sv

Sex

Tidig utlösning


Livsstilsfaktorer
Vad som påverkar uthållighet
Fysisk aktivitet
Alkoholkonsumtion
Body mass index
Kost
Tobak
Droger
Konsultationer
Hjälp när du behöver det

Expert inom sexuell hälsa.

Medicinskt ansvarig Simon Körösi photo of doctor
“Det finns sätt att förbättra din situation om du lider av för tidig utlösning. Våra läkarvaliderade formulär är det snabbaste sättet att förstå hur.”