sv
heart and vessels 547

Apo B

Vad är Apo B?

 

 

Apolipoprotein B, även känt som Apo B, är ett protein inom det “onda” kolesterolet LDL (men finns också i VLDL, IDL och LP(a)) och krävs för formationen av dessa partiklar vilka ansvarar för att bära fettmolekyler (lipider) inklusive kolesterol från levern och ut till alla kroppens celler. Genom denna funktion, är Apo B tillsammans med LDL den primära drivkraften bakom plackbildning som orsakar åderförkalkning och i längden kan resultera i tillstånd såsom stroke och hjärtinfarkt.

Låga nivåer av Apolipoprotein B (Apo B) tyder på bättre kardiovaskulär hälsa och en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

Varenda partikel som cirkulerar i din kropp och som kan orsaka plack och åderförkalkning innehåller en Apo B-molekyl vardera. Det betyder att du, genom att mäta Apo B, kan få en direkt indikation på antalet cirkulerande aterogena (åderförkalkande) partiklar i din kropp.
Att mäta Apo B kan därmed hjälpa till att bidra med information kring din hjärt-/kärlhälsa och estimerade risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Apo B kan i detta avseende både hjälpa till med att identifiera ett potentiellt behov av livsstilsförändringar liksom att senare övervaka och följa effeken av genomfördra förändringar.

 

 

Lågt Apo B

 

 

Låga Apo B-nivåer föreslår låg risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.
Eftersom Apo B-nivåer är kopplade till LDL-nivåer, tyder låga Apo B-nivåer på en mindre LDL-verksamhet, alltså mindre intensiv transport av fettmolekyler från levern och ut till vävnader. Detta innebär en mindre benägenhet för fettansamling i kärl och en lägre risk för skadlig plackbildning.

 

 

Högt Apo B

 

 

Höga Apo B-nivåer tyder på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Genom att vara en byggsten i LDL-partikeln, vilken ansvarar för att transportera kolesterol och andra fettmolekyler ut i kroppen, kommer höga nivåer av Apo B (och då alltså höga nivåer av LDL) innebära en hög frekvens av fettransport till vävnader.

Om stora mängder fettmolekyler cirkulerar i blodomloppet ökar risken för att plack bildas, vilket i sin tur ger upphov till åderförkalkning.