sv
Bio Age 98

Biologisk ålder som ett verktyg för att förlänga och förbättra ditt liv

1 min read

Allteftersom genombrott inom forskning kring åldrande och livslängd har blivit allt vanligare, blir behovet av att kunna mäta och följa biomarkörer för biologisk ålder allt viktigare. Tillgängligheten av biologiska åldersprediktorer som kan avslöja information om mortalitets- och sjukdomsrisk, liksom återstående levnadsår, har djupgående kliniska och forskningsmässiga implikationer. Denna översikt granskar 5 grupper av biomarkörer som är kapabla att ge precisa uppskattningar av biologisk ålder. Dessa biomarkörers unika förmågor har långtgående implikationer för studier på både farmaceutiska och icke-farmaceutiska ingrepp avsedda att sakta ner eller reversera biologiskt åldrande. Dessutom ges en översikt över nuvarande evidens kring telomerlängd, sammansatta biomarkörer, "epigenetiska klockor", transkriptionella prediktorer för biologisk ålder och funktionella åldersprediktorer.

 

Vårat test BioAge

 

Läs mer