sv
Sleep 39

Sömnbesvär - en vanlig ovana

2 min read

Insomni är ett begrepp som syftar till svårigheter att sova. Det kan handla om svårigheter att somna, att vakna under natten eller att vakna tidigt och då har svårt att somna om. Det är vanligt att också uppleva dessa tre besvär i olika kombinationer. Både den akuta och kroniska formen av sömnlöshet är mycket vanliga. Ungefär en av tre vuxna över hela världen upplever besvär med sömnlöshet, och ca 10% av vuxna uppfyller de medicinska kriterierna för sömnstörning. Det är vanligtvis inte farligt att i det akuta skedet lida av sömnstörningar; det finns många sätt, bla mediciner och behandlingar med fokus på psykisk hälsa, för att behandla besvären.

 

Läs mer

 

Kopplingarna mellan sömn och depression är tydliga.

 

Ungefär tre fjärdedelar av deprimerade patienter upplever symptom på sömnstörningar. Hypersomni, ett tillstånd som innebär att man är trött och sömnig dagtid till den grad att det påverkar funktionen, drabbar ca 40% av unga vuxna med depression och 10% av äldre patienter, med en överrepresentation hos kvinnor. Dessa symptom orsakar enormt lidande, har en betydande inverkan på livskvaliteten och utgör en stark riskfaktor för självmord. Förutom den subjektiva upplevelsen av sömnbesvär finns det väldokumenterade förändringar i det objektiva sömnmönstret vid depression. Typiska drag är att behandling ofta inte fungerar samtidigt som risken för återkommande episoder av depression ökar med tilltagande sömnbesvär. Epidemiologiska studier har visat att sömnbesvär hos icke-deprimerade individer är en riskfaktor för senare utveckling av depression

 

Läs mer