sv
Bio Age 5

Varför ska man mäta biologisk ålder?

3 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Att mäta biologisk ålder kan ge värdefull information om en individs åldrande och övergripande hälsa med målet att främja friskt åldrande.

 

Det finns flera anledningar till varför det kan vara användbart att mäta biologisk ålder, inklusive:

Tidig upptäckt av accelererat åldrande

 

Eftersom biologisk ålder kan fungera som en prediktor för risken att utveckla åldersrelaterade tillstånd såsom cancer, demensjukdomar och hjärtsjukdomar, kan identifiering av en ökad risk i ett tidigt skede belysa behovet av och underlätta implementering av förebyggande åtgärder för att bromsa åldrandet.

 

Övervaka dina livsstilsförändringar och övergripande hälsa

 

Att mäta din biologiska ålder kan hjälpa dig att följa effekten av livsstilsförändringar såsom ökad motion och mer hälsosam kost.

 

Personliga rekommendationer kring hälsa

 

Att mäta biologisk ålder kan vara användbart för att skapa personliga rekommendationer baserade på individens hälsorisker och behov.

 

Utvärdering av åldersbekämpande åtgärder

 

Forskare kan använda mätning av biologisk ålder i sin forskning som en metod för att utvärdera och övervaka åldersbekämpande åtgärder, vilket leder till en bättre förståelse för vad som kan göras för att sakta ner åldrandet och på sikt till och med stoppa det.

Vem bör testa sin biologiska ålder?

 

BioAge™ är till för alla som är intresserade av att få en bättre förståelse för sin övergripande hälsosituation och påbörja resan mot en hälsosammare morgondag.

 

Vi ser det som en dörröppnare och en garanterad ögonöppnare, eftersom de bästa åren inte ligger bakom dig, utan inom dig.

 

Vad ska jag göra om min biologiska ålder är högre än min kronologiska ålder?

 

Om din biologiska ålder är högre än din kronologiska ålder, kan det indikera att din kropp åldras snabbare än den borde för din ålder.

 

Vi har samlat några åtgärder du kan vidta för att förbättra din biologiska ålder:

Gör en hälsokontroll

 

Genom att bedöma din övergripande hälsa kan du få en bättre förståelse för din kropp, vilka förbättringar som ligger nära till hands och identifiera potentiella underliggande hälsotillstånd.

 

Träna regelbundet

 

Träning är världens mest effektiva läkemedel! Genom träning hjälper du till att bibehålla en hälsosam vikt, minska stress, förbättra din hjärt-kärlhälsa och förbättra din sömn.

 

Ät en hälsosam kost

 

En hälsosam kost som inkluderar gott om grönsaker, frukt, fullkorn, magert protein och nyttiga fetter kan hjälpa till att sakta ner åldrandeprocessen genom att förbättra din övergripande hälsa.

 

Minska stress

 

Kronisk stress har förmågan att påskynda åldrandet. Genom att minska din vardagliga stress med hjälp av tekniker som avslappningsövningar, yoga eller meditation kan du bromsa åldrandet.

 

Få tillräckligt med sömn

 

Din kropp kommer inte att fungera optimalt, och den kommer heller inte att kunna reparera och regenerera sig optimalt utan tillräcklig sömn. Sikta på 7-9 timmar god sömn per natt.

 

Undvik ohälsosamma vanor

 

Undvik skadliga beteenden såsom att röka och dricka stora mängder alkohol. 

Vad ska jag göra om min biologiska ålder är lägre än min kronologiska ålder?

 

Om din biologiska ålder är lägre än din kronologiska ålder betyder det att din kropp är yngre och friskare än vad som är typiskt för personer i din ålder. Kort sagt är det ett tecken på att antingen är du välsignad med fantastiska gener, att du tar väl hand om dig själv, eller en kombination av båda.

 

Några saker att tänka på i din fortsatta resa för att upprätthålla ditt hälsosamma du:

Fortsätt att äta hälsosamt

 

Kost innehållande rikligt med  grönsaker, frukt, fullkorn, magert protein och omättade fetter.

 

Fortsätt med regelbunden motion

 

Att upprätthålla din aktivitetsnivå förbättrar din hjärt- och kärlhälsa och minskar risken för åldersrelaterade sjukdomar

 

Fortsätt att prioritera din sömn

 

Sömn är helt avgörande oavsett ålder. Se till att få dina 7-9 timmars sömn per natt.

 

Undvik ohälsosamma vanor

 

Rökning och alkohol kommer alltid att ha en negativ inverkan på din hälsa och biologiska ålder. 

 

Hantera din stress

 

Fortsätt att se till att hålla dig borta från kronisk stress genom att praktisera stressreducerande tekniker som avslappningsövningar, meditation eller yoga.

Hur exakt är BioAge?

 

När metoden togs fram, kunde studierna visa att fenotypisk ålder kunde förutsäga vem som skulle överleva de kommande tio åren och vem som inte skulle göra det med en noggrannhet på cirka 90%, utan att behöva veta någonting annat om personen i fråga. Naturligtvis kan dessa tester inte förutsäga vem som kommer att råka ut för en olycka eller vem som kommer att drabbas av en dödlig och sällsynt sjukdom, men denna mätning är förvånansvärt exakt eftersom den tittar på förändringar kopplade till de flesta åldersrelaterade sjukdomar, vilket råkar vara den underliggande orsaken till de flesta dödsfallen.

 

Vilka faktorer kan negativt påverka min biologiska ålder?

 

Det finns många faktorer som kan påverka din biologiska ålder, inklusive:

Brist på fysisk aktivitet

 

En stillasittande livsstil och brist på fysisk aktivitet kan bidra till flera olika åldersrelaterade sjukdomar.

 

Ohälsosam kost

 

En kost som till stor del består av hel- och halvfabrikat, transfetter, mättade fetter och höga halter socker kan accelerera cellulärt åldrande och öka risken för åldersrelaterade sjukdomar.

 

Kronisk stress

 

Långvarig, kronisk stress kan orsaka kronisk inflammation, vilket i sin tur kan accelerera cellulärt åldrande

 

Rökning

 

Att sluta röka är troligtvis den enskilt viktigaste livsstilsförändringen du kan göra för din hälsa! Det är en stor riskfaktor för många sjukdomar och tillstånd inklusive cancer, hjärt- och kärlsjukdom samt för tidigt åldrande.

 

Alkoholkonsumtion

 

Ett högt intag av alkohol kan leda till inflammation och cellskada, båda vilka ökar risken för kroniska sjukdomar och accelererat åldrande. 

 

Otillräcklig sömn

 

Brist på god sömn förhindrar tillräckligt med återuppbyggande och stärkande processer som äger rum i våra kroppar nattetid. Denna brist kan orsaka ett snabbare åldrande och öka risken för åldersrelaterade sjukdomar. 

 

Genetik

 

Genetik spelar en viktig roll i att bestämma en individs biologiska ålder. 

Vilka är styrkorna och svagheterna med BioAge? 

 

Som med allting i denna värld, finns det styrkor och svagheter med att testa din biologiska ålder. Nedan tar vi upp några av dessa:

 

Styrkor:

Hög träffsäkerhet i att förutspå risk för död i ett brett spektrum av åldersrelaterade sjukdomar såsom cancer, hjärt-kärlsjukdom och Alzheimers sjukdom.

 

Potential för precisionsmedicin

 

Användarvänlig, genom att vara en av de mest tillgängliga sätten för befolkningen att börja utforska biologisk ålder.

 

Billigare än många av alternativen med liknande (eller till och med sämre) träffsäkerhet.

Svagheter:

 

För att formulera det som vår advisor på biologisk ålder, docent Sara Hägg:

 

"För det första finns det ännu ingen konsensus kring vad som är det bästa sättet att mäta biologisk ålder på. Detta är ett sätt att göra det på. Åldrandet är komplext och vi kan ännu inte bedöma det perfekt."

 

Vetenskapen bakom testet bygger på forskning på populationsnivå. Därför kan resultaten kanske inte återspegla biologisk ålder på individuell nivå helt exakt.

 

Hur fungerar testningen?

 

Här har vi sammanställt en kort sammanfattning av processen från beslutet att ta BioAge™ till att ha svaret på din biologiska ålder.

1

Beställ BioAge™

 

a) Klicka på BioAge™

b) Gå till varukorgen och köp testet

c) Få ett bekräftelsemail och ett kvitto

d) Få ytterligare ett mail med vidare instruktioner och information 

 

2

Ta testet

 

a) Gå till valfritt provtagningsställe bland alla Synlab som du kan hitta i "laboratorier nära mig". 

b) Identifiera dig med giltigt ID-kort.

c) Lämna blod

d) (Glöm inte att läsa "Bra saker att tänka på inför att du ska lämna ett blodprov".)

 

3

Få dina resultat

 

a) När ditt blodprov har analyserats, kommer dina resultat att komma in på dina sidor.