sv
Fertility 60

Förbättra spermiekvalitet = förläng förväntad livslängd

1 min read

Pågående forskning

 

Pågående forskning har antytt att faktorer som orsakar infertilitet hos män kan förutspå din generella hälsostatus liksom risker för sjukdom och död.

 

En systematisk granskning av den befintliga litteraturen utfördes från de första studierna på området 1916 till 2016 för att utvärdera signifikanta samband mellan manlig infertilitet och ogynnsamma hälsoresultat såsom kardiovaskulära, onkologiska, metabola och autoimmuna sjukdomar samt övergripande dödlighet. Syftet med granskningen var att uppdatera kunskapsläget angående sambandet mellan faktorer bakom manlig infertilitet och generell hälsa. Studierna som ingick involverade sammanlagt 599 807 män diagnostiserade med någon form av infertilitet.

 

Slutsatser

 

En mans fertilitet och övergripande hälsa verkar vara sammankopplade. Därför kan en diagnos av manlig infertilitet ge en inblick i framtida komorbiditet och/eller mortalitet, vilket kan hjälpa till att vägleda kliniska beslut och rådgivning.

 

Läs mer