sv
Brain 201

Du blir klokare med åldern

1 min read

Denna studie undersökte hur åldrande påverkar signaleringen i hjärnan under utförandet av en uppgift baserad på Wisconsin Card Sorting Task, vilket har visat sig vara starkt associerad med fronto-striatal aktivitet - den aktivitet i hjärnan som man ofta förknippar med bland annat beslutsfattande, arbetsminne och känslostyrning. I den nuvarande studien visade både yngre och äldre individer signifikant aktivitet i fronto-striatala kretsar i samband med planering och utförande av uppgifterna, även om en åldersrelaterad minskning i aktiviteten kunde observeras. Framförallt visade den yngre gruppen involvering av en "kognitiv krets" med mottagande av negativ återkoppling (vilket indikerar att vägen hjärnans signaler måste ta inför nästa försök måste förändras) och involvering av en "motorisk krets" med matchning efter negativ återkoppling. Den äldre gruppen visade däremot signifikant aktivering av båda kretsarna endast under perioden med matchning efter negativ återkoppling. Dessa fynd överensstämmer med den så kallade "belastningsskift"-modellen och bekräftar skillnader i bearbetning av information hos äldre vuxna. 

 

Read more