sv
Thyroid 544

T3

Vad är Fritt T3?

 

 

T3, eller Trijodtyronin, är en av de två huvudsakliga hormoner som produceras av sköldkörteln. Dess frisättning regleras av ett hormon som heter TSH, eller tyroideastimulerande hormon. T3 bildas genom konvertering av det andra hormonet som kommer från sköldkörteln och som regleras genom TSH, känt som T4.

T3 hjälper kroppen att bland annat reglera ämnesomsättningen, kroppstemperatur och hjärtfrekvens. T3 är även känt för att hjälpa till med hjärnans utveckling och förändringar i nivåer av T3 är ett inte helt ovanligt fynd vid trötthet.

Normala T3-nivåer antyder att du har en frisk sköldkörtel och en normal balans i de system i kroppen som reglerar och kontrollerar frisättning av sköldkörtelhormon.

Att mäta T3, som spelar en viktig roll i flera centrala system i kroppen, är framförallt intressant och relevant när man utvärderar funktionen i sköldkörteln. Eftersom frisättningen av T3 styrs av hypothalamus och hypofysen i hjärnan, kan mätning av T3 också hjälpa till med förståelsen kring huruvida dessa strukturer fungerar som de ska eller inte. För det tredje, är mätningar av T3 relevanta när man utvärderar och följer effekten av en behandling med sköldkörtelhormon.

För performance, är T3 intressant att mäta, då vi även vet att en obehandlad störning av T3 kan leda till en försämrad mental prestationsförmåga.

 

 

Höga värden fritt T3

 

 

Höga T3-nivåer, även känt som hyperthyreos, betyder att du har en överaktiv sköldkörtel som producerar för mycket trijodtyroninhormon.

De vanligaste orsakerna bakom detta är tillstånd i sköldkörteln såsom inflammation (tyreoidit) och en autoimmun sjukdom som orsakar överproduktion av sköldkörtelhormon och kallas för Grave’s sjukdom.

Överdrivet intag av sköldkörtelhormon under pågående behandling liksom överdrivet intag av jod kan också resultera i hypertyreos.

 

 

Låga värden fritt T3

 

 

Låga T3-nivåer, även känt som hypotyreos, betyder att din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med trijodtyroninhormon. De vanligaste orsakerna bakom detta är tillstånd i sköldkörteln såsom inflammation (tyroidit) och behandlingar som skadar sköldkörteln såsom kirurgi och strålbehandling. Jodbrist, påverkad funktion i hypofysen och vissa läkemedel såsom litium kan också orsaka hypotyreos.
En "falsk" hypotyreos kan ibland uppkomma vid överträning, där nivåerna kan ligga på en lägre nivå utan att det är något fel på sköldkörtelns funktion. Om detta är orsaken, normaliseras värdena vid tillräcklig återhämtning.