sv
inflammation 526

hs-CRP

Vad är hs-CRP?

 

 

Högkänsligt CRP är ett så kallat akutfasprotein. Det betyder att det snabbt reagerar på och stiger i samband med inflammation som kan bero på exempelvis en skada eller en infektion. Högkänsligt CRP är ett protein som produceras i levern och fungerar både som ett test och en biomarkör. Som en biomarkör kan den indikera pågående inflammation, även om den inte kan berätta varifrån denna inflammation specifikt kommer. Som ett test, är högkänsligt CRP mer känsligt för att upptäcka inflammatoriska processer i kroppen än ett vanligt CRP-test, vilket möjliggör upptäckten av väldigt låga cirkulerande CRP-nivåer i blodet.

Låga nivåer av högkänsligt CRP antyder att du har låga eller inga nivåer av systemisk inflammation i kroppen. Det kan i sin tur innebära en bättre generell hälsa och en låg risk för att utveckla flertalet medicinska tillstånd och sjukdomar.

Att mäta CRP med högre känslighet, betyder att man kan upptäcka ännu mindre mängder C-reaktivt protein än i ett normalt CRP-test. Då CRP kanske är den mest använda biomarkören för inflammation, kan CRP användas för att följa och utvärdera utveckling av sjukdomar och tillstånd som orsakar inflammation, och även för att övervaka och bedöma effekten av behandlingar mot dessa tillstånd. Att testa CRP med högre känslighet kan därutöver möjliggöra för att upptäcka väldigt låga nivåer av CRP, för låga för att ett vanligt CRP-test skulle kunna fånga upp den förändringen. Detta kan framförallt användas i förebyggande, proaktiva och riskanalytiska syften, då man vet att högre grad av systemisk inflammation medför en ökad risk för olika hjärt och kärlsjukdomar och diabetes över tid.
Att mäta högkänsligt CRP kan därför även användas för att utvärdera risken för sjukdomsutvecklling.

Viktig poäng: Även om risk för sjukdom är förknippad med högre nivåer av högkänsligt CRP, utesluter inte låga CRP-nivåer ensamt förekomsten av inflammation och sjukdom.

 

 

Låga värden hs-CRP

 

 

Låga nivåer av högkänsligt CRP föreslår att du inte har någon eller väldigt låg grad av inflammation i kroppen, vilket också föreslår en låg risk för hjärt- och kärlsjukdom.

 

 

 

Höga värden hs-CRP

 

 

Höga nivåer av högkänsligt CRP kan innebära att det finns en pågående inflammation i kroppen. Hur påtaglig och kraftig den inflammationen är kan delvis bestämmas genom att mäta nivån av högkänsligt CRP.

Ha dock alltid i åtanke att du kan uppvisa förhöjda nivåer av högkänsligt CRP på grund av flera orsaker, och att dina värden behöver tolkas av en läkare för att förstå om dessa värden kräver fler åtgärder eller ej.

Generellt sett är kroniskt förhöjda nivåer av högkänsligt CRP (över 3mg/L) förknippat med en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Det beror på att kronisk inflammation orskar skada på blodkärlen, vilket i sin tur ökar risken för blodproppar och åderförkalkning.

Orsaker bakom förhöjda nivåer av högkänsligt CRP (över 10mg/L) inkluderar infektioner, inflammatoriska sjukdomar och vissa typer av cancer. Höga nivåer ses också hos personer som lider av fetma, som röker eller som lever ett stillasittande och fysiskt inaktivt liv.

Det är därför rekommenderat att vara försiktig när man försöker analysera risken för hjärt- och kärlsjukdom om provsvaret ligger högre än 10mg/L.