sv
Liver 556

ASAT

Vad är ASAT?

 

 

ASAT, även känt som aspartataminotransferas, är ett enzym som främst finns i levern, men även i organ såsom hjärtat och skelettmuskulatur. Det är involverat i ämnesomsättningen av aminosyror - byggstenarna för proteiner - och normala ASAT-nivåer antyder i regel att man har en frisk och välfungerande lever. Det beror på att när en skada sker i lever, läcker ASAT ut i blodbanan. Ju större skada, desto högre ASAT-nivåer går att mäta.

ASAT mäts därför framförallt för att utvärdera graden av leverskada, oavsett vad skadan beror på. Vanliga tillstånd där ASAT ofta mäts som ett led i att övervaka sjukdomsutveckling eller behandlingseffekt är hepatit och levercirrhos (skrumplever). ASAT-nivåer mäts också för att identifiera leversjukdom och utvärdera möjliga leverbiverkningar som kan komma av vissa behandlingar.

I och med att ASAT även finns i bland annat skelettmuskulatur, vet man att även träning kan påverka nivåerna. Anledningen är att ASAT läcker ut från muskelceller när de belastas under träning. Ju tyngre och mer intensiv träningen är, desto högre kan ASAT-nivåerna bli. ASAT kan därför även av elitidrottare ingå som ett av flera mått för hur mycket skada musklerna tar vid en given belastning. Förhöjda ASAT-nivåer kan kvarstå i uppemot en vecka, trots att man är leverfrisk. För att skilja dessa åt, mäter vi även Albumin, som inte påverkas på samma sätt av träning och avslöjar leverns funktion och hälsa.

Eftersom ASAT också återfinns i andra vävnader och organ såsom njurar och bukspottkörteln, kommer det dock alltid finnas små mängder ASAT i blodet, även utan pågående skada, och låga värden är normalt att ha för alla.

Fun fact: Om leverskadan är alkoholorsakad, kan det avslöjas genom att man tittar på förhållandet mellan ASAT och ALAT.

 

 

Höga värden ASAT

 

 

Höga ASAT-nivåer kan antyda att det finns en leverskada, leversjukdom, hjärtmuskelpåverkan eller kraftig överbelastning av träning.

Exempel på medicinska tillstånd som kan orsaka förhöjda ASAT-nivåer är kroniskt alkoholbruk, hjärtinfarkt, inflamamtion i levern (hepatit), skrumplever och lungembolier. Förhöjda nivåer kan också ses efter muskelskada och särskilda läkemedel eller tillskott som är skadliga för levern.

För att bedöma om höga ALAT-nivåer behöver utredas vidare, kommer läkaren att analysera svaret tillsammans med andra biomarkörer.

 

 

Låga värden ASAT

 

 

Låga ASAT-nivåer anses generellt ligga inom normalintervallet och innebär därför inget behov av vidare utredning eller anledning till oro.
Extremt låga nivåer kan däremot antyda tillstånd såsom vitamin B6-brist eller såpass allvarlig leverskada att levern inte längre kan producera ASAT. Om orsaken skulle vara leverskada, skulle man i ett leverprov även uppvisa andra kraftigt påverkade biomarkörer liksom förknippade besvär.