sv
Bio Age 551

Kreatinin

10 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Varför mäta kreatinin?

 

Att visa normala nivåer av kreatinin innebär att dina njurar fungerar bra och inte påverkas negativt av faktorer som kan överbelasta njurfunktionen, såsom läkemedel och vissa medicinska tillstånd.

 

Eftersom kreatinin filtreras ut ur blodet av njurarna för att sedan utsöndras i urinen, fungerar det som en viktig biomarkör för att bedöma och övervaka njurfunktionen. När njurarna inte fungerar som de ska, fungerar inte filtreringen av avfallsprodukter optimalt, vilket resulterar i förhöjda nivåer av kreatinin i blodet.

 

Det finns därför tre huvudsakliga skäl att mäta kreatinin:

1

Att upptäcka och diagnostisera njursjukdomar

 

2

Att övervaka och utvärdera njurfunktion 

 

3

Att anpassa doser på medicin som elimineras/utsöndras med hjälp av njurarna 

Att mäta kreatinin är oftast en del av en rutinmässig provtagning för att övervaka de tillstånd som kan skada njurarna om de inte behandlas på rätt sätt. De tre vanligaste tillstånden är:

Njursjukdom

 

Högt blodtryck

 

Diabetes

Vad är kreatinin?

 

Kreatinin är en avfallsprodukt som normalt produceras i våra muskler, utsöndras i urinen och används inom medicin för att övervaka och utvärdera njurfunktionen. Kreatinin bildas vid nedbrytningen av något som kallas kreatinfosfat, en energireserv för musklerna, särskilt under högintensiv träning.

 

Vad innebär höga nivåer av kreatinin?

 

Höga nivåer av kreatinin indikerar nedsatt njurfunktion, eftersom dåligt fungerande njurar inte kan utsöndra kreatinin i urinen -> nivåerna av kreatinin i blodet ökar.

 

Vad kan öka kreatininnivåerna?

 

Det finns flera tillstånd som kan orsaka höga nivåer av kreatinin, såsom:

Nedsatt njurfunktion

 

Om njurarna inte kan filtrera ut kreatininet ordentligt från blodomloppet, kommer nivåerna att stiga. Exempel på tillstånd som orsakar en minskning i funktion inkluderar akut njurskada, kronisk njursjukdom och urinvägsblockage.

 

Uttorkning

 

När du är uttorkad blir blodet mer koncentrerat och mindre blod kommer att filtreras via njurarna. Som en direkt konsekvens av detta, filtreras mindre kreatinin ut från blodet, vilket kan leda till en ökning av kreatininnivåerna.

 

Cirkulatoriska tillstånd

 

Cirkulatoriska tillstånd är tillstånd där cirkulationen är påverkad negativt. Ett exempel på ett sådant tillstånd är hjärtsvikt, som kan orsaka samma brist på blodflöde till dina njurar som uttorkning, vilket i sin tur kan resultera i en möjlig höjning av kreatininnivåerna.

 

Högt proteinintag

 

Att äta en proteinrik diet kan öka produktionen av kreatinin (genom ökad nedbrytning av kreatinfosfat). Detta inkluderar kosttillskott rika på protein eller kreatin. 

 

Högintensiv träning

 

Högintensiv träning kan öka nivåerna av kreatinin genom nedbrytning av muskelvävnad som frigör kreatinin i blodomloppet.

Om du har mycket muskelmassa genom högintensiv fysisk träning är funktionen densamma - mycket muskler innebär högre nivå av  muskelnedbrytning -> förhöjda nivåer av kreatinin.

 

Läkemedel

 

Vissa läkemedel såsom antibiotika och NSAIDs kan höja nivåerna av kreatinin antingen genom att hämma njurfunktionen eller orsaka njurskador.

Vad betyder låga nivåer av kreatinin?

 

Låga nivåer av kreatinin i blodet har oftast låg klinisk betydelse. Det innebär att det inte finns någon anledning till oro.

 

Om du visar mycket låga nivåer av kreatinin kan det bero på antingen mycket låga nivåer av muskelmassa, orsakat av undernäring, immobilisering eller muskelsjukdomar, mediciner som kortikosteroider. I mindre vanliga fall kan lever sjukdomar resultera i låga kreatininnivåer eftersom levern spelar en viktig roll i metabolismen av kreatinin.

 

Vad är normala nivåer av kreatinin?

 

Eftersom muskelmassa kan påverka kreatininnivåerna avsevärt, är individuella skillnader normala, men generellt sett sägs en normal kreatininnivå för män vara 65-105 mikromol/liter (µmol/L).