sv
Hormones 526

free testosterone

Vad är fritt testosteron?

 

 

Fritt testosteron är den andel av ditt totala testosteron i blodbanan som inte är bundet till andra proteiner. Bundet testosteron anses inaktivt och saknar förmåga att utöva sin effekt i kroppen, medan fritt testosteron är den aktiva formen, vilket ingår i den del av det cirkulerande testosteron som kallas för bioaktivt testosteron.
Fritt testosteron mäts i picogram per milliliter (pg/mL) eller nanomol per liter (nmol/L).

Normala nivåer av fritt testosteron antyder att dina hormoner och din lever fungerar som de ska.

Att mäta fritt testosteron kan vara relevant av flera anledningar, där den kanske vanligaste är att ta reda på om en person lider av testosteronbrist. Det kan också användas för att utvärdera behandlingseffekten av testosteron.

 

 

Låga värden Fritt testosteron

 

 

Låga nivåer av fritt testosteron betyder antingen att produktionen av testosteron är låg eller att mer av den cirkulerande mängden testosteron är bundet till proteiner än vad som anses normalt.

Ålder är kanske den vanligaste orsaken bakom låga nivåer, eftersom stigande ålder är direkt förknippat med en naturlig minskning av fritt testosteron. Det betyder dock inte nödvändigtvis att varje man med låga nivåer lider av testosteronbrist.

För att anses lida av en testosteronbrist, behöver du låga nivåer i blodet tillsammans med en besvärsbild som tydligt tyder på att en brist skulle kunna vara orsaken till dina besvär. Andra möjliga orsaker bakom låga nivåer av fritt testosteron är behandling med kortison, leversjukdom och diabetes.

 

 

Höga värden Fritt testosteron

 

 

Höga nivåer av fritt testosteron är inte särskilt vanligt, och kan bero på en av följande tre orsaker:

- överproduktion av testosteron
- minskad bindningsbenägenhet för testosteron till andra proteiner vilket får dem att i större utsträckning cirkulera obundet
- lägre nivåer av de proteiner som testosteron normalt sett binder till vilket försvårar för testosteron att bindas upp i tillräcklig utsträckning.

Den vanligaste orsaken bakom en sådan ökning (om än sällsynt) är stigande ålder. Med stigande ålder minskar nämligen bindningsbenägenheten till proteiner.
Högre nivåer av fritt testosteron kommer att medföra att man troligtvis har bättre träningseffekt än personer i sin omgivning som inte har förhöjda testosteronnivåer.