sv
Hormones 524

FSH

Vad är FSH?

 

 


FSH, eller follikelstimulerande hormon, är ett hormon som spelar en nyckelroll i regleringen av reproduktionssystemet. Det hjälper till med stimuleringen av spermier i testiklarna och är väsentlig för utvecklingen av höga spermietal och spermiekvaliteten.
Ett normalt FSH antyder att funktionen och mognaden av de så kallade Sertolicellerna i testiklarna, som är avgörande för spermieproduktionen, fungerar optimalt.

FSH mäts framförallt hos män när man utreder och utvärderar infertilitet. Som en konsekvens av det, kan FSH också mätas för att övervaka behandlingseffekt. Att mäta FSH kan tillhandahålla viktig information kring testikelfunktion och hypofysfunktion. Ibland mäts även FSH som en del i en mer omfattande undersökning, när man utreder misstänkt testosteronbrist eller Klinefelters syndrom (genetisk sjukdom). I båda dessa fall, kan FSH vara förhöjt som ett direkt resultat av lägre testosteronproduktion.

 

 

Höga värden FSH

 

 

Höga FSH-nivåer antyder att testiklarna och spermieproduktionen inte riktigt fungerar som de ska. Det beror på att de reglermekanismer (hypothalamus och hypofysen i hjärnan) som styr testikelfunktionen, försöker kompensera för ett problem i reproduktionssystemet.

Generellt sett kan man säga att FSH kan stiga i ett försök att stimulera till ökad spermieproduktion, när testiklarna inte fungerar optimalt. Med samma resonemang är därför höga FSH-nivåer ett möjligt tecken på nedsatt spermieproduktion och nedsatt fertilitet.

Viktig poäng: FSH-nivåer kan fluktuera och förändras över dygnet. Därtill kan ett påverkat FSH inte ensamt säkert bekräfta eller dementera medicinska tillstånd, utan måste tolkas tillsammans med andra provsvar och symptom av en läkare för att man ska förstå innebörden.

 

 

Låga värden FSH

 

 

Låga FSH-nivåer antyder att det finns ett problem med FSH-produktionen. Detta kan vara ett resultat av en funktionsnedsatt hypofys eller hypothalamus, de delar av hjärnan som styr över hormonproduktionen, inklusive FSH.

En annan möjlig orsak bakom låga FSH-nivåer är hög alkoholkonsumtion. Även om effekten inte är lika tydlig och vanlig som att sänka LH-nivåerna, kan alkohol många gånger tydligt trycka ner FSH-nivåerna.

Även om en av de vanligare orsakerna bakom reducerade FSH-nivåer är att betrakta som en naturlig konsekvens av stigande ålder, kan ytterligare orsaker att fundera över även vara kronisk stress och allvarlig undernäring.