sv
Vad säger ditt BMI?
BMI 30+ beräknas som obesitas och innebär risk för allvarliga sjukdomar och behandlas därför med medicinsk viktnedgång.
BMI 25-30 beräknas som något överviktig och är i riskzon för att utveckla sjukdomar relaterade till övervikt.
BMI 18.5-25 beräknas som normalviktig vilket innebär att en hälsosam nivå av kroppsfett i förhållande till längd och vikt.

Viktnedgång

Hur lång tid tar det att gå ner i vikt?

Med medicinsk viktnedgång sker en genomsnittlig viktnedgång på cirka 0.6 kg per vecka med hjälp av läkemedel. För att uppnå en hållbar framgång med hjälp av din behandlingsplan krävs förändringar på flera områden. Det handlar även om att etablera hälsosamma livstilsvanor som möjliggör långsiktiga resultat och förbättrad metabol hälsa. Vid optimal effekt är det även möjligt uppnå en snabbare viktnedgång om ca 1 kg per vecka.

BMI kalkylator

Räkna ut ditt BMI

Ditt resultat:

Fyll i vikt, längd och målvikt för ett beräknat BMI och svar på om du kvalificerar dig för läkemedel.

Längd
cm
Vikt
kg
Målvikt
kg

Vem kvalificerar för läkemedel?

Receptbelagda läkemedel rekommenderas för individer med obesitas och överviktiga med BMI>27 som innehar föreliggande komplikationer eller riskfaktorer. Alla mellan 18-75 år kan svara på våra hälsofrågor för att se om det finns ett behov av behandling.

 

För att komma igång med en behandling behöver du fylla i ett formulär, det tar 4 minuter.
Supernormal™ FAQ
Vanliga frågor om BMI
Vad ingår i Sn™ Viktnedgång?

I tjänsten ingår först en genomgående utredning tillsammans med läkare för att säkerställa att du får rätt läkemedel och en behandlingsplan anpassad efter dina behov.

Därefter sker regelbunden förskrivning av läkemedel, uppföljande provtagning i samband med din behandlingsplan samt kontinuerligt stöd via coaching. Med din coach jobbar du med målstyrda individuella mål kring träning, kost och mentala utmaningar. Kostnad för läkemedel betalas separat.

Vem kan få hjälp med medicinsk viktnedgång?

Alla som är mellan 18-75 år kan svara på våra hälsofrågor för att se om det finns ett behov för för behandling hos oss.

Receptbelagda läkemedel rekommenderas för individer med obesitas samt för dem som med övervikt som innehar föreliggande komplikationer eller riskfaktorer relaterat till övervikt. Dessa riskfaktorer kan inkludera högt blodtryck, förhöjda blodfetter, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné.

Hos Supernormal är det alltid den vårdgivande personalens ansvar att utvärdera varje patients unika behov för att säkerställa att de får rätt behandling baserat på individuell hälsostatus. Läkemedelsbehandling ges inte till gravida eller ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.

Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandlingen?

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt på en behandling är svår att förutspå. Dels beror det på vilket läkemedel man använder sig av, och även då finns det individuella variationer samt förutsatt att du själv aktivt arbetar med din behandlingsplan.

Med exempelvis läkemedel som innehar semaglutid har de senaste studierna visat en genomsnittlig viktnedgång på cirka 16% efter strax över ett års behandling. Målet med behandlingen är att uppnå och behålla en hälsosam nivå kring BMI 20-25.

Hur lång tid tar det innan man ser resultat av behandlingen?

Resultat från behandlingen kan variera från person till person. Vissa personer kan uppleva viktnedgång inom några veckor medan andra kan ta längre tid. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och vara tålmodig med behandlingen.

Hur följs mina resultat upp?

Din läkare och din coach kommer att upprätthålla en kontinuerlig dialog med dig för att vägleda och stödja dig genom din viktresa. Var sjätte månad inkluderas regelbundna hälsoundersökningar där du lämnar ett blodprov som utvärderar dina hälsomarkörer, blodtryck och framsteg i din viktnedgång. Detta görs för att säkerställa en holistisk och framgångsrik behandling.


Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång