sv
Bio Age 558

ALP som biomarkör och hur det främjar ditt mående

3 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vad är ALP?

 

ALP är en förkortning för alkaliskt fosfatas, och är ett enzym som finns i hela kroppen med högst koncentration i levern och skelettet. Av den anledningen spelar det en avgörande roll i viktiga processer såsom bentillväxt och leverfunktion, men även för matsmältning.

 

Varför ska man mäta ALP?

 

Normala ALP-nivåer indikerar en frisk lever, starkt skelett och välfungerande matsmältning. Dessa hälsoområden är nära sammankopplade till såväl ditt övergripande välbefinnande som din livslängd. Faktum är att normala ALP-nivåer, tillsammans med andra biomarkörer, har kunnat kopplas till ett längre och friskare liv. Att mäta ALP är därför bland annat användbart för att bestämma biologisk ålder med hjälp av "Levine-klockan", där man använder ALP tillsammans med andra biomarkörer för att följa framsteg vid livsstilsförändringar.

 

ALP produceras av levern och celler som är involverade i skelettbildning. Dessutom spelar den en roll vid nedbrytningen av fett i tunntarmen.

 

Vad innebär höga nivåer av ALP?

 

Förhöjda nivåer av ALP i blodet, en tillstånd som kallas hyperfosfatemi, kan indikera olika medicinska tillstånd, där de vanligaste är relaterade till levern och gallgångarna, såsom hepatit, cirros och gallsten. Dessa tillstånd manifesterar sig ofta med ytterligare symptom och onormala testresultat. Det är viktigt att notera att en hög ALP-nivå ensamt inte är tillräcklig för en definitiv diagnos och kan kräva ytterligare tester och utredning. Dessutom kan bensjukdomar, inklusive osteoporos, också bidra till ökade ALP-nivåer.

 

Vad betyder låga nivåer av ALP?

 

Låga nivåer av ALP i blodet, kända som hypofosfatemi, är mindre vanliga än höga nivåer. Små minskningar av ALP-nivåer betraktas oftast som normalt. I sällsynta fall kan dock mycket låga nivåer observeras, vilket indikerar behovet av att undersöka potentiella brister i essentiella föreningar som vitamin D, magnesium och zink, eftersom dessa är nödvändiga för ALP-produktion. Dessutom kan låga ALP-nivåer, tillsammans med andra testresultat, indikera en underaktiv sköldkörtel, känt som hypotyreos. I extremt sällsynta fall kan en genetisk sjukdom vara ansvarig för den låga ALP-nivån; detta tillstånd är emellertid ärftligt och visar på märkbara symptom tidigt i livet.

 

Vad är normala nivåer av ALP?

 

Normalt anses ALP-nivåer för vuxna över 18 år vara inom intervallet 0,7 till 1,9 µkat/L