sv
Test & Diagnostics 523

LDL/HDL - kvot

2 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Varför bör man mäta LDL/HDL-kvoten?

 

En normal till låg LDL/HDL-kvot indikerar god hjärt-kärlhälsa och ökad chans för ett långt och hälsosamt liv.

 

Att mäta LDL/HDL-kvoten, förhållandet mellan "dåligt" kolesterol och "bra" kolesterol, kan ge värdefull information om balansen mellan de två. Ju högre HDL i förhållande till LDL, desto mindre sannolikhet för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Med detta i åtanke kan LDL/HDL-kvoten användas som en måttstock för att bedöma risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, men den kan också användas som en måttstock för att utvärdera livsstilsförändringar och de effekter de har haft på ditt kolesterol.

 

Vad är LDL/HDL-kvot?

 

LDL/HDL-kvoten är förhållandet mellan nivåerna av lågdensitetslipoprotein (LDL) och högdensitetslipoprotein (HDL) i blodet. Båda dessa lipoproteiner transporterar kolesterol i blodet, det ena från vävnader tillbaka till levern och det andra från levern ut till olika vävnader.

Lipoproteinet som transporterar kolesterol tillbaka till levern för bearbetning - HDL - anses vara "bra", eftersom det tar bort överskott av kolesterol från artärväggar och andra vävnader, där det kan orsaka skador och sjukdomar.

 

Vad betyder en hög LDL/HDL-kvot?

 

En hög LDL/HDL-kvot innebär att det finns en högre andel "dåligt" kolesterol (LDL) jämfört med "bra" kolesterol (HDL). Detta anses generellt vara kopplat till sämre hjärt-kärlhälsa, eftersom mer LDL innebär att mer kolesterol kommer att tas från levern och ut till artärväggar och olika vävnader där det bildar plack och åderförkalkning.

 

Vad betyder en låg LDL/HDL-kvot?

 

En låg LDL/HDL-kvot innebär att det finns en lägre andel "dåligt" kolesterol (LDL) jämfört med "bra" kolesterol (HDL). Detta är förknippat med en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Anledningen är att fler av transportörerna kommer att ta kolesterol från olika vävnader i kroppen, tillbaka till levern för nedbrytning, vilket innebär en lägre risk för plack, inflammatoriska processer och utveckling av hjärtsjukdomar.

 

Take the Sn™900 CheckUp™test