sv
WeightLoss

Läkemedel viktnedgång

5 min to read

Till dig som förskrivits behandling med Wegovy


Wegovy tas med hjälp av en injektion med spruta en gång per vecka, och den tas oberoende av måltid. Du väljer själv vilken dag du vill ta sprutan, men kom ihåg att fortsätta med samma dag. Om du skulle vilja byta dag kontaktar du enkelt din läkare så hjälper vi dig.

Om en dos missas ska den administreras så fort som möjligt inom 5 dagar efter den missade dosen. Om det har gått mer än 5 dagar ska den missade dosen hoppas över och nästa dos administreras nästa ordinarie schemalagda dag. Notera att det är viktigt att inte använda dubbel dos för att kompensera glömd dos. 


Startdosen är 0,25 mg. Öka sedan dosen en gång per månad enligt schemat nedan:

 • Vecka 1-4 - 0,25 mg
 • Vecka 5-8 - 0,5 mg
 • Vecka 9-12 - 1 mg
 • Vecka 13-16 - 1,7 mg
 • Vecka 17+ (Underhållsdos) - 2,4 mg


Viktigt att tänka på

 • Överdosera inte Wegovy - ta aldrig mer än 2,4 mg.
  Wegovy har bara effekt så länge du står på behandling.
 • Det är vanligt att uppleva biverkningar med Wegovy när man påbörjar behandling eller precis när man går upp i dos. Dessa är i de flesta fall övergående. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.
 • Läkemedlet är personligt. Dela aldrig ut ditt läkemedel till andra som inte fått ett recept.
 • Läs alltid instruktionerna i bipackssedeln innan du påbörjar en ny läkemedelsbehandling.
 • Wegovy ingår inte i högkostnadsskyddet och bekostas helt av patienten själv.

Avbryt behandlingen och kontakta oss om:

 • Du får ont högt upp i mitten av magen, eller i ryggen mellan skulderbladen i samband med att läkemedlet sätts in eller vid en dosökning.
 • Du får feber 38 grader i samband med att läkemedlet sätts in eller efter en dosökning.
 • Du blir illamående och kräks som du upplever börjar i samband med behandlingen.
 • Du planerar att bli gravid.
 • Du får problem med synen.
 • Du får en allvarlig allergisk reaktion.
 • Du börjar utveckla svullnader på kroppen såsom i ansikte och ben.
LinkText

Till dig som förskrivits behandling med Saxenda

 

Saxenda tas med hjälp av en daglig injektion med spruta, och tas oberoende av måltid. 

Om en dos missas och mindre än 12h passerat sedan dosen skulle ha tagits, ska den tas så snart som möjligt. Om det istället är mindre än 12h kvar till nästa dos ska du vänta till nästa schemalagda tillfälle. Notera att det är viktigt att inte använda dubbel eller ökad dos för att kompensera glömd dos. Startdosen är 0,6 mg dagligen. För att minska risken för biverkningar trappas dosen successivt upp under en 5-veckorsperiod tills man når en underhållsdos på 3,0mg/dag.  

 • Vecka 1 - 0,6 mg
 • Vecka 2 - 1,2 mg
 • Vecka 3 - 1,8 mg
 • Vecka 4 - 2,4 mg
 • Vecka 5+ (underhållsdos) - 3 mg

 

Viktigt att tänka på

 • Överdosera inte Saxenda - ta aldrig mer än 3,0 mg.

 • Saxenda har bara effekt så länge du står på behandling.
 • Det är vanligt att uppleva biverkningar med Saxenda när man påbörjar behandling eller precis när man går upp i dos. Dessa är i de flesta fall övergående. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.

 • Läkemedlet är personligt. Dela aldrig ut ditt läkemedel till andra som inte har fått ett recept.

 • Läs alltid instruktionerna i bipackssedeln innan du påbörjar en ny läkemedelsbehandling.
 • Saxenda ingår inte i högkostnadsskyddet och bekostas helt av patienten själv. 

 

Avbryt behandlingen och kontakta oss om:

 • Du får ont högt upp i mitten av magen, eller i ryggen mellan skulderbladen i samband med att läkemedelt sätts in eller efter en dosökning.

 • Du får feber 38 grader i samband med att läkemedlet sätts in eller efter en dosökning.

 • Du blir illamående och kräks som du upplever börjar i samband med behandlingen.

 • Du planerar att bli gravid.

 • Du börjar uppleva hjärtklappningar eller en känsla av att hjärtat rusar i vila som uppkommit i samband med påbörjad behandling eller dosökning.

LinkText

Till dig som förskrivits behandling med Rybelsus

 

Rybelsus är en tablett som tas en gång dagligen på fastande mage (minst 6 timmar sedan senaste måltid). För att behandlingen ska ha en jämn verkningseffekt ska tabletten tas vid samma tidpunkt varje dag, så ett passande förslag är direkt när du vaknar. Man ska inte heller äta, dricka eller ta andra läkemedel minst 30 minuter efter att tabletten har tagits då detta riskerar en sämre behandlingseffekt. 

Om du missar en dos ska du hoppa över den missade dosen och ta din normala dos nästa dag. Notera att det är viktigt att aldrig ta dubbel dos för att kompensera glömd dos. Startdosen är 3 mg. Sedan ökas dosen successivt efter ett upptrappningsschema enligt nedan:

 • Vecka 1-4 (startdos) - 3mg
 • Vecka 5-8 - 7mg
 • Vecka 9+ (Underhållsdos) - 14mg


Viktigt att tänka på

 • Överdosera inte Rybelsus - ta aldrig mer än 14mg.
 • Rybelsus har bara effekt så länge du står på behandling.
 • Det är vanligt att uppleva biverkningar med Rybelsus när man påbörjar behandling eller precis när man går upp i dos. Dessa är i de flesta fall övergående. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.
 • Läkemedlet är personligt. Dela aldrig ut ditt läkemedel till andra som inte fått ett recept.
 • Läs alltid instruktionerna i bipackssedeln innan du påbörjar en ny läkemedelsbehandling.
 • Rybelsus ingår enbart i högkostnadsskyddet för de med diabetes typ 2.

 

Avbryt behandlingen och kontakta oss om:

 • Du får ont högt upp i mitten av magen, eller i ryggen mellan skulderbladen i samband med att läkemedlet sätts in eller efter en dosökning.
 • Du får feber 38 grader i samband med att läkemedlet sätts in eller efter en dosökning.
 • Du blir illamående och kräks som du upplever börjar i samband med behandlingen.
 • Du planerar att bli gravid.
 • Du får problem med synen.
 • Du får en allvarlig allergisk reaktion.
 • Du börjar utveckla svullnader på kroppen såsom på benen.
LinkText

Till dig som förskrivits behandling med Ozempic

 

Ozempic tas med hjälp av en injektion med spruta en gång per vecka, och den tas oberoende av måltid. Du väljer själv vilken dag du vill ta sprutan, men kom ihåg att fortsätta med samma dag. Om du skulle vilja byta dag kontaktar du enkelt din läkare så hjälper vi dig.


Om en dos missas
ska den administreras så snart du kan inom 5 dagar efter den missade dosen. Om det har gått mer än 5 dagar ska den missade dosen hoppas över och nästa dos administreras nästa ordinarie schemalagd dag. Notera att det är viktigt att inte använda dubbel dos för att kompensera glömd dos. 

Startdosen är 0,25 mg. Därefter ökas dosen successivt efter ett behandlingsschema enligt nedan:

 • Vecka 1-4 (startdos) - 0,25mg
 • Vecka 5-8 - 0,5 mg
 • Vecka 9-12 - 1mg
 • Vecka 13+ (underhållsdos) - 2mg

 

Viktigt att tänka på

 • Överdosera inte Ozempic - ta aldrig mer än 2mg.
 • Ozempic har bara effekt så länge du står på behandling.
 • Det är vanligt att uppleva biverkningar med Ozempic när man påbörjar behandling eller precis när man går upp i dos. Dessa är i de flesta fall övergående. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.
 • Läkemedlet är personligt. Dela aldrig ut ditt läkemedel till andra som inte fått ett recept.
 • Läs alltid instruktionerna i bipackssedeln innan du påbörjar en ny läkemedelsbehandling.
 • Ozempic ingår enbart i högkostnadsskyddet för personer med diabetes typ 2. 

 

Avbryt behandlingen och kontakta oss om:

 • Du får ont högt upp i mitten av magen, eller i ryggen mellan skulderbladen i samband med att läkemedlet sätts in eller vid dosökning.
 • Du får feber 38 grader i samband med att läkemedlet sätts in eller efter en dosökning.
 • Du blir illamående och kräks som du upplever börjar i samband med behandlingen.

 • Du planerar att bli gravid.
 • Du får problem med synen.

 • Du får en allvarlig allergisk reaktion.

 • Du börjar utveckla svullnader på kroppen såsom i ansikte och ben.

LinkText

Till dig som förskrivits behandling med Trulicity

 

Trulicity tas med hjälp av en injektion med spruta en gång per vecka, och den tas oberoende av måltid. Du väljer själv vilken dag du vill ta sprutan , men kom ihåg att fortsätta med samma dag för att behandlingen ska ha en jämn verkningseffekt. Om du skulle vilja byta dag kontaktar du enkelt din läkare så hjälper vi dig.

 

Om du missar att ta en dos, ska du ta den så snart som möjligt om det är minst 3 dygn (72 timmar) kvar till nästa dos. Om det är mindre än 3 dygn (72 timmar) kvar innan nästa dos, ska den missade dosen hoppas över. Ta då nästa dos som vanligt på den planerade dagen.

Startdosen är 0,75 mg. Dosen trappas sedan upp successivt efter nedanstående behandlingsschema:

 • Vecka 1-4 (startdos) - 0,75 mg
 • Vecka 5-8 - 1,5 mg
 • Vecka 9-12 - 3 mg
 • Vecka 13+ (underhållsdos) - 4,5 mg


Viktigt att tänka på

 • Överdosera inte Trulicity - ta aldrig mer än 4,5 mg.

 • Trulicity har bara effekt så länge du står på behandling.

 • Det är vanligt att uppleva biverkningar med Trulicity när man påbörjar behandling eller precis när man går upp i dos. Dessa är i de flesta fall övergående. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.

 • Läkemedlet är personligt. Dela aldrig ut ditt läkemedel till andra som inte fått ett recept.
 • Läs alltid instruktionerna i bipackssedeln innan du påbörjar en ny läkemedelsbehandling.
 • Trulicity ingår enbart i högkostnadsskyddet för personer med diabetes typ 2 som tidigare provat metformin, sulfonureider eller insulin utan tillräcklig effekt, alternativt om dessa inte är lämpliga. 

 

Avbryt behandlingen och kontakta oss om:

 • Du får ont högt upp i mitten av magen, eller i ryggen mellan skulderbladen i samband med att läkemedlet sätts in eller vid en dosökning.

 • Du får feber 38 grader i samband med att läkemedlet sätts in eller efter en dosökning.

 • Du blir illamående och kräks som du upplever börjar i samband med behandlingen.

 • Du får problem med synen.

 • Du får en allvarlig allergisk reaktion.

 • Du börjar utveckla svullnader på kroppen såsom i ansikte och ben.

LinkText

Till dig som förskrivits Xenical

 

Xenical är en kapsel som tas i samband med varje måltid som innehåller fett, oftast tre gånger dagligen. Xenical tas med vatten precis före, tillsammans med eller inom en timme efter varje huvudmåltid. En kapsel innehåller 120 mg, och doser överstigande 120 mg tre gånger dagligen har inte uppvisat några ytterligare fördelar. Effekten av Xenicals aktiva substans, orlistat, resulterar i en mer fettrik avföring redan efter 24 till 48 timmar efter intag. Efter avslutad behandling återgår fettinnehållet i avföringen vanligtvis till det normala inom 48 till 72 timmar. Om du hoppar över en måltid eller äter en måltid som inte innehåller något fett, kan dosen uteslutas vid det tillfället.

 

Om du missar att ta en dos, ska du ta den så fort du kommer ihåg inom en timme efter den senaste måltiden och fortsätt sedan att ta läkemedlet som vanligt vid nästa måltid. Notera att det är viktigt att inte använda dubbel dos för att kompensera glömd dos. Om du har glömt att ta flera doser efter varandra bör du informera din läkare. Viktigt att tänka på

 • Xenical har bara effekt så länge du står på behandling.

 • Biverkningar kan förvärras om måltid innehåller mycket fett. Det dagliga intaget av fett bör fördelas jämnt över alla tre huvudmåltider.

 • Det är vanligt att uppleva biverkningar med Xenical, som ofta minskar vid fortsatt användning. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.

 • Läkemedlet är personligt. Dela aldrig ut ditt läkemedel till andra som inte fått ett recept.

 • Xenical ingår endast i högkostnadsskyddet för patienter med ett BMI över 35, samt för patienter med diabtes typ 2 med ett BMI över 28. 

 

Avbryt behandlingen och kontakta oss om:

 • Du utvecklar klåda eller trötthet som du upplever börjar i samband med behandlingen.

 • Du börjar utveckla gulare färg i ögonvitan och/eller på huden.

 • Du får en allvarlig allergisk reaktion.

 • Du börjar utveckla svullnader på kroppen såsom i ansikte och ben.

LinkText