sv
Test & Diagnostics 524

PSA-kvot

2 min read

Simon Körösi

Granskad av: Dr. Tareq Alsaody

Vad är PSA-kvot?

 

PSA-kvoten är det relativa förhållandet mellan fri, obundet PSA och den totala mängden PSA (bundet och obundet). För att ta reda på din PSA-kvot behöver du mäta ditt fria PSA och ditt totala PSA. För att beräkna PSA-kvoten dividerar du sedan värdet av det fria PSA:t med den totala nivån av PSA.

 

Varför mäta PSA-kvoten?

 

En normal till hög PSA-kvot kan indikera en lägre risk för invasiv prostatacancer.

 

Att mäta förhållandet mellan fritt PSA och totalt PSA ger information vid screening och hantering av prostatacancer.

Vad betyder en hög PSA-kvot?

 

En hög PSA-kvot (högre än 18%) indikerar en lägre risk för prostatacancer. Anledningen till detta är att godartade tillstånd som förstorad prostatakörtel (BPH) tenderar att visa en högre kvot än prostatacancer.

 

Viktigt att notera: En hög PSA-kvot kan inte ensamt utesluta förekomsten av prostatacancer. Vidare tester och undersökningar kan vara nödvändiga beroende på faktorer såsom symtom och ålder.

 

Vad innebär en låg PSA-kvot?

 

En låg PSA-kvot (under 18%) kan tyda på en ökad risk för prostatacancer. Om PSA-kvoten är låg kan ytterligare diagnostiska tester rekommenderas för att bekräfta eller utesluta förekomsten av prostatacancer. Om PSA-kvoten minskar efter en cancerbehandling kan det indikera att behandlingen är effektiv.

 

Viktigt att notera: En låg PSA-kvot ensam är inte tillräcklig för att diagnostisera prostatacancer. Om PSA-kvoten är låg krävs ytterligare tester och utredningar för att förstå den underliggande orsaken.

 

Take the Sn™900 CheckUp™test