sv
Blood status 578

EVF

Vad är EVF?

 

 

Erytrocytvolymfraktion, även känt som hematokrit, är ett mått på fraktionen eller andelen av röda blodkroppar i ditt blod. EVF presenteras som en procent av total blodvolym.

Evolutionen har behövt lösa balansen mellan att låta röda blodkroppar binda tillräckligt mycket syre vid ökade syrekrav under aktivitet, mot att hålla blodets viskositet (hur trögflytande blodet är) tillräckligt lågt för att tillåta ett snabbt flöde. Det är här ett normalt EVF kommer in i bilden. Normala EVF-nivåer antyder att du har en balanserad nivå av röda blodkroppar i blodbanan - höga nog för att tillhandahålla tillräckliga mängder syre till kroppens alla vävnader, och låga nog för att undvika blodproppar.

Att mäta EVF kan ge dig värdefull information om blodets sammansättning. Detta kan hjälpa till med att diagnostisera medicinska tillstånd som förändrar mängden röda blodkroppar.
EVF mäts också för att övervaka effekten av medicinska behandlingar som kan påverka produktionen och överlevnaden av röda blodkroppar.

Inom idrottsfysiologi, finns det en EVF-paradox. Den innebär att det finns ett negativt samband mellan fitness och hematokrit, alltså att lägre naturligt hematokrit är förknippad med bättre fitness, medan artificiellt förhöjd hematokrit genom transfusion eller EPO-doping förbättrar VO2Max och prestationsförmåga. Exakt varför det är på detta viset vet man inte ännu. Naturligt normala hematokritvärden hos atleter ligger på 36-48%. Under 40% har associerats med högre aerob kapacitet, och högre ses oftare hos övertränade individer och/eller vid järnbrist. Högre hematokrit är nämligen även förknippat med lägre ferritin (järndepåer) hos atleter.

 

 

Låga värden EFV

 

 

En låg EVF betyder att du har en lägre andel röda blodkroppar i ditt blod än vad som anses normalt. Detta tillstånd är även känt som anemi och kan orsakas av flertalet olika faktorer. Brist på järn, folsyra eller vitamin B12 är vanliga orsaker. Andra orsaker bakom en anemi inkluderar benmärgssjukdom och njursjukdom vilka båda kan orsaka en lägre produktion av röda blodkroppar.

 

 

Höga värden EFV

 

 

En hög EVF, även känt som polycytemi, betyder att du har en högre andel röda blodkroppar i blodet än vad som anses normalt. Att ha en hög hematokrit ökar risken för blodproppar vilket kan orsaka allvarliga händelser såsom stroke och hjärtinfarkt.

De underliggande orsakerna bakom polycytemi kan antingen urspringa ur:

1. en ökning i röda blodkroppar, vilket syns vid tillstånd såsom polycytemia vera, när man lever på hög höjd, vid blodtransfusion och EPO-doping.

eller

2. en minskning av blodvolymen, vilket är vanligt när man blir uttorkad.

Andra exempel på saker som har en förmåga att höja hematokriten är rökning och testosteron.