sv
Vitamins 533

Folat (B9)

Vad är Folate (B9)?

 

 

Folsyra, eller vitamin B9, är en vattenlöslig vitamin. Den spelar en viktig roll i många kroppsliga processer, inklusive utvecklingen och tillväxten av nya celler och syntesen och reparationen av DNA.

Normala nivåer av folat, eller folsyra, tyder på att ditt matintag innehåller tillräckligt med näringsämnen för att kroppen ska må bra.

Att mäta folsyranivåer kan vara relevant i olika sammanhang, då den fyller flera olika funktioner i kroppen. Den kanske vanligaste och mest uppenbara orsaken till att mäta är för att ta reda på om det föreligger en folsyrabrist. Folsyrabrist kan i sin tur bero på flera bakomliggande orsaker, och kan resultera i allvarliga hälsoproblem såsom anemi och ett påverkat nervsystem. Folsyra kan mätas som en del i en hälsokontroll eller om en person upplever besvär förenliga med folsyrabrist. Att mäta folsyranivåer kan också, om man väl har konstaterat folsyrabrist, användas till att övervaka och följa effekten av pågående behandling.

Vid träning har det i flertalet studier visat sig att nivåerna av folsyra minskar. En teori bakom detta är att omsättningen av proteiner ökar, och till den processen behövs folsyra. Om mängden folsyra inte kan möta behovet, stiger nivåerna av homocystein, vilket är förknippat med ökad risk för såväl hjärt- och kärlsjukdom som demenssjukdom. Det innebär att behovet av folsyra hos den som tränar regelbundet kan vara högre än hos den som inte tränar lika ofta.

 

 

Låga värden Folate (B9)

 

 

Låga folsyranivåer, även känt som folsyrabrist, betyder att din kropp inte får i sig tillräckligt av denna vitamin. Möjliga orsaker bakom detta kan variera, men de har gemensamt att det kan resultera i flertalet hälsoproblem såsom påverkad nervfunktion och anemi.

Några av de vanligaste orsakerna bakom folsyrabrist är undernäring, högt alkoholintag och medicinska tillstånd som påverkar förmågan att ta upp folsyra från tarmen. Även regelbunden träning kan leda till lägre nivåer av folsyra på grund av en högre omsättning av proteiner.

 

 

Höga värden Folate (B9)

 

 

Höga folsyranivåer i blodet, även känt som hyperfolatemi, är generellt betraktat som harmlöst och utgör ingen anledning till oro. Den huvudsakliga orsaken är att den är vattenlöslig, vilket betyder att kroppen inte kommer att lagra överskottet, utan istället utsöndra det via urinen.

Det är ändå av vikt att poängtera att även om höga nivåer inte anses skadliga i sig självt, så kan de maskera symptom vid vitamin B12-brist, vilket kan leda till en försenad upptäckt och därmed en försenad diagnos och behandling. Obehandlad vitamin B12-brist kan leda till nervskador, varför det ärviktigt att utvärdera B12-nivåer hos personer med höga folsyranivåer.