sv
Vitamins 541

Homocystein

Vad är Homocystein?

 

 

Homocystein är en aminosyra som finns naturligt i hela kroppen. Det är en produkt av nedbrytning av en annan aminosyra som heter metionin. Denna nedbrytningsprocess behöver B12, folsyra och vitamin B6 för att fungera normalt, vilket gör homocystein till en viktig biomarkör för att utvärdera dina nivåer av just dessa vitaminer.
Normala nivåer av homocystein antyder att du inte lider av en påtaglig B-vitaminbrist, och ju lägre nivåer av homocystein man har, desto lägre är risken för såväl hjärt- och kärlsjukdom som demenssjukdom.

När det kommer till prestation och träning, har man upptäckt att träning kan höja nivåerna av homocystein, oberoende av duration och intensitet. En teori bakom detta är att proteinomsättningen kraftigt ökar vid träning, vilket också innebär ett ökad behov av vitamin B12, folsyra och B6. Om det inte finns tillräckligt av dessa i omlopp under träning, kommer det leda till en ökning i homocystein.

Det man samtidigt har sett kan sänka nivåerna igen är styrketräning, men inte konditionsträning. Praktiskt kan homocystein eventuellt därför även användas som en av flera biomarkörer för att utvärdera balansen i träningsupplägg och bedöma risker vid misstänkt överträning.

 

 

Höga värden Homocystein

 

 

Den vanligaste orsaken till förhöjda homocysteinnivåer är B12-brist eller folsyrabrist. Homocystein kan normalt sett antingen konverteras tillbaka till metionin eller brytas ned ytterligare till cystein.

Dessa förvandlingar är avgörande för att bibehålla en balans i kroppens homocysteinnivåer. Om de komponenter som behövs för dessa förvandlingar saknas, inklusive vitamin B12 och folsyra, kommer omsättningen av homocystein att försämras och nivåerna stiga.

Höga homocysteinnivåer kan också vara ett direkt resultat av olika underliggande faktorer såsom hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), njursvikt, psoriasis och reumatism.

Förhöjda homocysteinnivåer har förknippats med kognitiv svikt och ökad risk för att utveckla tillstånd såsom Alzhemiers sjukdom och benskörhet.

 

 

Låga värden Homocystein

 

 

Låga homocysteinnivåer anses oftast vara inom normalintervallet och inger därför inte orsak till oro eller vidare utredning. Snarare tvärtom, att nivåer strax under vad som anses normalt kan tyda på en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Viktig poäng: Om du uppvisar väldigt låga homocysteinnivåer, kan det bero på vitaminbrist eller påverkan på enzymer som är inblandade i homocysteinomsättningen.