sv
Kidney 555

Albumin

Vad är Albumin?

 

 

Albumin är en av våra kroppars viktigaste protein och produceras i levern. Det är med marginal det protein som det finns mest av i blodplasman och den fyller flera viktiga funktioner, såsom:

- Att bibehålla vätskebalansen mellan blodkärl och olika vävnader
- Att transportera ämnen inklusive hormoner, fettsyror och joner.
- Att binda till och fungera som en buffert för olika syror, vilket hjälper kroppen att bibehålla ett normalt pH-värde.
- Att tillhandahålla näring till kroppens vävnader.

Mätning av albumin kan därför tillhandahålla värdefull information om en persons övergripande hälssostatus. För att vara lite mer specifik, kan mätning av albumin vara relevant av bland andra följande anledningar:

- Övervaka inflammatoriska processer
- Utvärdera leverfunktion
- Utvärdera njurfunktionen
- Utvärdera näringstillstånd
- Utvärdera kroppens vätskebalans
- Följa biologisk ålder med BioAge

I Performance fyller albumin flera funktioner:

- Bedömer leverfunktion då andra levermarkörer kan påverkas av hård träning
- Bedöma förekomst och grad av proteinbrist som kan uppkomma vid intensiv träning
- Hjälp i bedömningen av återhämtning då albumin har associerats med koncentration av tillväxthormon i blodet

 

 

Låga värden Albumin

 

 

Låga albuminnivåer, även känt som hypoalbuminemi, kan innebära att någon av följande fysiologiska processer ligger till grund:

- Undernäring eller proteinbrist

- Påverkad albuminproduktion, vilket indirekt betyder att leverfunktionen är påverkad, kan sker vid tillstånd såsom skrumplever, leverinflammation och leversvikt. För att ens misstänka dessa tillstånd, skulle du behöva uppvisa flertalet symptom och andra avvikande provsvar som stämmer överens med dem.

- Oförmåga att behålla albumin i cirkulationssystemet, även känt som proteinförlust, som ses i samband med njursjukdom och olika inflammatoriska sjukdomar. Om något av dessa misstänks, kommer ett urinprov ofta visa förhöjda proteinnivåer, och de associerade besvären är ofta väldigt påtagliga och tydliga.

- Vätskeretention, vilket kan orsaka en utspädning av blodet. Detta kan i sin tur orsakas av leversjukdom och hjärtsvikt. Den förenklade förklaringen är att samma mängd albumin mäts i en större vätskevolym och då tolkas som lägre.

 

 

Höga värden Albumin

 

 

Höga albuminnivåer, även känt som hyperalbuminemi, är ovanligt men är i regel inget som tyder på sjukdom eller anledning till oro.

Den kanske vanligaste orsaken bakom ett förhöjt albuminvärde är uttorkning, då det resulterar i högre mätvärden på grund av att blodvolymen är mindre och således mer koncentrerad.

Högt intag av proteinrik kost och extrem träning kan också ligga bakom förhöjda albuminnivåer, då syntesen av albumin ökar vid träning. Detta är delvis på grund av att det är avgörande för att mobilisera fria fettsyror som kroppen använder som energi. Mindre vanliga orsaker, vilket ofta kommer med tillhörande symptom och andra avvikande provresultat, är leverinfektioner och diverse medicinska behandlingar.

Viktig poäng: Höga albuminnivåer kan inte ensamt diagnosticera medicinska tillstånd och om albuminnvåerna är påverkade behöver de tolkas tillsammans med andra provsvar av en läkare för att bedöma om fler åtgärder är nödvändiga eller ej.