sv
Blood status 570

Hemoglobin

Vad är Hemoglobin?

 

 

Hemoglobin är ett protein som bär och transporterar syre från lungorna till resten av kroppen. Det återfinns i röda blodkroppar och består av fyra delar (subenheter). Varje subenhet binder till syre. Proteinet är dessutom konstruerat på ett sätt att ju mer syre det binder till, desto lättare är det för hemoglobinet att binda till ännu mer syre. Samma sak gäller det motsatta förhållandet. Ju mer syre som släpper från hemoglobinet, desto lättare är det för resterande syre att släppa. Som en transportör av syre, är hemoglobin livsviktigt för mänskligt liv och mer specifikt för det cirkulatoriska systemet. Hemoglobin bär och transporterar även koldioxid, vilket är en slaggprodukt som bildas vid energiomsättningen, från vävnader i kroppen tillbaka till lungorna för att andas ut.

Mätning av hemoglobin ingår nästan alltid i ett större blodprov eller hälsokontroll. Detta beror på att hemoglobinnivåerna påverkas av många olika bredare och vanligt förekommande tillstånd. Hemoglobin är bland annat relevant att mäta när det förekommit blodförlust, vid benmärgssjukdom eller vid tillstånd som förstör de röda blodkropparna. Mätning av hemoglobin kan användas för att diagnostisera anemi, för att utvärdera allvarlighetsgrad av en blodförlust, för att screena för blodsjukdom och även för att övervaka pågående tillstånd som påverkar röda blodkroppar.

Hemoglobin har visat sig vara direkt kopplat till VO2Max (maximal syreupptagningsförmåga). Atleter med ett högre VO2Max, vilket i många studier varit en parameter för fitnessnivå, har haft ett högre hemoglobin och en högre koncentration av röda blodkroppar. Det innebär att konditionsträning, och löpning specifikt, har förmågan att höja nivåerna och användas som ett av flera verktyg för att utvärdera utvecklingen av konditionsträning över tid.

 

 

Höga värden Hemoglobin

 

 

Höga hemoglobinnivåer, även känt som erytrocytos eller polycytemi, kan antingen antyda att kroppen överproducerar hemoglobin eller röda blodkroppar, eller att hemoglobinet och de röda blodkropparna cirkulerar i en mindre blodvolym på grund av uttorkning.

Uttorkning är den vanligaste orsaken bakom förhöjda hemoglobinnivåer, och kan bland annat bero på otillräckligt vätskeintag eller diarréer.

Även om uttorkning inte är en “riktig” erytrocytos, är det viktigt att utesluta medicinska tillstånd som orsakar en överproduktion av hemoglobin eller röda blodkroppar såsom benmärgssjukdomen polycytemia vera, njursjukdom eller hormonell obalans såsom testosteronöverskott.

Andra bakomliggande orsaker kan vara rökning, kronisk syrebrist (oftast orsakat av sjukdomen KOL eller längre vistelser på hög höjd) eller användandet av anabola steroider.

Att ha höga hemoglobinnivåer kan öka risken för blodproppar, varför det är viktigt att låta din läkare tolka dina provsvar tillsammans med eventuella besvär om du skulle uppvisa förhöjda värden.

 

 

Låga värden Hemoglobin

 

 

Låga hemoglobinnivåer, även känt som anemi, antyder något av följande:

- att kroppen inte producerar tillräckligt med röda blodkroppar eller hemoglobin
- att blodceller förstörs i ett högre tempo än de nyproduceras
- att blodet är utspätt
- att det föreligger en betydande blodförlust.

Underproduktion kan exempelvis bero på järnbrist, vitamin B12-brist eller folsyrabrist. Kronisk hög alkoholkonsumtion kan också resultera i en underproduktion. Förstörelse av celler kan ber på ärftliga tillstånd eller pågående infektioner. Utspädning är en direkt konsekvens av ökad vätskeretention, vilket oftast ses vid hjärtsvikt eller leversjukdom.