sv
Premature ejaculation 26

Hur vet jag om jag lider av för tidig utlösning?

5 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vad är för tidig utlösning?

 

För tidig utlösning (även förkortat PE för engelskans "premature ejaculation") är en tillstånd definierat som utlösning som sker inom 1-2 minuter från penetration, där mannen upplever liten eller ingen kontroll över händelsen.

 

Under de senaste åren har konceptet IELT (intravaginal ejakulatorisk latenstid) för att klassificera PE blivit mer etablerat. Enligt denna måttstock betraktas en IELT på 1 minut eller mindre som tydlig PE, 1-2 minuter betraktas som möjlig PE och IELT som överstiger 2 minuter ligger inom normalvariationen.

 

PE kategoriseras vidare som antingen livslång (primär) eller förvärvad (sekundär). Livslång PE är när problemet har förekommit sedan den första sexuella upplevelsen. Förvärvad PE utvecklas däremot efter tidigare sexuella upplevelser utan utlösningsproblem.

 

Hur vet jag om jag lider av för tidig utlösning?

 

Om du ofta upplever att du får utlösning inom 1-2 minuter efter penetration, och att detta sker okontrollerbart med frustration, ångest och/eller obehag som följd, kan det vara så att du upplever för tidig utlösning som behöver tas itu med. För att bättre förstå din situation och få hjälp och vägledning rekommenderar vi att du kontaktar din vårdgivare.

 

Hur vanligt är för tidig utlösning?

 

I Sverige uppskattas tydlig PE (som inträffar oftast, nästan alltid eller alltid) påverka ungefär 5-8% av vuxna män. Sporadisk PE (som händer sällan eller ibland) är betydligt vanligare, med en förekomst på nästan 40% bland vuxna män i åldern 18-74. Ju äldre du blir, desto större är risken att drabbas. Dessutom är PE nära kopplat till lägre sexuell lust liksom erektil dysfunktion.

 

Vad är den genomsnittliga tiden innan utlösning under samlag?

 

Nyligen utförda epidemiologiska studier indikerar att den genomsnittliga tiden för IELT varierar mellan 5 och 14 minuter. Det har funnits diskussioner om omskurna män har längre IELT eller inte, men sådana resultat har inte bekräftats vetenskapligt.

 

Varför får man för tidig utlösning?

 

Orsakerna till för tidig utlösning är mångfacetterade och de exakta underliggande faktorerna är ännu inte fullt förstådda. Den allmänna uppfattningen är att PE är en kombination av biologiska, psykologiska och interpersonella faktorer. Det kan finnas en genetisk faktor hos män med livslång, uppenbar PE, men nyare forskning antyder att en påverkad reglering på det centrala nervsystemet spelar en betydande roll och kan vara av stor vikt för utvecklingen av PE.

 

Biologiska faktorer som bidrar till PE inkluderar störningar i signalsubstanser, främst serotonin, men också oxytocin, NO, GABA och östrogen, samt genetiska faktorer. Psykologiska bidragsgivare omfattar prestationsångest, höga stressnivåer och låg självkänsla. Medicinska tillstånd som erektil dysfunktion, prostataproblem och kroniskt missbruk av substanser är också kända potentiella riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av PE. Interpersonella faktorer som påverkar förekomsten av PE inkluderar relationsproblem, traumatiska sexuella upplevelser och en upplevd brist på intimitet.

 

Hur kan jag undvika för tidig utlösning?

 

Det finns många självhjälpsstrategier och tekniker som kan utforskas före samlag och innan man överväger att söka medicinsk hjälp:

Onanera till utlösning 1-2 timmar innan sexuell aktivitet

 

Använda en tjockare kondom

 

Ta pauser under pågående samlag

 

Distrahera dig själv genom att försöka fokusera på annat

Hur undersöks för tidig utlösning?

 

En undersökning innebär vanligtvis att en läkare utför en fysisk undersökning, vilket inkluderar undersökning av prostatakörteln. En utredning för tidig utlösning syftar till att förstå en patients sociala historia, inklusive både alkohol- och droganvändning, och komplexiteten i utlösningsproblemet.

 

Hur behandlar man för tidig utlösning?

 

För närvarande innefattar vanligtvis behandlingen för för tidig utlösning en eller flera av följande metoder:

Medicinering

 

Psykoterapi

 

Rådgivning

Medicinering

 

Den farmakologiska metoden för att behandla PE innefattar en av följande:

Topikalt (ytligt) applicerad bedövning

 

SSRI

Psykoterapi

 

Syftet med psykoterapi är att minska stress och ångest relaterad till prestation. Olika tekniker kan också rekommenderas, som kan övas enskilt eller med en partner.

 

Rådgivning

 

Start-och-stopp-tekniken

 

En beprövad metod för att förlänga uthålligheten före utlösning är "start-och-stopp-tekniken". Denna metod fokuserar på att förbättra kroppsmedvetenhet. Tanken är att avbryta stimulering precis innan punkten för orgasm och upprepa denna process. Det rekommenderas att kombinera denna teknik med parterapi.

 

Bäckenbottenträning

 

Vissa menar att en svag bäckenbotten kan bidra till för tidig utlösning. En potentiell strategi kan därför vara att stärka bäckenbotten.

 

När bör jag söka medicinsk hjälp för för tidig utlösning?

 

Tillfällig PE behöver i sig inte orsaka oro. Du bör dock överväga att söka medicinsk hjälp om du:

Alltid eller nästan alltid upplever utlösning inom 2 minuter efter påbörjad penetration. 

 

Aldrig eller nästan aldrig upplever att du kan påverka din uthållighet vid sex 

 

Tenderar att undvika sexuell intimitet på grund av för tidig utlösning

 

Upplever frustration och hopplöshet som ett direkt resultat av för tidig utlösning