sv

Sara Hägg, docent i molekylär epidemiologi och senior forskare kring biologiskt åldrande, Karolinska Institutet.


Pontus Dunér, forskningschef på Redoxis, PhD i kardiovaskulär forskning och biomedicin, Lunds Universitet


Alejandra Vasquez, PhD biokemi, Lunds Universitet


Patrik Ivert, dermatologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskar inom immunologi, genetik och patologi


Tareq Alsaody, Fellow of the European Board of Urology; Capio Urologcentrum; klinisk fysiologi vid Danderyds Sjukhus.


Ahsan Amjad, CEO, ABC LABS; tidigare. Styrelsemedlem, Kry


David Sandström, CMO, Klarna


Andreas Palm, CEO, CDLP