sv
Sveriges mest omfattande hälsotest

Alla Supernormal™-produkter och tjänster har noggrant utvecklats och testats av vårt medicinska team av läkare, forskare och farmaceuter.

Varför
Upptäck fördelarna med Sn™CheckUp™

Optimera hälsan

Sn™900 CheckUp™ ger en tydlig bild av hälsotillstånd och värdefulla insikter som vägleder och stöttar i att fatta medvetna beslut för hälsa och välbefinnande.

Identifiera hälsorisker

Upptäck och identifiera potentiella hälsoproblem tidigt och få skräddarsydda rekommendationer för att minska riskerna.

Skapa en hälsoprofil

Sn™Checkup™ ger oss underlag för att få fram din unika hälsoprofil. Den ger en övergripande bild av ditt hälsotillstånd och hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Follow up and compare

Följ dina framsteg över tid och jämför resultaten för att se hur din hälsa utvecklas. Med Sn™Checkup™ får du bättre och överblick kring din hälsoutveckling.

CheckUp visade att mina alkoholvanor orsakat leverförändringar och påverkat hormonerna.

Daniel E

Dags att ta nästa steg inom mäns hälsa.

@lucaskalda

Med CheckUp™ och The Foundations™ har jag ökat min förståelse och påbörjat resan mot bättre hälsa.

Jonathan O

Jag slutade ta alla steroider direkt efter att jag gjorde detta hälsotest

Wolf K

Hälsotestet var en riktig ögonöppnare för mig

William K

Hur
Hur går det till?

1. Beställ hälsotest 

 • Lägg till valfritt blodprovstest i din varukorg. Vi skapar en remiss innehållande alla dina tester till provtagningsställen och laboratorium efter betalning.
 • Bekräftelse och kvitto skickas via mail
 • Mail skickas ut för att aktivera konto om du inte redan har ett konto hos oss. Detta krävs för att vi ska kunna presentera testresultat på ett säkert sätt bakom BankID. 

2. Hitta provtagningsställe

 • Vi har anslutna provtagningsställen med drop-in runt om i hela Sverige 
 • Hitta ditt närmaste provtagningsställe och deras öppettider här

3. Provsvar och uppföljning

 • Provsvaren visas i din journal inom 1-5 arbetsdagar och granskas av en legitimerad läkare. 
Inför provtagning

Viktig att tänka på inför blodprovet

 • Ta provet på fastande mage på morgonen. Det innebär att du inte får äta eller dricka något på 10 timmar innan provet. Undantag är vatten och svart kaffe/te utan socker eller mjölk. 
 • Testet ska göras på morgonen före kl. 10 på grund av att vissa biomarkörer är känsliga för dygnsrytmen
 • Vila helst 15 min i väntrummet före provtagningen för mer exakta resultat
 • Ta inga mediciner innan blodprov
 • Ta med giltig legitimation
Här kan du testa dig?

Hitta ditt närmaste provtagningsställe och deras öppettider här.

Vad
Sn™900 CheckUp™ Innehåll CheckUp™ mäter och analyserar över 56 biomarkörer som visar nivåer och status för bland annat blod, hjärt- och kärlfunktion, njurar, lever, prostata och hormoner.
Blodstatus

Blodstatus ger insikt om den övergripande hälsan och bedömer kardiovaskulära funktion

570 Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin är ett protein som transporterar syre från lungorna till resten av kroppen. Det finns i de röda blodkropparna och består av fyra delar eller subenheter. Normala nivåer av hemoglobin indikerar en effektiv syretransport och cirkulationssystem utan tillstånd som blodförlust eller anemi.

573 Leukocyter (LPK)

Leukocyter, även kända som vita blodkroppar, är helt avgörande för immunsystemet. Att visa normala nivåer av leukocyter antyder att det finns en balans inom ditt immunsystem. Att upprätthålla den balansen är viktigt eftersom en obalans innebär att ditt immunsystem påverkas av invaderande patogen eller kroniska processer.

 

574 Trombocyter (TPK)

Trombocyter, även kända som blodplättar, är små, skivformade, färglösa fragment av celler i vårt blod som bildar blodproppar och därigenom stoppar eller förebygger blödning. De produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet i cirka 8-10 dagar. Normala nivåer av trombocyter indikerar en balans i din förmåga att bilda blodproppar, vilket innebär att du varken har ökad risk för blödning och blåmärken eller ökad risk för blodproppar.

 

577 Erytrocyter (EPK)

Erytrocytpartikelkoncentration (EPK), mäter antalet röda blodkroppar som finns i en given mängd blod. Röda blodkroppar är den vanligaste typen av blodkroppar och ansvarar både för att transportera syre från dina lungor till varje cell i din kropp och för att föra tillbaka koldioxid till lungorna från dessa celler som därefter kan andas ut.

 

578 Hematokrit (EVF)

Erytrocytvolymfraktion (EVF), även känt som hematokrit, är en mätning av andelen röda blodkroppar i ditt blod. EVF presenteras som en procentandel av den totala blodvolymen. En normal EVF indikerar att du har en balanserad nivå av röda blodkroppar i ditt blod, tillräckligt hög för att tillhandahålla tillräckligt med syre till alla vävnader i kroppen och tillräckligt låg för att undvika ökad risk för blodproppar.

 

575 MCH

MCH, eller mean corpuscular hemoglobin, är en mätning av den genomsnittliga mängden hemoglobin i varje röd blodkropp och uppskattar hur väl vävnader och organ syresätts. Normala MCH-nivåer indikerar en effektiv syretransport till organ och andra vävnader.

 

579 MCV

MCV står för mean corpuscular volume, och är en biomarkör som mäter den genomsnittliga storleken hos röda blodkroppar i ett blodprov. Normalt MCV antyder att produktionen och delningen av röda blodkroppar följer ett normalt mönster och förfarande.

 

Blodsocker

Mäter glukosnivåer för att upptäcka och diagnostisera prediabetes och diabetes (typ 1 och typ 2). Höga nivåer indikerar bristfällig blodsockerkontroll.

548 Glukos

Glukos är den vanligaste typen av socker i blodet och är den främsta energikällan för alla celler i kroppen. Normala nivåer av glukos innebär att dina reglersystem för att balansera lagring och tillgänglighet av energi är intakta. Att upprätthålla normala nivåer av glukos kommer att öka dina chanser till ett längre och hälsosammare liv.

569 HbA1c

HbA1c, eller glykerat hemoglobin, är ett resultat av att glukos har förmågan att binda till hemoglobinet på de röda blodkropparna. Ju mer glukos du har i blodomloppet, desto mer glukos kommer att binda till ditt hemoglobin. Normala nivåer av HbA1c indikerar att dina blodsockernivåer och sockeromsättning är i balans.

537 C-peptid

C-peptid är en restprodukt från insulinproduktionen i bukspottskörteln. C-peptid har ingen fysiologisk effekt, medan insulin har en livsviktig viktig roll i att ta upp glukos från blodbanan för att förse kroppen med energi. Normala nivåer av C-peptid indikerar att din bukspottkörtel producerar tillräckliga mängder insulin för att hjälpa till att reglera blodsockernivåerna.

 

Hjärta och kärl

Blodfetter spelar en avgörande roll för hjärt- och kärlhälsa. Att upprätthålla balanserade nivåer av kolesterol och triglycerider är avgörande för ett friskt kardiovaskulärt system.

567 HDL

HDL står för high-density lipoprotein. HDL är en av flera lipoproteiner som transporterar kolesterol i vårt blodomlopp och kallas ibland för det "goda" kolesterolet. Högre nivåer av HDL indikerar en lägre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och tyder på bättre kardiovaskulär hälsa.

 

568 LDL

LDL står för low-density lipoprotein. LDL är en av flera lipoproteiner som transporterar kolesterol i vårt blodomlopp och kallas ibland för det "onda" kolesterolet. Låga nivåer av LDL indikerar att du har en lägre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, medan höga nivåer indikerar en ökad risk.

 

523 LDL/HDL kvot

LDL/HDL-förhållandet är förhållandet mellan nivåerna av low-density lipoprotein (LDL) och high-density lipoprotein (HDL) i blodet. Ett normalt till lågt LDL/HDL-förhållande indikerar en god kardiovaskulär hälsa och ökade chanser för ett långt och hälsosamt liv.

 

550 Triglycerider

Triglycerider är en av två typer av lipider (fetter) som cirkulerar i vårt blod. De lagras i fettceller när din kropp behöver omvandla överskott av kalorier till en effektiv form av energilagring. Normala nivåer av triglycerider indikerar att du har en lägre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

 

549 Totalt kolesterol

Kolesterol är en av de två cirkulerande fetterna i vårt blodomlopp. Det är en fettliknande substans som finns i alla celler i kroppen och fungerar som en byggsten i flera viktiga strukturer såsom cellväggar, vitamin D och gallsyra. Normala kolesterolnivåer är generellt sett en indikation på god övergripande hjärt-kärlhälsa.

 

546 ApoA1

Apolipoprotein A, även känt som ApoA1, är ett protein som hjälper till att ta bort skadliga nivåer av kolesterol från kroppen. Höga nivåer av ApoA1 indikerar bättre hjärt-kärlhälsa och en lägre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

 

547 ApoB

Apolipoprotein B, även känt som ApoB, är ett protein som finns i det "onda" kolesterolet. Faktum är att det finns en ApoB i varje struktur i kroppen som kan bidra till åderförkalkning, vilken i sin tur leda till sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Låga nivåer av Apolipoprotein B (ApoB) indikerar därför bättre hjärt-kärlhälsa och en minskad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

 

525 Apo ratio

Apo-kvot, även känt som ApoB/ApoA-I-kvot eller ApoB/ApoA1-kvot, är ett mått på balansen mellan "dåligt" och "bra" kolesterol. En normal Apo-kvot (som också innebär en låg kvot) antyder bättre hjärt-kärlhälsa och indikerar att du har en lägre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Njurar

Mätningar av ett flertal markörer såsom kreatinin, eGFR, natrium och kalium. Utvärderar njurfunktionen och kan hjälpa till vid diagnostik av njursjukdomar eller obalanser.

551 Kreatinin

Kreatinin är ett avfallsämne som normalt bildas i våra muskler, utsöndras i urinen och används inom medicin för att övervaka och utvärdera njurfunktionen. Kreatinin bildas genom nedbrytningen av något som kallas kreatinfosfat, en energireserv för musklerna, framförallt under högintensiv träning. Att ha normala kreatininnivåer innebär att dina njurar fungerar väl och inte påverkas av faktorer som kan överbelasta njurfunktionen, såsom läkemedel och vissa medicinska tillstånd.

 

581 eGFR

eGFR (uppskattad glomerulär filtrationshastighet) är en mätning som används för att uppskatta njurfunktionen. "Glomerulär" syftar på de små filtreringsenheterna i njurarna, som kallas glomeruli. En normal eGFR indikerar att njurarna fungerar normalt och att filtreringssystemet är effektivt.

 

522 Natrium

Natrium är en viktig mineral och en av de mest betydelsefulla och rikligast förekommande elektrolyterna i våra kroppar. Normala nivåer av natrium indikerar en övergripande elektrolytbalans och antyder en väl fungerande reglering av vätskor, blodtryck, muskelfunktion och normal överföring av nervimpulser.

553 Kalium

Kalium är en mineral som finns i hela kroppen och är nödvändig för din hälsa. Det är även en elektrolyt, vilket betyder att den är elektriskt laddad, vilket hjälper dina nerver och muskler att fungera normalt. En normal nivå av kalium indikerar att din övergripande elektrolytbalans är normal, vilket bidrar till en hälsosam vätskebalans, pH-balans, nervfunktion och muskelfunktion.

554 Kalcium

Kalcium är en av de viktigaste och mest förekommande mineralerna i kroppen och lagras till 99% i ben och tänder. Förutom att ge struktur spelar det en avgörande roll för muskelfunktionen och är också viktigt för överföring av nervsignaler, regleringen av enzymer och funktionen i det cirkulatoriska systemet. Kalcium är viktigt för att upprätthålla normalt blodtryck, en balanserad koagulationsförmåga och för att underlätta en regelbunden hjärtrytm. Normala kalciumnivåer antyder god benhälsa och friska bisköldkörtlar.

 

555 Albumin

Albumin är en av kroppens viktigaste proteiner. Det produceras av levern och cirkulerar i vårt blod. Det är det överlägset mest förekommande proteinet i plasma och har flera viktiga funktioner såsom att upprätthålla en normal vätskebalans mellan blodkärl och vävnader, binda och buffra syror (vilket hjälper kroppen att upprätthålla sin pH-balans) och assistera i transporten av ämnen såsom hormoner, fettsyror och läkemedel. En normal albuminnivå tyder på att flera funktioner i kroppen är i balans, vilket ökar chansen till ett längre och hälsosammare liv jämfört med avvikande albuminnivåer.

 

556 Cystatin C

Cystatin C är ett litet protein som produceras i celler runtom i hela kroppen, filtreras ur blodet och utsöndras av njurarna. Cystatin C används som en biomarkör för att utvärdera njurfunktionen. Normala nivåer av Cystatin C indikerar att dina njurar är friska och fungerar väl.

 

561 Klorid

Klorid (Cl-) är en negativt laddad jon som tillhör gruppen elektrolyter, där vi också finner joner som natrium och kalium. Klorid, som härstammar från klor (Cl), finns främst utanför cellerna, exempelvis i blodet, där den hjälper till att upprätthålla pH-nivåer och vätskebalans. Normala nivåer av klorid indikerar en hälsosam elektrolytbalans.

 

562 Fosfat

Fosfat är en essentiell mineral som är involverad i flera biologiska processer, inklusive benbildning, DNA-syntes och energimetabolism. Det fungerar även som en buffert för att bibehålla en hälsosam syra-bas-balans. Normala nivåer av fosfat indikerar friska ben, friska bisköldkörtlar och en välfungerande hormonreglering.

 

Lever
Tester av enzymerna ALAT, ASAT, ALP och G-GT görs för att utvärdera leverfunktionen. Det gör att vi får möjlighet att kunna upptäcka eventuella leversjukdomar och leverskador.
557 ALAT

ALAT, även känt som alaninaminotransferas, är ett enzym som främst finns i levern. Det är involverat i ämnesomsättningen av aminosyror - byggstenarna för proteiner. ALAT mäts av flera anledningar, inklusive utvärdering eller undersökning av potentiell leverskada till följd av direkt trauma mot levern,  eller missbruk av droger eller alkohol. ALAT används också för att tidigt upptäcka leversjukdomar som hepatit och levercirros samt för att övervaka effekterna på levern från behandlingar som kan skada levern.

 

556 ASAT

ASAT, även känt som aspartataminotransferas, är ett enzym som främst finns i levern och hjärtat. När det uppstår skada på någon av dessa organ frisätts ASAT i blodet. Normala nivåer av ASAT indikerar en frisk och väl fungerande lever. ASAT mäts främst för att bedöma omfattningen av leverskada, oavsett den underliggande orsaken. 

 

558 ALP

ALP, vilket står för alkaliskt fosfatas, är ett enzym som finns i hela kroppen och framför allt i levern och i benen. ALP är involverat i flera viktiga processer såsom benbildning, matsmältning och leverfunktion. Normala nivåer av ALP tyder på en balans i leverhälsa, benhälsa och en korrekt fungerande matsmältningsfunktion. På grund av dessa användningsområden har normala ALP-nivåer även tillsammans med andra biomarkörer associerats med en hälsosammare och längre livslängd.

 

559 G-GT

G-GT, eller gamma GT, står för gamma-glutamyltransferas och är ett enzym som främst finns i levern. GGT är involverat i att omvandla en av de mest kraftfulla antioxidanterna i kroppen till dess metaboliter. Det spelar därför en viktig roll för att upprätthålla cellhälsan. Det har också en central roll i metabolismen av alkohol och andra läkemedel i levern.

Vitaminer och mineraler

Testet omfattar bland annat näringsnivåerna av vitamin B12, vitamin D, järn, ferritin, homocystein och magnesium för att identifiera brister och obalanser i kroppen.

531 Vitamin B12

Vitamin B12, även känt som kobalamin, är en av åtta B-vitaminer i vår kropp. Det är viktigt för funktionen av flera vitala processer såsom produktionen av röda blodkroppar, DNA-syntes och nervfunktion. Normala nivåer av vitamin B12 indikerar att din kost ger dig tillräckligt med nödvändiga byggstenar för din övergripande hälsa.

 

529 Vitamin D

Vitamin D är ett essentiellt fettlösligt vitamin för våra kroppar och spelar en viktig roll i absorptionen och bevarandet av kalcium och fosfor, kritiskt för benuppbyggnad. Normala nivåer av vitamin D indikerar att du har tillräckliga nivåer för optimal benhälsa och immunsystem.

 

560 Järn

Järn är en viktig mineral för många funktioner i kroppen, som syretransport, nervsignalering, energiproduktion och muskelfunktion. Att ha normala järnnivåer indikerar att ditt intag av järn är tillräckligt samt att regleringssystemet som kontrollerar upptaget fungerar som det ska. 

 

534 Ferritin

Ferritin är ett protein som lagrar järn när det finns överskott och frigör det när kroppen behöver det. Då det mesta av järnet lagras och binds av ferritin, indikerar normala nivåer att kroppens reglermekanismer för att lagra och frigöra järn fungerar som de ska. Att upprätthålla normala nivåer av ferritin tillsammans med normala nivåer av järn underlättar en optimal syrefördelning, vilket ökar uthållighet och övergripande vitalitet.

 

564 Transferrin

Transferrin är ett protein som spelar en avgörande roll för att transportera järn i våra kroppar. Transferrin produceras av levern, binder till järn i blodet och transporterar sedan järnet till olika vävnader och organ där järn behövs. Normala nivåer av transferrin indikerar att din järntransport är effektiv och tyder på en normal järnmetabolism.

 

583 Järnmättnad

Järnmättnad är en procentsats som beskriver andelen transferrin som är bundet till järn (i blodet) i förhållande till den totala mängden transferrin som finns tillgänglig. En normal järnsaturation antyder normala nivåer av cirkulerande järn i kroppen.

 

533 Folat (Vitamin B9)

Folat, eller vitamin B9, är en vattenlöslig vitamin. Den spelar en viktig roll i många processer i vår kropp, inklusive utvecklingen och tillväxten av nya celler samt nybildandet och reparationen av DNA. Normala nivåer av folat indikerar att din kost ger dig tillräckligt med byggstenar som är nödvändiga för din övergripande hälsa.

 

541 Homocystein

Homocystein är en aminosyra som är associerad med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Förhöjda nivåer kan skada blodkärlen och leda till åderförkalkning och blodproppar. Att sänka homocysteinnivåerna genom livsstilsförändringar och/eller tillskott av vitaminer kan minska risken för sådana sjukdomar.

540 Magnesium

Magnesium är en mineral som främst finns i våra ben (60-65%) och inne i våra celler (35-40%). Normala magnesiumnivåer indikerar att du har en hälsosam balans av magnesium i kroppen, vilket krävs för optimal funktion av olika biologiska processer såsom muskel- och nervfunktion, energiomsättning och DNA-syntes.

 

Sköldkörtel

Testet inkluderar TSH och T4. Utvärderar sköldkörtelfunktionen och hjälper till att identifiera sköldkörtelstörningar såsom hypotyreos eller hypertyreos.

563 TSH

TSH, eller tyreotropin, är hormonet som frisätts av hypofysen och reglerar nivåerna av T3 och T4. Normala TSH-nivåer indikerar att du har en frisk sköldkörtel och en balans i reglersystemet som styr frisättningen av sköldkörtelhormoner.

 

545 T4

T4, eller tyroxin, är ett av de två huvudsakliga hormonerna som produceras av sköldkörteln. Dess frisättning regleras av TSH. Normala T4-nivåer indikerar att du har en frisk sköldkörtel och en balans i reglersystemet som styr frisättningen av sköldkörtelhormoner.

 

Prostata

Genom att analysera olika former av prostataspecifikt antigen (PSA) kan testet identifiera avvikande prostatarelaterade tillstånd. Fritt PSA och PSA-kvot ger information om förhöjda PSA-nivåer och utvärderas endast vid avvikande eller högre normala PSA-nivåer.

532 PSA

PSA står för prostata-specifikt antigen och är ett protein som produceras av prostatakörteln. Om prostatakörteln är frisk, kommer endast små mängder att cirkulera i blodomloppet. En normal PSA-nivå (samma sak som en låg nivå) indikerar därför att du har en frisk prostata.

 

535 Fritt PSA

Fritt PSA är en obunden form av PSA. Fritt PSA utgör i genomsnitt cirka 10-25% av den totala PSA-nivån. medan övrigt PSA är bundet till olika proteiner.  Normala nivåer av fritt PSA indikerar en lägre risk för prostatacancer.

 

524 PSA-kvot

PSA-kvot är det relativa förhållandet mellan fritt PSA och den totala mängden  PSA (fritt + bundet). För att få reda på din PSA-kvot, behöver du mäta ditt fria PSA och din totala mängd PSA. PSA-kvoten kan tillhandahålla viktig information vid screening och vid hantering av prostatacancer. En normal till hög PSA-kvot kan indikera en lägre risk för invasiv prostatacancer.

 

Hormoner

Denna analys inkluderar mätningar av olika hormoner såsom testosteron, östradiol, kortisol, LH och FSH. Genom att utvärdera dessa hormonnivåer får vi insikt i din övergripande hormonella balans, reproduktiva hälsa och upptäcker eventuella hormonella störningar.

529 Testosteron

Testosteron är ett hormon som främst finns hos män och spelar stor roll för utvecklingen av organ såsom testiklar och prostata. Det påverkar muskeltillväxt, bentäthet, libido och energinivåer. Låga nivåer av testosteron kan leda till trötthet, minskad muskelmassa och förändringar i humöret.

528 SHBG

SHBG, eller sex hormone-binding globulin, är ett protein som binder till könshormoner i blodet och är det viktigaste transportproteinet för testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Ca 44% av testosteronet är bundet till SHBG, och normala nivåer indikerar att hormonnivåerna är i balans. 

585 Bioaktivt Testosteron

Bioaktivt testosteron avser den del av testosteron som är lättillgängligt för användning av celler och vävnader. Det påverkar muskelutveckling, bentäthet, libido och övergripande välbefinnande. Att mäta bioaktivt testosteron kan ge insikt i hormonstatus och vägleda rätt vid behandling.

539 Kortisol

Kortisol är ett hormon som produceras som svar på stress. Det påverkar ämnesomsättningen såväl som immunsvaret. Kronisk stress kan påverka kortisolnivåerna, vilket i sin tur kan påverka sömnen, vikten och det allmänna välbefinnandet. Att testa kortisolvärden kan hjälpa till vid utvärdering av såväl stressresponsen som hormonbalansen.

538 LH

Luteiniserande hormon (LH) är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan. LH stimulerar produktionen av testosteron i testiklarna och reglerar därigenom produktionen av spermier och utvecklingen av manliga sexuella egenskaper. Normala LH-nivåer indikerar att hormonella vägar och signaleringsmekanismer mellan testosteron och LH är i balans, vilket är nödvändigt för testikelfunktion och fertilitet.

542 FSH

FSH, eller follikelstimulerande hormon, är ett hormon som spelar en viktig roll för att reglera reproduktionssystemet. Det hjälper till att stimulera produktionen av spermier i testiklarna och är avgörande för utvecklingen av ett hög spermieantal och en hög spermiekvalitet. En normal FSH-nivå indikerar att funktionen och mognaden hos ansvariga celler ("Sertoliceller") i testiklarna är god.

 

565 Progesteron

Progesteron är ett hormon som ofta associeras med kvinnors reproduktiva hälsa, men det spelar också en viktig roll för mäns generella hälsa. Det produceras i testiklarna och binjurarna och är en föregångare till könshormonerna testosteron och östrogen. Därigenom är progesteron viktigt för regleringen av reproduktionsfunktionen, humöret och till och med immunsystemet. Normala nivåer av progesteron indikerar att dina testiklar och binjurar fungerar som de ska.

 

530 Östradiol

Östradiol är en av flera östrogenhormoner (östron och östriol är de två andra). Östradiol produceras primärt i testiklarna hos män, och även om det främst ses som ett kvinligt hormon, spelar det en viktig roll för mäns hälsa. Östradiol är bland annat nödvändigt för spermieproduktion och används som en av flera biomarkörer vid fertilitetsutredning hos män. Östradiolnivåer kan öka som ett resultat av anabola steroider, då testosteron direkt kan konverteras till östradiol. Detta kan bland annat leda till brösttillväxt. Östradiol är också viktigt för benstyrka, där låga nivåer kan öka risken för benskörhet.

Inflammation

Utvärdering av biomarkörer såsom hsCRP (högkänsligt C-reaktivt protein) och SR (sänka) hjälper till att identifiera systemisk inflammation. Det underlättar diagnos och övervakning av inflammatoriska tillstånd samt bedömning av kardiovaskulär risk.

526 hsCRP

hs-CRP (high-sensitivity C-reactive protein) är en s.k. akutfasreaktant. Det innebär att dess nivåer snabbt ökar som svar på inflammation, antingen från en inflammatorisk process i sig, en infektion eller en skada. Låga nivåer av hs-CRP indikerar låga nivåer av systemisk inflammation i kroppen, vilket tyder på bättre övergripande hälsa och lägre risk för att utveckla olika typer av medicinska tillstånd och sjukdomar.

572 SR

SR, eller sänka, är en mätning av hur snabbt röda blodkroppar från ett blodprov sjunker till botten av ett provrör inom loppet av en timme. Normala (låga) nivåer av SR tyder på att det finns lite eller ingen systemisk inflammation i din kropp.

 

 • Laboratoriemedicinsk analys Laboratoriemedicinsk analys
 • Ackrediterat av SWEDAC Ackrediterat av SWEDAC
 • SS-EN ISO 15189 SS-EN ISO 15189
FAQ
Vart presenteras mina testresultat?

För att se dina testresultat, logga in på din hälsoprofil här. För att komma åt din hälsoprofil behöver du aktivera ditt konto genom den aktiveringslänk som vi mailade dig efter din beställning.

Vad innebär hälsoprofil?

Din hälsoprofil fungerar som ditt personliga hälsodashboard och ger en omfattande analys av din kropp, dess funktioner och dess behov. Den erbjuder detaljerade förklaringar och insikter om betydelsen av dina biomarkörnivåer, deras konsekvenser för din hälsa och potentiella åtgärder du kan vidta för att förbättra eller bevara ditt välbefinnande.

Hur lång tid tar det att få sina testresultat?

Du kan förvänta dig att få dina testresultat inom 4-5 arbetsdagar. Under denna tid analyserar en läkare noggrant dina resultat, och du kommer att kunna se både dina resultat och läkarens kommentarer i när du loggar in på din hälsoprofil. Vi mailar dig när analysen är klar. 

Vem har tillgång till mina testresultat?

På Supernormal™ prioriterar vi din rätt till sekretess och säkerheten för dina data. Din personliga information hanteras med största omsorg. Vi tillämpar strikt reglerade åtgärder för att skydda din integritet i enlighet med patientsäkerhetslagen och GDPR. Vi följer samma lagar och regler kring sekretess som primärvårdcentraler och sjukhus. Du har däremot möjligheten att dela dina resultat med en annan vårdgivare genom att skriva ut eller spara dem från din hälsoprofil.

Vad skiljer Checkup från andra tester?

Sn™ Checkup™, som utvecklats av ett team av experter, syftar till att identifiera mannens vanligaste hälsobesvär och följa hans hälsostatus. Till skillnad från andra tester för män, omfattar CheckUp™ ett brett hormonellt spektrum specifikt för mannen, de mest specifika biomarkörerna för att tidigt upptäcka risk för hjärt- och kärlsjukdomar och en analys som berättar för dig vad som faktiskt pågår i din kropp. 

Sn™604 Delay gel
A soft aqueous gel to naturally delay orgasm when applied just before sex.
Sn™603 Stimulating gel
Öka stimulansen och chansen till orgasm. En naturlig gel som appliceras på penis, klitoris eller andra sensitiva områden. Inom ett par minuter ökar blodcirkulationen och ger en varm, kall eller kittlande känsla. Ett enkelt sätt att förhöja din sexuella njutning.
Sn™602 Lubricant
Enkel lösning för ökad njutning genom minskad friktion. Upptäck vårt vatten- och silikonbaserade glidmedel.
Sn™601 Condom
Vår ultratunna kondom är tillverkad av naturlatex och är belagd med vattenbaserat glidmedel.
Sn™302 Autofocus™
Fokus, energi och klarhet med vårt banbrytande nootropa tuggummi. En noga avvägd blandning av koffein och L-Teanin som främjar prestationsförmåga, uthållighet och skärpa. Ett naturligt sätt att förbättra ditt mentala fokus utan bieffekter.
Sn™301 Brains™
En kombination av viktiga omega-3-fettsyror och vitaminer för att främja bättre hjärnfunktion och öka långsiktiga prestanda.
Sn™000 Multitasker™
A rock solid collection of essential vitamins and minerals specifically engineered for male health.
Sn™401 Pro-Bee™
En probiotika med det patenterade H13-mikrobiomet® som återställer balansen i din tarmflora och stärker kroppens immunförsvar.
Sn™1000 The Foundations™
Vårt flaggskepp, en 3-i-1 lösning för hjärnhälsa, en hälsosam tarmmikrobiota och balanserad näring.
Sn™100 Recovery™
Återställ din vätskebalans med den innovativa brustabletten Sn™100 Recovery™. Snabb återhämtning efter träning, sjukdom, utekvällar och långresor. Stöttar musklerna och minskar risken för muskelkramp.
Sn™222 Deep™
Förbättra din REM och djupsömn med Magnesiumbisglycinat, Apigenin och L-Teanin.
Sn™3000 BioAge™
Mät och följ din biologiska ålder genom att analysera och sammanställa 9 viktiga biomarkörer.
Sn™900 CheckUp™
Stort hälsotest utformad för män, omfattar totalt 56 biomarkörer.