sv
Analysera hälsan, utan svettiga gymkläder
Tydliga resultat utan krav på bra dagsform

Supernormal™-sortimentet är noggrant framtaget och testat av vårt medicinska team.

Varför

Utforska potential

Fördjupa din kunskap om din kropp och vad som kan påverka din prestation. Få svar och förståelse alltifrån din kost till hur effektivt dina organ fungerar. 

Exponera hinder

Identifiera avvikelser med hjälp av 46 biomarkörer som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Optimera prestationsförmågan

Utifrån resultaten följer vi upp med evidensbaserade rekommendationer och protokoll för att optimera din prestation. Du kan även konsultera direkt med våra läkare.

Tracka din utveckling

Följ din utveckling över tid och jämför resultat för att se hur din prestation och hälsa utvecklas. Din framgång - kartlagd med precision.

Hur
Vad
Sn™p00 Performance™ Innehåll Sn™p00 Performance™ mäter och analyserar 46 biomarkörer som visar nivåer och status för olika kroppsliga system direkt kopplade till vår prestationsförmåga, såsom blod, sköldkörtel, njurar, lever, enzymer och hormoner.
Grupp 1 Blodstatus

Blodstatus ger bland annat insikt om syreupptagningsförmåga, järntillgång och kroppens förmåga att producera nya celler.

570 Hemoglobin

Hemoglobin är ett protein som transporterar syre från lungorna till resten av kroppen. Det finns i de röda blodkropparna och består av fyra delar eller subenheter. Normala nivåer av hemoglobin indikerar en effektiv syretransport och cirkulationssystem utan tillstånd som blodförlust eller anemi.

573 Leukocyter (LPK)

Leukocyter, även kända som vita blodkroppar, är helt avgörande för immunsystemet. Att uppvisa normala nivåer av leukocyter antyder att ditt immunsystem är i balans. Att upprätthålla den balansen är viktigt, eftersom en obalans innebär att ditt immunsystem antingen är angripet av främmande ämnen eller är påverkat av processer som skapar en långvarig inflammation. Personer med en högre fysisk kapacitet har en lägre grad cirkulerande vita blodkroppar i vila.

574 Trombocyter (TPK)

Trombocyter, även kända som blodplättar, är små, skivformade, färglösa fragment av celler i vårt blod som bildar blodproppar och därigenom stoppar eller förebygger blödning. De produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet i cirka 8-10 dagar. Normala nivåer av trombocyter indikerar en balans i din förmåga att bilda blodproppar, vilket innebär att du varken har ökad risk för blödning och blåmärken eller ökad risk för blodproppar. Studier har utifrån träning och prestation visat att träningsgrad och intensiteten i träning påverkar blodplättarnas aktivering.

577 Erytrocyter (EPK)

Erytrocytpartikelkoncentration (EPK), mäter antalet röda blodkroppar som finns i en given mängd blod. Röda blodkroppar är den vanligaste typen av blodkroppar och ansvarar både för att transportera syre från dina lungor till varje cell i din kropp och för att föra tillbaka koldioxid till lungorna från dessa celler som därefter kan andas ut.

578 Hematokrit (EVF)

Erytrocytvolymfraktion (EVF), även känt som hematokrit, är en mätning av andelen röda blodkroppar i ditt blod. EVF presenteras som en procentandel av den totala blodvolymen. En normal EVF indikerar att du har en balanserad nivå av röda blodkroppar i ditt blod, tillräckligt hög för att tillhandahålla tillräckligt med syre till alla vävnader i kroppen och tillräckligt låg för att undvika ökad risk för blodproppar. Inom idrotten, finns ett naturligt samband mellan lägre EVF i vila och en högre aerob kapacitet, medan en högre EVF hos atleter oftare ses vid överträning eller järnbrist.

575 MCH

MCH, eller mean corpuscular hemoglobin, är en mätning av den genomsnittliga mängden hemoglobin i varje röd blodkropp och uppskattar hur väl vävnader och organ syresätts. Normala MCH-nivåer indikerar en effektiv syretransport till organ och andra vävnader.

579 MCV

MCV står för mean corpuscular volume, och är en biomarkör som mäter den genomsnittliga storleken hos röda blodkroppar i ett blodprov. Normalt MCV antyder att produktionen och delningen av röda blodkroppar följer ett normalt mönster och förfarande.

Grupp 2 Blodsocker

Mäter glukosnivåer för att upptäcka avvikelser i blodsockerkontroll vilket kraftigt kan påverka prestationsförmågan.

548 Glukos

Glukos är den vanligaste typen av socker i blodet och är den främsta energikällan för alla celler i kroppen. Normala nivåer av glukos innebär att dina reglersystem för att balansera lagring och tillgänglighet av energi är intakta. Att upprätthålla normala nivåer av glukos kommer att öka dina chanser till ett längre och hälsosammare liv.

569 HbA1c

HbA1c, eller glykerat hemoglobin, är ett resultat av att glukos har förmågan att binda till hemoglobinet på de röda blodkropparna. Ju mer glukos du har i blodomloppet, desto mer glukos kommer att binda till ditt hemoglobin. Normala nivåer av HbA1c indikerar att dina blodsockernivåer och sockeromsättning är i balans.

537 C-peptid

C-peptid är en restprodukt från insulinproduktionen i bukspottskörteln. C-peptid har ingen fysiologisk effekt, medan insulin har en livsviktig viktig roll i att ta upp glukos från blodbanan för att förse kroppen med energi. Normala nivåer av C-peptid indikerar att din bukspottkörtel producerar tillräckliga mängder insulin för att hjälpa till att reglera blodsockernivåerna.

Grupp 3 Hjärta och Kärl

Blodfetter spelar en avgörande roll för hjärt- och kärlhälsa. Att upprätthålla balanserade nivåer av kolesterol och triglycerider är avgörande för ett friskt kardiovaskulärt system. Träning och en mer hälsosam livsstil kommer över tid tydligt avspeglas i mer gynnsamma förhållanden, vilket också ökar dina chanser till ett långt och friskt liv.

567 HDL

HDL står för high-density lipoprotein. HDL är en av flera lipoproteiner som transporterar kolesterol i vårt blodomlopp och kallas ibland för det "goda" kolesterolet. Högre nivåer av HDL indikerar en lägre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och tyder på bättre kardiovaskulär hälsa.

568 LDL

LDL står för low-density lipoprotein. LDL är en av flera lipoproteiner som transporterar kolesterol i vårt blodomlopp och kallas ibland för det "onda" kolesterolet. Låga nivåer av LDL indikerar att du har en lägre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, medan höga nivåer indikerar en ökad risk.

523 LDL/HDL-kvot

LDL/HDL-förhållandet är förhållandet mellan nivåerna av low-density lipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein (HDL) i blodet. Ett normalt till lågt LDL/HDL-förhållande indikerar en god kardiovaskulär hälsa och ökade chanser för ett långt och hälsosamt liv.

549 Totalt kolesterol

Kolesterol är en av de två cirkulerande fetterna i vårt blodomlopp. Det är en fettliknande substans som finns i alla celler i kroppen och fungerar som en byggsten i flera viktiga strukturer såsom cellväggar, vitamin D och gallsyra. Normala kolesterolnivåer är generellt sett en indikation på god övergripande hjärt-kärlhälsa.

550 Triglycerider

Triglycerider är en av två typer av lipider (fetter) som cirkulerar i vårt blod. De lagras i fettceller när din kropp behöver omvandla överskott av kalorier till en effektiv form av energilagring. Normala nivåer av triglycerider indikerar att du har en lägre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

546 ApoA1

Apolipoprotein A, även känt som ApoA1, är ett protein som hjälper till att ta bort skadliga nivåer av kolesterol från kroppen. Höga nivåer av ApoA1 indikerar bättre hjärt-kärlhälsa och en lägre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

547 ApoB

Apolipoprotein B, även känt som ApoB, är ett protein som finns i det "onda" kolesterolet. Faktum är att det finns en ApoB i varje struktur i kroppen som kan bidra till åderförkalkning, vilken i sin tur leda till sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Låga nivåer av Apolipoprotein B (ApoB) indikerar därför bättre hjärt-kärlhälsa och en minskad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

525 Apo-kvot

Apo-kvot, även känt som ApoB/ApoA-I-kvot eller ApoB/ApoA1-kvot, är ett mått på balansen mellan "dåligt" och "bra" kolesterol. En normal Apo-kvot (som också innebär en låg kvot) antyder bättre hjärt-kärlhälsa och indikerar att du har en lägre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Grupp 4 Njurar

Mätningar av ett flertal markörer såsom kreatinin, natrium och kalium. Utvärderar njurfunktionen, vätskebalansen och nivåer av muskelnedbrytning. 

551 Kreatinin

Kreatinin är ett avfallsämne som normalt bildas i våra muskler, utsöndras i urinen och används inom medicin för att övervaka och utvärdera njurfunktionen. Kreatinin bildas genom nedbrytningen av något som kallas kreatinfosfat, en energireserv för musklerna, framförallt under högintensiv träning. Kreatin kan även användas tillsammans med andra markörer för att utvärdera kroppens vätskebalans och proteinomsättning.

522 Natrium

Natrium är en viktig mineral och en av de mest betydelsefulla och rikligast förekommande elektrolyterna i våra kroppar. Normala nivåer av natrium indikerar en övergripande elektrolytbalans och antyder en väl fungerande reglering av vätskor, blodtryck, muskelfunktion och normal överföring av nervimpulser.

553 Kalium

Kalium är en mineral som finns i hela kroppen och är nödvändig för din hälsa. Det är även en elektrolyt, vilket betyder att den är elektriskt laddad, vilket hjälper dina nerver och muskler att fungera normalt. En normal nivå av kalium indikerar att din övergripande elektrolytbalans är normal, vilket bidrar till en hälsosam vätskebalans, pH-balans, nervfunktion och muskelfunktion.

554 Kalcium

Kalcium är en av de viktigaste och mest förekommande mineralerna i kroppen och lagras till 99% i ben och tänder. Förutom att ge struktur spelar det en avgörande roll för muskelfunktionen och är också viktigt för överföring av nervsignaler, regleringen av enzymer och funktionen i det cirkulatoriska systemet. Kalcium är viktigt för att upprätthålla normalt blodtryck, en balanserad koagulationsförmåga och för att underlätta en regelbunden hjärtrytm. Normala kalciumnivåer antyder god benhälsa och friska bisköldkörtlar.

555 Albumin

Albumin är en av kroppens viktigaste proteiner. Det produceras av levern och cirkulerar i vårt blod. Det är det överlägset mest förekommande proteinet i plasma och har flera viktiga funktioner såsom att upprätthålla en normal vätskebalans mellan blodkärl och vävnader, binda och buffra syror (vilket hjälper kroppen att upprätthålla sin pH-balans) och assistera i transporten av ämnen såsom hormoner, fettsyror och läkemedel. Albumin använder vi i Performance™ för att utvärdera leverfunktion, bedöma grad av proteinbrist och bedöma återhämtning då albumin associerats till koncentration av tillväxthormon i blodet.

Grupp 5 Lever

Tester av enzymerna ALAT och ASAT görs för att utvärdera nivåer av träning och ev användning av tillskott som påverkar levern. Vid högintensiv träning och tyngdlyftning kan dessa enzymer stiga utan att det råder någon leversjukdom. Det kan alltså både avslöja om man använder särskilda tillskott i anslutning till sin träning och om man tränar hårdare än vad kroppen kan hantera.

557 ALAT

ALAT, även känt som alaninaminotransferas, är ett enzym som främst återfinns i levern, men också i organ som hjärtat och skelettmusklerna. Det är involverat i metabolismen av aminosyror – byggstenarna för proteiner. Till skillnad från sin "syskon" ASAT, finns ALAT huvudsakligen i levercellernas s.k. cytoplasma och blir mer "tillgängligt" när cellmembranen bryts jämfört med ASAT, som är bundet till mitokondrierna. Även om vetenskapen fortfarande arbetar med att förstå hur denna information kan användas som ett diagnostiskt verktyg för att skilja mellan olika påfrestningar på levercellerna, har ALAT en längre halveringstid och visar därför en större ökning än ASAT när levercellerna påverkas.

När det gäller träning är det känt att styrketräning kan orsaka förhöjda nivåer hos friska individer. Orsaken är att ALAT läcker från muskelcellerna när de belastas under träning. Ju tyngre och mer intensiv träningen är, desto högre kan ALAT-nivåerna bli. Därför kan ALAT också inkluderas som en av flera mått på hur mycket skada musklerna genomgår vid en given belastning, även för elitidrottare. Förhöjda nivåer av ALAT kan kvarstå i upp till en vecka, trots att levern är frisk. För att särskilja dessa mäter vi också albumin, som inte påverkas på samma sätt av träning och avslöjar leverns funktion och hälsa.

556 ASAT

ASAT, även känt som aspartataminotransferas, är ett enzym som främst finns i levern, men även i organ såsom hjärtat och skelettmuskulatur. Det är involverat i ämnesomsättningen av aminosyror - byggstenarna för proteiner. När det kommer till träning, vet man att styrketräning kan orsaka förhöjda nivåer hos friska personer. Anledningen är att ASAT läcker ut från muskelceller när de belastas under träning. Ju tyngre och mer intensiv träningen är, desto högre kan ASAT-nivåerna bli. ASAT kan därför även av elitidrottare ingå som ett av flera mått för hur mycket skada musklerna tar vid en given belastning. Förhöjda ASAT-nivåer kan kvarstå i uppemot en vecka, trots att man är leverfrisk. För att skilja dessa åt, mäter vi även Albumin, som inte påverkas på samma sätt av träning och avslöjar leverns funktion och hälsa.

Grupp 6 Vitaminer och Mineraler

Testet omfattar bland annat näringsnivåerna av vitamin B12, vitamin D, järn, ferritin, homocystein och magnesium för att identifiera brister och obalanser i kroppen. Suboptimala nivåer är en inte helt ovanlig orsak till trötthet och försämrad prestationsförmåga.

531 B12

Vitamin B12, även känt som kobalamin, är en av åtta B-vitaminer i vår kropp. Det är viktigt för funktionen av flera vitala processer såsom produktionen av röda blodkroppar, DNA-syntes och nervfunktion. Normala nivåer av vitamin B12 indikerar att din kost ger dig tillräckligt med nödvändiga byggstenar för din övergripande hälsa. Därtill påverkar B12 kroppens melatonin, och suboptimala nivåer kan bidra till ökad trötthet. Slutligen har man under många år sett att B12 spelar en viktig roll i kognitiv, mental förmåga, och där suboptimala nivåer skulle kunna vara en bidragande orsak till försämring av den förmågan.

529 D-vitamin

Vitamin D är ett essentiellt fettlösligt vitamin för våra kroppar och spelar en viktig roll i absorptionen och bevarandet av kalcium och fosfor, kritiskt för benuppbyggnad. Normala nivåer av vitamin D indikerar att du har tillräckliga nivåer för optimal benhälsa och immunsystem. Vad gäller prestationsförmåga, vet man att D-vitaminbrist ökar risken för stressfrakturer, sjukdom och sämre muskelfunktion. Av den anledningen är det också viktigt för atleter att vara noggranna med att få i sig tillräckligt med mineraler såsom magnesium, för att säkerställa en hög aktivering av D-vitamin.

560 Järn

Järn är en viktig mineral för många funktioner i kroppen, som syretransport, nervsignalering, energiproduktion och muskelfunktion. Att ha normala järnnivåer indikerar att ditt intag av järn är tillräckligt samt att regleringssystemet som kontrollerar upptaget fungerar som det ska. Låga järnnivåer, även känt som järnbrist, är vanligare bland atleter än i den generella befolkningen. Orsaken sägs bland annat vara att omsättningen av järn ökar kraftigt i samband med fysisk aktivitet via ett hormon som heter hepcidin. Låga järnnivåer kan påtagligt påverka prestationsförmågan negativt.

534 Ferritin

Ferritin är ett protein som lagrar järn när det finns överskott och frigör det när kroppen behöver det. Då det mesta av järnet lagras och binds av ferritin, indikerar normala nivåer att kroppens reglermekanismer för att lagra och frigöra järn fungerar som de ska. Att upprätthålla normala nivåer av ferritin tillsammans med normala nivåer av järn underlättar en optimal syrefördelning, vilket ökar uthållighet och övergripande vitalitet.

564 Transferrin

Transferrin är ett protein som spelar en avgörande roll för att transportera järn i våra kroppar. Transferrin produceras av levern, binder till järn i blodet och transporterar sedan järnet till olika vävnader och organ där järn behövs. Normala nivåer av transferrin indikerar att din järntransport är effektiv och tyder på en normal järnmetabolism.

583 Järnmättnad

Järnmättnad är en procentsats som beskriver andelen transferrin som är bundet till järn (i blodet) i förhållande till den totala mängden transferrin som finns tillgänglig. En normal järnsaturation antyder normala nivåer av cirkulerande järn i kroppen.

533 Folat (B9)

Folat, eller vitamin B9, är en vattenlöslig vitamin. Den spelar en viktig roll i många processer i vår kropp, inklusive utvecklingen och tillväxten av nya celler samt bildandet och reparationen av DNA. Normala nivåer av folat indikerar att din kost ger dig tillräckligt med byggstenar som är nödvändiga för din övergripande hälsa.

541 Homocystein

Homocystein är en aminosyra som är associerad med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Förhöjda nivåer kan skada blodkärlen och leda till åderförkalkning och blodproppar. Att sänka homocysteinnivåerna genom livsstilsförändringar och/eller tillskott av vitaminer kan minska risken för sådana sjukdomar.

540 Magnesium

Magnesium är en mineral som främst finns i våra ben (60-65%) och inne i våra celler (35-40%). Normala magnesiumnivåer indikerar att du har en hälsosam balans av magnesium i kroppen, vilket krävs för optimal funktion av olika biologiska processer såsom muskel- och nervfunktion, energiomsättning och DNA-syntes. Magnesium är en av flera avgörande mineraler för att kroppen ska kunna prestera på en hög nivå, där man dels sett att magnesium och muskelstyrka är nära förknippade med varandra, och att magnesium bland annat är involverat i:

 • regleringen av kalcium genom att aktivera vitamin D som är avgörande för vårt skelett

 •  regleringen av muskel- och nervfunktioner som kroppen använder för att bibehålla en normal muskelfunktion och hjärtfrekvens (hjärtat är en muskel)

 • reglerar blodsockernivåer och blodtryck

 • alla olika sätt kroppen skapar och använder energi
596 Blodurea

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror. Höga nivåer av urea kan bero på överträning, medan låga nivåer kan bero på lågt proteinintag. Analysen används även för att få en uppfattning om njurarnas funktion, vår omsättning av proteiner och aminosyror samt vid utvärdering av vatten/vätskebalans.

Grupp 7 Sköldkörtel

Testet mäter TSH, T3 och T4 för att kontrollera sköldkörtelns funktion. Sköldkörteln styr kroppens energianvändning och påverkar hur andra organ fungerar. Testet hjälper till att upptäcka sköldkörtelstörningar som hypotyreos eller hypertyreos.

563 TSH

TSH, eller tyreotropin, är hormonet som frisätts av hypofysen och reglerar nivåerna av T3 och T4. Normala TSH-nivåer indikerar att du har en frisk sköldkörtel och en balans i reglersystemet som styr frisättningen av sköldkörtelhormoner

544 T3

T3, eller trijodtyronin, är en av de två huvudsakliga hormoner som produceras av sköldkörteln. Dess frisättning regleras av ett hormon som heter TSH, eller tyroideastimulerande hormon. T3 bildas genom konvertering av det andra hormonet som kommer från sköldkörteln och som regleras genom TSH, känt som T4. Normala T3-nivåer indikerar att du har en frisk sköldkörtel och en balans i reglersystemet som styr frisättningen av sköldkörtelhormoner. T3 är en av kroppens viktigaste hormoner för att styra ämnesomsättningen.

545 T4

T4, eller tyroxin, är ett av de två huvudsakliga hormonerna som produceras av sköldkörteln. Dess frisättning regleras av TSH. Normala T4-nivåer indikerar att du har en frisk sköldkörtel och en balans i reglersystemet som styr frisättningen av sköldkörtelhormoner. T4 är en av kroppens viktigaste hormoner för att styra ämnesomsättningen.

Grupp 8 Hormoner

Denna analys inkluderar mätningar av olika hormoner såsom testosteron, kortisol och IGF-1. Genom att utvärdera dessa hormonnivåer får vi insikt i din övergripande hormonella balans och hur den eventuellt kan påverka din prestation, samt möjlighet att utvärdera din kropps förmåga att öka sin prestationsförmåga och anpassa sig till fysiskt motstånd.

529 Testosteron

Testosteron är ett hormon som främst finns hos män och spelar stor roll för utvecklingen av organ såsom testiklar och prostata. Det påverkar muskeltillväxt, bentäthet, libido och energinivåer. Låga nivåer av testosteron kan leda till trötthet, minskad muskelmassa och förändringar i humöret.

528 SHBG

SHBG, eller sex hormone-binding globulin, är ett protein som binder till könshormoner i blodet och är det viktigaste transportproteinet för testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Ca 44% av testosteronet är bundet till SHBG, och normala nivåer indikerar att hormonerna är i balans.

585 Bioaktivt testosteron

Bioaktivt testosteron avser den del av testosteron som är lättillgänglig för användning av celler och vävnader. Det påverkar muskelutveckling, bentäthet, libido och övergripande välbefinnande. Att mäta bioaktivt testosteron kan ge insikt i hormonstatus och vägleda rätt vid behandling.

539 Kortisol

Kortisol är ett hormon som produceras som svar på stress. Det påverkar ämnesomsättningen såväl som immunsvaret. Kronisk stress kan påverka kortisolnivåerna, vilket i sin tur kan påverka sömnen, vikten och det allmänna välbefinnandet. Att testa kortisolvärden kan hjälpa till vid utvärdering av såväl stressresponsen som hormonbalansen.

597 Testosteron/Kortisol-kvot

Testosteron/kortisol-kvoten avslöjar förhållandet mellan de stora processerna i kroppen som i anslutning till träning antingen kan vara nedbrytande eller uppbyggande. Genom att se hur din testosteron/kortisol-kvot ser ut, kan man utvärdera hur din kropp reagerar på aktuell träning.

598 IGF-1

IGF1, insulin-like growth factor 1, är en fönstermarkör av tillväxthormon. Det innebär att vi genom att mäta IGF-1 kan få en djupare insikt i hur mycket tillväxthormon som cirkulerar i våra kroppar. När tillväxthormon ökar, stiger IGF-1. Både tillväxthormon (GH) och IGF-1 är involverade i regleringen av muskelmassa.

Grupp 9 Inflammation

Utvärdering av biomarkörer såsom CRP (C-reaktivt protein) hjälper till att identifiera systemisk inflammation. Kronisk inflammation påverkar prestation och återhämtning negativt, medan en viss grad av träningsorsakad  inflammation krävs för att uppnå vissa önskade effekter av din träning. 

584 CRP

CRP (C-reactive protein) är en s.k. akutfasreaktant. Det innebär att dess nivåer snabbt ökar som svar på inflammation, antingen från en inflammatorisk process i sig, en infektion eller en skada. Låga nivåer av CRP indikerar låga nivåer av systemisk inflammation i kroppen. Högre nivåer av CRP har kopplats till lägre prestationsförmåga medan lägre CRP-nivåer är förknippade med högre.

Grupp 10 Enzymer

Att testa enzymer, såsom ALAT och ASAT, ger värdefulla insikter om hälsan och funktionen hos vitala organ som levern och hjärtat. Förståelse för enzymaktivitet underlättar bedömningen av övergripande hälsa och fastställande av lämpliga åtgärder för optimalt välmående.

599 LD


LD, eller laktatdehydrogenas, är det enzym som slutligen gör om glukos till laktat (mjölksyra) vid anaerob nedbrytning av glukos. Med andra ord, den väg som kroppen tar för att bryta ner socker när det är brist på syre. Ett exempel på när det sker är när man tränar högintensivt och därmed bygger upp mjölksyra. Laktat har man sett är en av de parametrar som tydligast skiljer olika nivåer av prestationsförmåga. Elitidrottare kan använda det för att utvärdera att de befinner sig i rätt träningszoner under en säsong, och det kan användas för att indirekt bedöma hur mycket fett respektive kolhydrater som förbränns under träning.

600 CK

CK, eller kreatinkinas, är ett enzym som framförallt finns i skelettmuskelceller. Efter styrketräning läcker enzymet ut i cirkulationen, och når sin topp efter ca 24h. CK kan dock vara förhöjt i upptill en vecka efter ett hårt träningspass. Genom att mäta CK, kan man få en djupare förståelse för huruvida man brister i återhämtning efter träning, och hur mycket olika träningspass faktiskt bryter ner muskulatur. 

FAQ
Varför ska man ta ett Performance™test?

Sn™p01 Performance™ är framtaget för att kartlägga förutsättningar för de system i kroppen som är involverade i prestationsförmågan. Genom att genomföra ett Performance™-test får du en fördjupad förståelse för hur din prestation kan påverkas utifrån dina resultat.

Vem bör överväga att genomföra ett Performance™-test?

Sn™p01 Performance™ är framtaget för att hjälpa till med att optimera prestationsförmågan oavsett vilken nivå man befinner sig på. Det betyder att provet både är anpassat för den som vill påbörja en resa mot att förbättra sin prestationsförmåga, och för den som redan har kommit långt och vill ta sina prestationer till nästa nivå.

Hur länge är min beställning giltig?

Din remiss för att göra testet är giltig i 3 månader från beställningsdatum.

Hur tas ett Performance™test?

1. Beställ Sn™p01 Performance™

 • Lägg till Performance™ i din varukorg. 

 • Vi skapar en remiss innehållande alla dina tester till provtagningsställen och laboratorium efter betalning.

 • Bekräftelse och kvitto skickas via mail.

 • Mail skickas ut för att aktivera konto om du inte redan har ett konto hos oss. Detta krävs för att vi ska kunna presentera testresultat på ett säkert sätt via BankID. 

2. Hitta provtagningsställe

 • Vi har anslutna provtagningsställen med drop-in runt om i hela Sverige 

 • Hitta ditt närmaste provtagningsställe och deras öppettider här.

3. Provsvar och uppföljning

 • Provsvaren visas i din journal inom 1-5 arbetsdagar och granskas av en legitimerad läkare.

 

Var hittar jag provtagningsställen för att ta testet?

För att se alla våra provtagningsställen, klicka här.

Information inför provtagning

Viktig att tänka på inför blodprovet:

 

 • Ta ditt prov på fastande mage.

  • Detta innebär att du inte får äta eller dricka något på 10 timmar innan provet. Undantag är vatten och svart kaffe/te utan socker eller mjölk.

 • Testet ska göras på morgonen före kl. 10 på grund av att vissa biomarkörer är känsliga för dygnsrytm.

 • Vila helst 15 min i väntrummet före provtagningen för mer exakta resultat.

 • Ta inga mediciner innan blodprov.

 • Ta med giltig legitimation.

  Tips: Optimera träffsäkerheten i dina resultat genom att alltid utföra Sn™p01 Performance™ inom 24 timmar efter ett identiskt intensivt träningspass. Genom att testa sig direkt efter exakt samma ansträngning, kan man tydligare se vilka anpassningar kroppen har gjort för att klara av belastningen, och därmed direkt mäta din prestationsförmåga.

 

Hur skiljer sig Sn™p01 Performance™ från Sn™900 CheckUp™?

Sn™p01 Performance™ och Sn™900 CheckUp™ är båda omfattande hälsotester, men skiljer sig åt på ett par av de biomarkörer som analyseras för att belysa kroppens fysiologiska tillstånd och funktioner.

Performance-testet syftar till att ge en mer ingående bild av prestationsförmåga och återhämtning genom att även mäta tillväxthormonet IGF-1, blodurea och kreatinkinas (CK) för att bedöma omsättning av proteiner och muskelskada samt LD för att bedöma syreupptagningsförmåga i skelettmuskulatur.

 

Vart presenteras mina testresultat?

För att se dina testresultat, logga in på din hälsoprofil här. För att komma åt din hälsoprofil behöver du aktivera ditt konto genom den aktiveringslänk som skickats till dig efter din beställning.

Vad innebär hälsoprofilen?

Hälsoprofilen är din personliga del av plattformen. Genom att logga in på din hälsoprofil kan du komma åt analyser av din kropp, hur den fungerar och vad den behöver. Det inkluderar detaljerade förklaringar och insikter kring nivåerna på dina biomarkörer, deras betydelse för din hälsa och möjliga åtgärder du kan vidta för att upprätthålla och förbättra ditt välmående.

Hur lång tid tar det att få sitt testresultat?

Du kan förvänta dig att få ditt testresultat inom 4-5 arbetsdagar. Under denna tid analyserar en läkare noggrant dina resultat, och du kommer att kunna se både dina resultat och läkarens kommentarer när du loggar in på din hälsoprofil. Vi mailar dig när analysen är klar.

Vem har tillgång till mina testresultat?

På Supernormal™ prioriterar vi din rätt till sekretess och säkerheten för dina data. Din personliga information hanteras med största omsorg. Vi tillämpar strikt reglerade åtgärder för att skydda din integritet i enlighet med patientsäkerhetslagen och GDPR. Vi följer samma lagar och regler kring sekretess som primärvårdcentraler och sjukhus. Du har däremot möjligheten att dela dina resultat med en annan vårdgivare genom att skriva ut eller spara dem från din hälsoprofil.

Hur kan jag få tillgång till mina tidigare testresultat?

Du kan enkelt komma åt dina tidigare tester genom att logga in på din hälsoprofil. Här kommer alla dina prover och andra meddelanden från oss att sparas och vara tillgängliga när du vill komma åt dem.

Hur vet jag att mina uppgifter behandlas korrekt?

Supernormal™s hälsoprofil säkerställer att din information hanteras säkert för att dina uppgifter ska förbli privata. Konfidentialitet och integritet är en av våra absolut högsta prioriteringar, där vi följer samma regler som sjukhus och andra vårdinstanser kring hanteringen av patientinformation.

Sn™p01 Creatine
Öka din styrka och långsiktig muskeltillväxt med Sn™p01 Kreatin.
Sn™p00 Performance™ test
Optimera din fysik och prestation med analys av bla. hjärta & kärl, blodstatus samt testostetron.
Sn™p02 Whey Protein, Natural
Protein med aminosyror för muskelreparation, tillväxt och återhämtning.
Sn™p02 Whey Protein, Double Rich Chocolate
Protein med smak av choklad för optimal tillväxt och muskelreparation.
Sn™p03 Protein och Kreatin (Allt-i-ett-kombo)
Sn™p03 Protein och Kreatin (Allt-i-ett-kombo)
Två Whey Protein smaker tillsammans med kreatin för dig som tränar och vill förbättra muskeltillväxt och återhämtning.
Sn™3000 BioAge™
Mät och följ din biologiska ålder via analys av 9 viktiga biomarkörer.