sv
Supernormal™ FAQ
Vanliga frågor om medicinsk viktnedgång Välj mellan olika kategorier nedan och hitta de vanligaste frågorna inom respektive område
Varför Sn™ Viktnedgång?

På Supernormal strävar vi efter att omdefiniera synen på obesitas genom att tillhandahålla en behandling som är vetenskapligt förankrad,som fokuserar på metabolisk hälsa och som samtidigt tar hänsyn till det mentala välmåendet. Obesitas är idag en utbredd sjukdom och kallas ibland en "tyst epidemi", eftersom många inte är medvetna om de långsiktiga riskerna.

Människor med obesitas kan ofta uppleva en vardag med fördomar, diskriminering och stigmatisering, även från personal inom hälso- och sjukvården, vilket också spelat stor roll i hur vår behandlingsprocess är uppbyggd. För oss är det viktigt att inte endast erbjuda medicinsk hjälp och vägledning, utan att också en miljö där våra kunder känner sig förstådda, respekterade och stöttade.

Är medicinsk viktnedgång mer effektiv än om man försöker själv?

Det korta svaret är ja. Främst då viktnedgång är en utmaning för många, inte minst på grund av genetiska faktorer som aktivt motarbetar viktnedgång. För en absolut majoritet är det tyvärr väldigt svårt att bibehålla en framgångsrik viktnedgång genom att enbart lägga om kost och träning.

Med nya generationens läkemedel GLP1-analoger kan man uppnå en genomsnittlig viktnedgång på 1,3kg/vecka. Studier har visat att personer som behandlar med läkemedel tillsammans med att lägga om sin livsstil har gått ner i genomsnitt 15-20 %. I jämförbara studier har de utan läkemedel endast gått ner 2.4 % av sin vikt.

Vad ingår i Sn™ Viktnedgång?

I tjänsten ingår först en genomgående utredning tillsammans med läkare för att säkerställa att du får rätt läkemedel och en behandlingsplan anpassad efter dina behov.

Behandlingsplanen inkluderar regelbunden förskrivning av läkemedel, uppföljande provtagning, läkarbedömning samt insättning av läkemedelsbehandling, inklusive eventuella injektioner. Utöver medicinsk vård ges kontinuerlig coaching där fokus ligger på att jobba med målstyrda individuella mål gällande både kost, träning, sömn och mental hälsa. Läkemedel bekostas separat av patienten själv utifrån apotekens priser.

Vilka läkemedel förskriver Supernormal™?

Läkaren kommer att utvärdera din personliga hälsostatus och rekommendera det mest lämpade GLP-1-läkemedlet samt dosering specifikt för dig. I de flesta fall, när det är tillgängligt, förskrivs läkemedel som innehåller semaglutid.

Då det är en hög efterfrågan på dessa läkemedel, har vi en tät dialog med läkemedelsföretagen och apotek, så att vi snabbt kan meddela dig när läkemedel finns tillgängliga.

Hur fungerar läkemedel mot obesitas och kronisk övervikt?

Läkemedel som används mot obesitas och kronisk övervikt, också benämnt som GLP-1 analoger, fungerar genom att efterlikna ett av människans naturligt producerade hormoner som kallas glukagonliknande peptid 1 (GLP-1).

GLP-1 har flera funktioner under behandling. När det gäller viktnedgång bidrar den till att reglera hunger och matintag genom att fördröja tömningen av magsäcken, vilket förlänger mättnadskänslan u och med att maten stannar längre i magen. Behandlingen bidrar även till att minska aptit och sötsug.

I kombination med livsstilsförändringar och en personlig behandlingsplan kan GLP-1 läkemedel användas som hjälpmedel för att stödja en hälsosam vikthantering.

Finns det några biverkningar?

Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. Biverkningarna av GLP-1 analoger innefattar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. Du kommer att få information om detta och vad du själv kan påverka under behandlingens gång oavsett läkemedel. För att jobba med läkemedel på ett säkert sätt kommer även dosering att trappas upp långsamt för att minska eventuella risker och biverkningar.

Långvarig och ihållande viktnedgång kan ge enorma hälsofördelar för många patienter. Därför är vi måna om att noggrant följa din behandlingsplan som patient och hjälpa dig om biverkningar skulle uppstå. Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå en så effektiv, långsiktig och friktionsfri viktnedgång som möjligt.

Varför används läkemedel för att gå ner i vikt?

Människan är genetiskt programmerad för att förhindra viktnedgång och rör oss automatiskt mot vår tidigare högsta vikt (benämns ofta som set-point). Det kan därför vara svårt att gå ner och behålla sin vikt utan medicinsk hjälp. Enligt studier är det färre än 20 % som klarar av en långsiktig viktnedgång med endast diet och träning.

Tack vare upptäckten av läkemedelsgruppen GLP-1 analoger finns nu för första gången en behandlingsmetod som inte kräver riskfylld kirurgi och som är bevisad att fungera baserat på gedigen forskning.

Vem kan få hjälp med medicinsk viktnedgång?

Alla som är mellan 18-75 år kan svara på våra hälsofrågor för att se om det finns ett behov för behandling hos oss. För behandling krävs det att kunden är över 18 år och innehar svenskt BankID.

Receptbelagda läkemedel rekommenderas för individer med obesitas (BMI över 30) samt för dem som med övervikt (BMI 27) som innehar föreliggande komplikationer eller riskfaktorer relaterat till övervikt. Dessa riskfaktorer kan inkludera högt blodtryck, förhöjda blodfetter, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné.

Hos Supernormal är det alltid den vårdgivande personalens ansvar att utvärdera varje patients unika behov för att säkerställa att de får rätt behandling baserat individuell hälsostatus.

Läkemedelsbehandling ges inte till gravida eller ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.

Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandling?

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt är individuellt och beror på vilket läkemedel man använder och hur du själv aktivt arbetar med din behandlingsplan.
Genomsnittlig viktnedgång ligger mellan 10-20 % av sin vikt efter strax över ett års behandling.

Målet med behandlingen är att uppnå och framförallt behålla en hälsosam nivå kring BMI 20-25.

Består min behandling endast av läkemedel?

Läkemedel är en effektiv del av din resa för att stödja viktnedgång, men det är viktigt att förstå att det inte är hela lösningen. Vi förstår att roten till övervikt är komplex och att det baseras på mer än bara mat och träning samt att man även kan ha ett högt BMI trots hälsosamma vanor.

Även om läkemedel kan minska din aptit, är det viktigt att vara medveten om att du fortfarande kommer känna hunger och kommer behöva äta medvetet. Utöver detta är det också viktigt att förstå sin situation och se över livsstilsförändringar gällande exempelvis sömn, kost, stress, fysisk aktivitet och självreglering. Här finns ditt team till hands och hjälper dig kring motivation och hur du kan jobba med den mentala biten av din resa.

Hur lång tid tar det innan man ser resultat av behandlingen?

Resultat från behandlingen kan variera från person till person. Vissa personer kan uppleva viktnedgång inom några veckor medan andra kan ta längre tid. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och vara tålmodig med behandlingen.

Vad kostar Supernormals behandlingsprogram?


Vår behandlingsplan för viktnedgång med Supernormal™ kostar 695kr i månaden utan någon bindingstid.

Du börjar med provtagning för att förskriva ditt rekommenderade läkemedel och betalas därefter månadsvis. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning.

Hur räknar jag ut mitt BMI?

Använd vår BMI-räknare där du enkelt kan se om du beräknas vara överviktig. Du hittar den här.

Hur administreras dessa läkemedel?

Detta beror på läkemedel då de administreras på olika sätt. Till exempel tas Wegovy, Ozempic och Saxenda som injektioner under huden, medan Rybelsus och Xenical tas som en tablett och kapsel via munnen.

Läkaren som skrivit ut receptet kommer att ordinera rätt dos baserat på individuella behov och tolerans. Det är viktigt att följa din läkares instruktioner för dosering och administration noggrant.

Kan jag ta dessa läkemedel med alkohol?

Under behandlingsperioden är det rekommenderat att undvika alkoholintag då alkohol kan påverka läkemedlets effektivitet och öka risken för biverkningar. Studier har emellertid visat att läkemedel med semaglutid kan påverka alkoholsuget på ett sätt där den belönande känslan av alkohol minskar.

Hur fungerar behandlingen om jag är gravid?

Läkemedelsbehandling ges inte till gravida, ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.

Varför genomförs provtagning innan behandling?

För att erbjuda dig en säker och effektiv behandling är det bra att ha en helhetsbild av din hälsostatus, vilket görs via blodprov och en läkarbedömning. Provtagning görs via något av våra provtagningsställen och läkarbedömningen sker digitalt.

Vart kan jag genomföra provtagning?

För närvarande kan du lämna prover på följande ställen: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Uddevalla, Västerås, Mölndal, Lidköping, Eskilstuna, Katrineholm, Falköping, Örebro, Nyköping, Falun, Hässleholm och Lund. Du kan enkelt söka efter närmsta provtagningsställe för dig här

Vi jobbar aktivt med att få till fler orter och tar gärna emot tips. Saknas din stad? Maila oss med vilket ställe du önskar lämna prover på via [email protected]

Kan jag genomgå behandling om jag tidigare genomgått en gastric bypass-operation?

Ja, det kan du. Under din utredning kommer du få möjlighet att meddela oss kring eventuell tidigare operation.

Att gå upp i vikt efter en överviktsoperation kan för många kännas skuldbelagt, men det är viktigt att poängtera att det även då är samma mekanismer som gör att man kan gå upp efter en operation som innan vilket kan vara via gener och miljö. 

Ingår läkemedel för denna typ av behandling i högkostnadsskyddet?

Läkemedel för medicinsk viktnedgång omfattas oftast inte av högkostnadsskyddet och bekostas därför helt av patienten själv utifrån apotekens priser. Vissa undantag kan finnas för vissa läkemedel vid befintlig diabetes typ 2 eller andra medicinska tillstånd.

För patienter utan befintlig diabetes typ 2  eller andra medicinska tillstånd finns eventuell möjlighet till stöd i form av ersättning från Försäkringskassan, där den exakta ersättningsnivån kan variera beroende på bedömning. Vi kan bidra med utlåtande för att stödja ansökan, men det är viktigt att påpeka att den slutliga bedömningen ligger hos Försäkringskassan.


Vad kan jag förvänta mig av min behandlingsplan?

Din behandlingsplan kommer att vara skräddarsydd och justeras under behandlingens gång gällande läkemedel. Du kommer även att erhålla stöd och vägledning kring kost, sömn, stress och mental hälsa samt fysisk aktivitet - givet att det passar dina behov.

Hur följs mina resultat upp?

Din läkare och coach kommer stötta dig genom din viktresa och upprätthålla en kontinuerlig dialog med dig för att vägleda dig. Var sjätte månad kommer inkludera regelbundna hälsoundersökningar där du lämnar ett blodprov som utvärderar dina hälsomarkörer, blodtryck och framsteg i viktnedgång. Detta görs för att säkerställa en holistisk och framgångsrik behandling.

Kan läkemedelsbehandling mot övervikt påverka andra läkemedel?

Läkemedel ur gruppen GLP1-analoger har i princip ingen inverkan på övriga läkemedel. Dock behandlar vi inte personer med diabetes som tar insulin eller de äldre så kallade SU-preparaten. Om du står på dessa läkemedel idag och är intresserad av behandling kommer du få prata med en diabetesläkare.

Vad är skillnaden mellan Semaglutid och Liraglutid?

Både Semaglutid och Liraglutid  tillhör gruppen GLP-1 analoger som liknar ett kroppseget tarmhormon och sänker blodsocker, minskar hunger och ökar mättnadskänsla. Båda substanserna bidrar till viktnedgång, lägre blodtryck och minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar. På Supernormal kommer din läkare ha en dialog med dig kring vilket läkemedel som passar bäst för din behandling.

Vad kostar de läkemedel som Supernormal förskriver?

Priset för läkemedel varierar utifrån vilket läkemedel du rekommenderas samt dosering. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning.

fass.se kan du läsa mer kring varje läkemedel samt söka efter enskilt lagerstatus för respektive läkemedel.

Kan jag använda tjänsten utan BankID?

Nej, eftersom Supernormal är en svensk digital vårdgivare måste vi följa alla regler gällande patientdataskydd. Med identifiering via BankID kan vi säkerställa att bara du och ingen annan får tillgång till din information och dialog med oss, vilket är anledningen till att du under vår process får dela ditt personnummer.

Identifikation via BankID är alltså ett skydd för dig och krävs även för att vi ska kunna skriva ut läkemedel.

Hur sker betalning?

Vi använder oss av Stripe som betaltjänst där du betalar via bankkort en månad i förskott. Du väljer själv i ditt erbjudande om du föredrar med eller utan bindningstid. Betalningen för abonnemang dras varje månad på samma dag som du först betalade abonnemanget. Så om du betalade för ditt abonnemang första gången 26 september, dras nästa betalning 26 oktober. Om du vill ändra vilken dag betalningen dras från ditt konto kan du enkelt kontakta vår kundtjänst.

Kan jag avbryta mitt abonnemang när som helst?

Du kan avbryta din behandling när du vill och abbonnemanger avslutas då nästkommande månad från att du sagt upp det.

Notera att Supernormal är inte en tjänst där man endast kan få recept på ett läkemedel. Det innebär att man inte kan teckna abonnemang och få recept och därefter direkt avbryta abonnemanget om det inte är i samråd med läkaren, exempelvis pga biverkningar.

Måste jag ta läkemedel mot min övervikt hela livet?

Eftersom obesitas är en kronisk sjukdom finns det en risk att du återigen går upp i vikt om du väljer att avsluta din behandling helt. Det är dock inte farligt att avbryta medicineringen och sedan återuppta den om du märker att du börjar öka i vikt.

Förhoppningsvis har behandlingen också lett till en förändring i din livsstil, med positiva inslag som motion och förbättrad kost, vilket kan hjälpa dig att behålla en hälsosam vikt och balans i energiintaget även utan medicinering.

Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag för medicinsk viktnedgång?

Nej, enligt reglerna för friskvårdsbidrag undantas i dagsläget sjukvård och hälsovård från ersättning. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida. 

Hur mäter jag mitt midjemått?

Att mäta midjemåttet är ett enkelt sätt att få insikt i ens hälsa och nuvarande vikt. Genom mätningen ges värdefull information då typer av fett ser olika ut och beter sig på lite olika sätt beroende på var i kroppen det lagras. När det kommer till midjemåttet så är detta ett bra sätt att få en uppfattning om bukfettets nivåer och därmed kunna bedöma eventuella hälsorisker och mängden sk.visceralt fett. Det är även ett tydligt sätt att mäta sina framsteg på under behandlingen. 

Att mäta sin midja är enkelt och kan göras hemifrån med hjälp av ett måttband. Följ instruktionerna i det här artikeln för att mäta.  

Starta utredning