sv
Vitamins 534

Ferritin

Vad är Ferritin?

 

 

Ferritin är ett protein som lagrar järn när det finns ett överskott, och frisätter det överskottet tillbaka till blodet när behovet uppstår. Trots att det inte är det enda proteinet som binder till och lagrar järn, är den absoluta merparten av järn bundet till och lagrat av ferritin. Det finns i hela kroppen inklusive i levern, benmärgen och mjälten. Man vet även att ferritinnivåerna stiger med stigande ålder. Ferritin går ibland även under benämningen “järndepå”.

Normala ferritinnivåer tyder på att mängden lagrat järn är inom normala nivåer, vilket i sin tur innebär en normal funktion i de system som styr nivåerna. Att bibehålla normala ferritinnivåer tillsammans med normala järnnivåer underlättar för en optimal fördelning av syre och därigenom ökad uthållighet och generell vitalitet. Påverkade järndepåer kan å andra sidan ge vårdgivare viktig information kring olika underliggande medicinska tillstånd vilka har förmågan att påverka järnomsättning såsom:

- Järnbristanemi
- Hemokromatos (järnöverskott)

Vid träning ökar omsättningen av järn, vilket kan få ferritinnivåerna att sjunka över tid om de inte fylls på i samma takt. Ferritinnivåerna är alltså viktiga att följa över tid, då normala nivåer skulle kunna vara mitt i en sjunkande trend som kommer att leda till en brist om man inte åtgärdar det. Genom att mäta sina nivåer och följa trenden, kan man enkelt se ifall man är påväg att tömma sina depåer, vilket skulle leda till järnbrist.

Fun fact: Eftersom andelen järn bundet till ferritin är väldigt högt, får du en bättre förståelse för dina järnnivåer ifall du enbart mäter ferritin jämfört med att enbart mäta järnnivåer.

 

 

Låga värden av Ferritin?

 

 

Låga ferritinnivåer betyder att du har låga järndepåer i kroppen, vilket kan tyda på järnbristanemi. Järnbrist kan i sin tur bero på en eller flera av följande:

- Brist på intag av järn via kosten
- Stora järnförluster genom blödning
- Oförmåga att ta upp tillräckliga mängder järn via tarmen

Av ovanstående möjliga anledningar kan tillstånd såsom undernäring, kronisk njursvikt och IBS (utöver blödning) orsaka låga ferritinnivåer.

 

 

Höga värden av Ferritin?

 

 

Höga ferritinnivåer kan indikera att kroppen har ett överflöd av lagrat järn. Överskottstillstånd såsom hemokromatos eller leversjukdom (som resulterar i en dysfunktion i regleringen av järndepåer), är bland de vanligaste orsakerna bakom detta.

Alkohol är även den en möjlig förklaring till höga ferritinnivåer då alkohol skadar levern. Något vanligare är dock förhöjda nivåer som en direkt följd av inflammation eller infektion. Det beror på att ferritin är ett så kallat “akutfasprotein” likt den mer kända snabbsänkan (CRP).

Eftersom höga nivåer av ferritin kan orsaka organskada om det inte hanteras korrekt, är det viktigt att få hjälp med att tolka förhöjda nivåer med din läkare. Målet blir då att ta reda på om det är nödvändigt med vidare åtgärder eller ej. Exempel på medicinska insatser när ferritinnivåer är förhöjda inkluderar:

- Minskat intag av järn
- Mediciner som sänker järnnivåerna
- Flebotomi (blodtappning)