kombination av de båda.

Den vanligaste orsaken bakom höga nivåer är hemokromatos, även känt som bronsdiabetes, vilket är en genetisk sjukdom som orsakar högre än nödvändigt upptag och inlagring av järn i kroppen. Eftersom höga järnnivåer kan orsaka organskada, är det viktigt att ta reda på vad förhöjda nivåer beror på. Andra vanliga orsaker bakom förhöjda järnvärden som kan vara av värde att känna till är järntillskott, upprepade blodtransfusioner och kronisk leversjukdom (eftersom levern ansvarar för regleringen av järndepåer).