sv
Vitamins 531

B12

Vad är vitamin B12?

 

 

Vitamin B12, även känt som kobalamin, är en av åtta olika B-vitaminer vi har i våra kroppar. Det är essentiellt, alltså avgörande, för flera av kroppens centrala processer som får oss att fungera som vi ska. Exempel på dessa processer är produktionen av röda blodkroppar, DNA-syntes och utvecklingen och bibehållandet av nervfunktion.
Normala nivåer av vitamin B12 tyder på att ditt matintag tillhandahåller tillräckligt med näring som kroppen behöver för att må bra.

Att mäta vitamin B12 kan vara relevant av olika skäl, då det ingår i flertalet processer i kroppen. Den kanske vanligaste och mest uppenbara orsaken för att mäta nivåerna av B12 är för att ta reda på om det råder en brist. Bristen kan i sin tur bero på orsaker såsom strikt vegansk kosthållning, svårigheter med att ta upp vitaminet från tarmen eller kraftig alkoholkonsumtion. Vitamin B12 kan även mätas tillsammans med folsyra och vitamin B6 för att utvärdera suboptimala nivåer av Homocystein, som en del i ett större rutinmässigt hälsotest eller om en person upplever besvär som är förknippade med B12-brist. Att mäta dina B12-nivåer kan också, om det bekräftats att det råder en brist, användas för att följa effekten i behandling.

Kopplat till prestation, är B12 involverad i produktion av röda blodkroppar, som direkt kan påverka vår syreupptagningsförmåga. Därtill påverkar B12 kroppens melatonin, och suboptimala nivåer kan bidra till ökad trötthet. Slutligen har man under många år sett att B12 spelar en viktig roll i kognitiv, mental förmåga, och där suboptimala nivåer skulle kunna vara en bidragande orsak till försämring av den förmågan.

 

 

Höga Värden b12

 

 

Höga vitamin B12-nivåer, även känt som hyperkobalaminemi, anses generellt sett harmlöst utan anledning till oro. Många människor har förhöjda nivåer av B12 utan att veta om det då det för de allra flesta inte heller innebär några besvär.

Ibland kan det vara relevant att ta reda på orsaken bakom de förhöjda nivåerna. Tillskott är kanske den vanligaste och minst oroväckande orsaken bakom förhöjda nivåer. Leversjukdom, njursjukdom och olika blodsjukdomar kan också orsaka förhöjda B12-nivåer.

I dessa fall, kommer man att uppleva olika symptom och uppvisa avvikande svar på andra biomarkörer i blodprovet, vilket avslöjar för vården att en mer omfattande utredning kan vara nödvändig.

 

 

Låga värden b12

 

 

Låga vitamin B12-nivåer, även känt som B12-brist, tyder på att du inte får i dig tillräckligt med vitamin B12. Möjliga orsaker till detta kan variera, men samtliga har gemensamt att det kan resultera i flertalet problem med din hälsa såsom påverkad nervfunktion och anemi.

Några av de vanligaste orsakerna till en B12-brist är kraftig alkoholkonsumtion, undernäring och medicinska tillstånd som påverkar möjligheten att ta upp B12 från tarmen.

Om du uppvisar låga vitamin B12-nivåer är det viktigt att det värdet utvärderas tillsammans med din läkare för att avgöra om vidare åtgärder och undersökningar är nödvändiga eller ej.