sv
Thyroid 545

T4

Vad är Fritt T4?

 

 

T4, eller tyroxin, är en av de två huvudsakliga hormoner som produceras av sköldkörteln. Dess frisättning regleras av ett hormon som heter TSH, eller tyroideastimulerande hormon. T4 är ett så kallat prohormon, vilket innebär att det är ett förstadium till ett annat hormon som kallas för T3. När T4 frisätts, konverteras det till T3.
T4 hjälper kroppen att bland annat reglera ämnesomsättningen, kroppstemperatur och hjärtfrekvens. T4 är även känt för att hjälpa till med hjärnans utveckling och förändringar i nivåer av T4 är ett inte helt ovanligt fynd vid trötthet.

Normala T4-nivåer antyder att du har en frisk sköldkörtel och en normal balans i de system i kroppen som reglerar och kontrollerar frisättning av sköldkörtelhormon.

Att mäta T4, som spelar en viktig roll i flera centrala system i kroppen, är framförallt intressant och relevant när man utvärderar funktionen i sköldkörteln. Eftersom frisättningen av T4 styrs av hypothalamus och hypofysen i hjärnan, kan mätning av T4 också hjälpa till med förståelsen kring huruvida dessa strukturer fungerar som de ska eller inte. För det tredje, är mätningar av T4 relevanta när man utvärderar och följer effekten av en behandling med sköldkörtelhormon.

För performance, är T4 intressant att mäta, då vi även vet att en obehandlad störning av T4 kan leda till en försämrad mental prestationsförmåga.

 

 

Höga värden Fritt T4

 

 

Höga T4-nivåer, även känt som hypertyreos, betyder att din sköldkörtel producerar för mycket tyroxinhormon.

De vanligaste orsakerna bakom detta är tillstånd i sköldkörteln såsom inflammation (tyreoidit) och en autoimmun sjukdom som orsakar överproduktion av sköldkörtelhormon och kallas för Grave’s sjukdom.

Överdrivet intag av sköldkörtelhormon under pågående behandling liksom överdrivet intag av jod kan också resultera i hypertyreos.

 

 

Låga värden Fritt T4

 

 

Låga T4-nivåer, även känt som hypotyreos, betyder att din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med tyroxinhormon. De vanligaste orsakerna bakom detta är tillstånd i sköldkörteln såsom inflammation (tyroidit) och behandlingar som skadar sköldkörteln såsom kirurgi och strålbehandling. Jodbrist, påverkad funktion i hypofysen och vissa läkemedel såsom litium kan också orsaka hypotyreos. En "falsk" hypotyreos kan ibland uppkomma vid överträning, där nivåerna kan ligga på en lägre nivå utan att det är något fel på sköldkörtelns funktion. Om detta är orsaken, normaliseras värdena vid tillräcklig återhämtning.