sv
Liver 557

ALAT

Vad är ALAT?

 

 

ALAT, även känt som alaninaminotransferas eller ALT, är ett enzym som framförallt återfinns i levern, men även i organ såsom hjärtat och skelettmuskulatur. . Det är involverat i nedbrytningen av aminosyror (proteinernas byggstenar). Om ALAT är påverkat, kan det leda till att alanin - en aminosyra som är viktig för energiomsättningen och sockerhanteringen i levern - ansamlas i stora mängder i kroppen. Det kan i sin tur leda till typ 2 diabetes och minskad energiproduktion vilket bland annat kan tas i uttryck som sämre träningseffekt och ork.

Normala ALAT-nivåer antyder att din leverfunktion är normal. Detta är ett viktigt tecken på kroppsfunktion överlag, eftersom levern är ansvarig för produktionen av väldigt många viktiga proteiner och ämnen i våra kroppar, liksom en av kroppens två viktigaste organ (tillsammans med njurarna) för att bryta ner och göra sig av med slaggprodukter som kroppen inte behöver. En frisk och välfungerande lever är avgörande för en god generell hälsa.

När det kommer till träning, vet man att styrketräning kan orsaka förhöjda nivåer hos friska personer. Anledningen är att ALAT läcker ut från muskelceller när de belastas under träning. Ju tyngre och mer intensiv träningen är, desto högre kan ALAT-nivåerna bli. ALAT kan därför även av elitidrottare ingå som ett av flera mått för hur mycket skada musklerna tar vid en given belastning. Förhöjda ALAT-nivåer kan kvarstå i uppemot en vecka, trots att man är leverfrisk. För att skilja dessa åt, mäter vi även Albumin, som inte påverkas på samma sätt av träning och avslöjar leverns funktion och hälsa.

ALAT mäts tillsammans med andra biomarkörer som en del i när man kontrollerar din leverfunktion och hur levern mår. Detta är av intresse att undersöka vid flera olika situationer:

- När man utvärderar eller undersöker potentiell leverskada efter en olycka, drogmissbruk eller kraftig alkoholkonsumtion.
- När man tidigt vill upptäcka leversjukdom såsom hepatit och levercirrhos för att så tidigt som möjligt kunna sätta in åtgärder eller behandling.
- För att övervaka och följa effekten av behandlingar som kan orsaka leverskada såsom statiner (mot höga blodfetter).
- För att utvärdera effekten av pågående behandling mot leversjukdom.

 

 

Höga värden ALAT

 

 

Höga ALAT-nivåer kan antyda leverskada, leversjukdom eller kraftig överbelastning av träning. ALAT återfinns i cytoplasman i leverceller, så när leverceller skadas eller förstörs, kommer ALAT läcka ut i blodbanan vilket är orsaken till att nivåerna i ett blodprov ökar.

Några vanliga orsaker bakom förhöjda ALAT-nivåer är:

- Hepatit
- Inflammation i levern orsakat av virusinfektion
- Alkohol- eller drogorsakad leversjukdom
- Körtelfeber (Mononukleos)
- Virusinfektion
- Stopp i gallvägarna
- Högt intag av mediciner eller tillskott som skadar levern
- Autoimmun leversjukdom

För att bedöma om höga ALAT-nivåer behöver utredas vidare, kommer läkaren att analysera svaret tillsammans med andra biomarkörer.

 

 

Låga värden ALAT

 

 

Låga ALAT-nivåer anses generellt sett vara inom normalintervallet och inger inte misstanke om sjukdom eller avvikande hälsotillstånd. Därför utgör låga nivåer ingen anledning till oro eller behov av särskilt behandling.

Däremot kan väldigt låga ALAT-nivåer vara ett tecken på undernäring eller allvarlig leverskada. Det är vitkigt att komma ihåg att ALAT endast fungerar som en av flera biomarkörer för leverhälsa, och att andra biomarkörer och tester för är nödvändiga för att utvärdera leverns fulla funktion.