sv
Recovery 151

Återhämtningens 4 pelare - Vätska, Vila, Laga, Ladda

1 min read

Återhämtning efter träning syftar till återställandet av träningsförmågan. Efter träning eller tävling uppstår trötthet och en minskning i idrottsprestationen. Timmarna och dagarna efter den fysiska ansträngningen återhämtar kroppen sig och man förväntar sig att prestationen ska återgå till det normala alternativt förbättras.

 

Studien vi hänvisar till här granskade forskningsdatabaserna ScienceDirect, PubMed/MEDLINE och Google Scholar för att identifiera studier och ställningstaganden som undersöker sambandet mellan näring och återhämtning inom idrotten. Som ett evidensbaserat ramverk identifierades en metod för att optimera återhämtningen efter träning: (i) Vätska - en grundläggande process som beror på idrottaren, omgivningen och den fysiska aktiviteten; (ii) Vila - pre-sömn näring har en återställande effekt som underlättar återhämtningen för de muskuloskeletala, hormonella, immunologiska och neuronala systemen; (iii) Laga - intag av högkvalitativt protein och kreatinmonohydrat efter träningen gynnar vävnadstillväxt och reparation; och (iv) Ladda - konsumtionen av kolhydrater är inte bara viktig för att fylla på glykogendepåerna utan också för att bidra till energibehoven för immunförsvaret och vävnadsreparationen.

 

 

Läs mer