sv
Blood Sugar 569

HbA1c

Vad är HbA1c?

 

 

HbA1c, eller glykosylerat hemoglobin, är en produkt av att sockret i blodet fastnar på hemoglobinet i röda blodkroppar. Ju mer blodsocker du har i blodbanan, desto mer socker kommer fastna på hemoglobin. Eftersom röda blodkroppar är aktivt cirkulerande i 2-3 månader, kommer dina HbA1c-nivåer reflektera dina blodsockernivåer under de senaste 2-3 månaderna, vilket också är orsaken till att HbA1c ibland går under namnet “långtidssocker”.

Normala nivåer av HbA1c tyder på att dina blodsockernivåer och reglersystemen för att hålla sockret i balans fungerar väl.

Genom att mäta HbA1c kan du få en god förståelse för dina blodsockernivåer de senaste 2-3 månaderna. Av denna anledning används HbA1c när man:

- Vill screena för diabetes
- För att identifiera personer med ökad risk för att utveckla diabetes
- Som ett verktyg för att diagnosticera diabetes
- För att utvärdera och följa effekten av medicin och livsstilsförändringar hos patienter med diabetes

 

 

Höga värden HbA1c?

 

 

Höga nivåer av HbA1c betyder att du har mer socker i blodbanan än vad som är optimalt för din hjärt-kärlhälsa. Beroende på vilken nivå du ligger på, kan detta betyda en ökad risk för att utveckla diabetes eller till och med bekräfta en existerande diabetes.

 

 

Låga värden HbA1c?

 

 

Låga nivåer av HbA1c tyder på kroniskt låga nivåer av blodsocker, även känt som hypoglykemi. Det kan finnas en ökad risk för leversjukdom hos personer med låga nivåer HbA1c, liksom en förhöjd risk för att ådra sig olika former av hjärt- och kärlsjukdom.