sv
Sleep 40

Hur sömnen kan lyfta dig - men också sänka dig

3 min read

Sömn spelar en avgörande roll för hjärnfunktionen och den systemiska fysiologin genom många kroppssystem. Problem med sömnen är vida spridda och inkluderar brister i både mängd och kvalitet på sömn; sömnproblem som påverkar sömnens kontinuitet kallas gemensamt för sömnstörningar. Många faktorer bidrar till sömnstörningar, allt från livsstils- och miljöfaktorer till sömnstörningar och andra medicinska tillstånd. Sömnstörningar har betydande negativa konsekvenser för hälsan på både kort och lång sikt.

 

Sömnstörningar är associerade med ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet och hypotalamus-hypofys-binjureaxeln, metaboliska effekter, förändringar i cirkadiska rytmer och proinflammatoriska svar. Hos annars friska vuxna inkluderar kortvariga konsekvenser av sömnstörningar följande:

Ökad stressrespons

 

Smärta

 

Nedsatt livskvalitet

 

Emotionell stress och humörsvängningar

 

Försämring i kognition och prestation

Hos ungdomar, har sömnstörningar en påverkan på deras psykosociala hälsa, deras prestation i skolan och deras benägenhet att ta risker. Både beteendeproblem och kognitiv förmåga har kopplats till sömnstörningar hos barn. För de som i övrigt är friska individer kan långvariga konsekvenser av sömnstörningar inkludera:

Högt blodtryck

 

Dyslipidemi

 

Hjärt- och kärlsjukdom

 

Viktrelaterade besvär

 

Typ 2 Diabetes

 

Ökad risk för förtida död ökar även hos män med sömnstörningar. För de som har underliggande medicinska tillstånd kan en försämring av sömnen kraftigt reducera livskvaliteten hos barn och ungdomar, och det kan förvärra allvarlighetsgraden vid diverse mag-tarmbesvär På grund av de potentiella konsekvenserna av sömnstörningar, bör hälso- och sjukvårdspersonal vara medveten om hur hantering av underliggande medicinska tillstånd kan bidra till att optimera sömnkontinuiteten och överväga att rekommendera åtgärder som minimerar sömnstörningar.

 

Läs mer