sv
Bio Age 305

Longevity, Epigenetik, Mikrobiom & Skillnaden mellan Näring för att Optimera Hälsa vs Prestation

1 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Detta avsnitt utgör en djupdykning i den tekniska vetenskapen bakom allt från telomerer och mekanismerna bakom åldrande och longevity till vikten av att upprätthålla ett hälsosamt mikrobiom; oxidativ stress och sambandet mellan inflammation och kronisk sjukdom; epigenetik och genetisk disposition kontra genuttryck; samt självklart nutrition. Hur påverkar brister av näringsämnen våra kroppar? Vad är skillnaden mellan att ta tillskott för att optimera hälsa och att öka prestation? 

 

Dagens guide genom denna komplexa labyrint av biologiska processer är Rhonda Patrick, PhD.

 

Med en doktorsexamen i biomedicinska vetenskaper är dr. Patrick expert inom nutrition, metabolism och åldrande. Hon har bedrivit betydande forskning inom samtliga av dessa områden, inklusive forskning om cancer och effekterna av mineral- och vitamin­tillskott på metabolism, inflammation och åldrande. Hennes forskning har fokuserats vid St. Judes Children's Research Hospital, där hon tittat på cancer, mitokondriell metabolism och apoptos. Dessutom utför hon kliniska studier och har genomfört omfattande åldrandeforskning vid Salk Institute for Biological Studies.

 

Detta samtal behandlar en mängd ämnen, inklusive:

 

- identifiering av åldrandets biomarkörer

- biologisk påverkan av oxidativa påfrestningar

- akut inflammation kontra kronisk inflammation

- varför vi bör glömma protein och istället fokusera på fiber

- vikten av att odla ett hälsosamt mikrobiom

- de främsta orsakerna till kronisk inflammation

- fördelarna med inflammation inducerad av träning

- fördelarna med curcumin

- anpassning till stress och immunsystemets svar

- varför Omega-3 är viktigt och hur man får i sig det

- cirkadisk rytm och exponering för starkt ljus

- tekniker för stressreduktion

- fördelarna med meditation

- DNA-skada och telomeras

- vikten av vitamin D

- Rhondas rekommenderade tillskott

- genpolymorfismer

- nutrition/livsstil och atletisk prestanda kontra långsiktig välbefinnande och livslängd.

 

Länk