sv
Recovery 139

Hydrering och hälsa

1 min read

Vatten representerar ett livsviktigt element vars frånvaro kommer vara livsfarligt inom loppet av några dagar. Vattnets betydelse för förebyggandet av vissa sjukdomar har vuxit sig allt större allteftersom skiftningen mot kaloririka drycker har tagit allt mer plats i vår vardag. Trots detta, finns det dock fortfarande stora kunskapsluckor relaterade till hur man ska mäta totalt vätskeintag och hydreringsstatus på populationsnivå. Det finns väldigt få longitudinella systematiska interventioner och inga publicerade randomiserade longitudinella studier på ämnet. Denna recension (review) försöker summera den samlade kunskapen fram till dags dato om vatten. Det inkluderar faktorer kopplade till intaget, den komplexa mekanismen bakom jämvikt i vätskebalans, och effekterna intaget har på hälsa, vikt och prestation.

 

Lär mer om våran Recovery

 

Läs mer