sv
Foundation 547

Apo B: En Nyckelspelare i hjärt- och kärlhälsa

4 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Under de senaste åren har en ny biomarkör med namnet Apolipoprotein B-100, ofta kallad ApoB, väckt betydande uppmärksamhet. Medan traditionella kolesteroltester såsom LDL länge betraktats som referenspunkter för att bedöma hjärtsjukdomsrisk, har ny forskning visat att ApoB är en mer exakt markör för kardiovaskulär hälsa.

 

ApoB är ett protein som hjälper till med transporten av kolesterol och andra föreningar i din kropp via blodet. Det som gör ApoB särskilt intressant är att varje cirkulerande partikel, som potentiellt kan orsaka plackbildning och åderförkalkning i din kropp, innehåller en molekyl av ApoB. Detta innebär att mätning av ApoB kan ge en direkt indikation på antalet plackbildande (aterogena) partiklar som cirkulerar i din kropp. Detta, till skillnad från ett LDL-test, fångar upp den viktigaste faktorn när man överväger risken för hjärtsjukdom, och detta kan mer precist hjälpa till att fastställa dina risker att utveckla hjärtkomplikationer senare i livet. Som tillägg till ovanstående, kan ApoB hjälpa till med att identifiera eventuellt behov av livsstilsförändringar samt att följa upp effektiviteten av sådana förändringar.

 

Vidare konstaterade en metaanalys från 2011 och en översikt från 2021 att ApoB-nivåer är den starkaste prediktorn för hjärtsjukdom. Den europeiska kardiologiföreningen år 2019 föreslår också att ApoB är en mer exakt mått på kardiovaskulär risk än LDL-kolesterol och icke-HDL-kolesterol. Detta är betydande, med tanke på att hjärtsjukdom enligt Världshälsoorganisationen är den främsta dödsorsaken globalt idag och står för 16% av dödsfallen världen över. Därför kan medvetenhet om din risk i ett tidigt skede möjliggöra avgörande steg för att skydda din hälsa.

 

Apolipoprotein B kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom genom olika mekanismer i våra kroppar:

Oxidation - LDL-partiklar, som innehåller Apolipoprotein B, är benägna att oxideras. Oxiderat LDL kan bidra till uppkomsten av ateroskleros.

 

LDL i våra blodkärl - Apolipoprotein B underlättar fästningen av LDL på våra artärväggar, vilket leder till att LDL bygger upp i kärlen. Denna retention bidrar över tid till bildningen av åderförkalkande (aterosklerotiska) plack.

 

Inflammation - LDL-partiklar som innehåller Apolipoprotein B kan trigga inflammation inuti våra artärväggar, vilket resulterar i bildandet av aterosklerotiska plack.

 

Dysfunktion av den inre lagret av blodkärlet - Det inre lagret av våra blodkärl, även känt som endotelet, kan skadas av LDL-partiklar. Denna skada kan hämma vidgningen av kärlen, så kallad vasodilatation, och är en central mekanism bakom hjärt-och kärlsjukdomar.

 

Flera faktorer kan potentiellt orsaka en ökning av Apolipoprotein B, inklusive:

 

Genetik

 

Bristande fysisk aktivitet

 

Högt intag av transfetter och mättade fetter

 

Diabetes

 

Fetma

 

Hypothyreoidism (underfunktion i sköldkörteln)

 

Rökning

 

Varför ökar brist på fysisk aktivitet Apolipoprotein B?

 

En stillasittande livsstil leder till en ansamling av energi i kroppen, vilket i sin tur påverkar lipidmetabolismen.

 

Detta utlöser kroppens produktion av VLDL, föregångaren till LDL som innehåller Apolipoprotein B, i din lever.

 

Indirekt kan högre cirkulerande nivåer av glukos leda till insulinresistens, vilket resulterar i en ökning av produktionen av LDL.

 

Förhöjd kronisk låggradig inflammation kan vara förknippad med ökade nivåer av LDL.

 

Vad kan bidra till minskning i Apolipoprotein B? 

 

Viktminskning - särskilt när den uppnås genom en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet, kan vara särskilt effektiv.

 

En hälsosam kost - rik på frukt, grönsaker och fullkorn, men låg i omättat och mättat fett.

 

Regelbunden fysisk aktivitet - kan bidra till att minska nivåerna av Apolipoprotein B.

 

Genetik