sv


Legacy Scan instruktionerTack för att du valt Legacy Scan, vårt hemtest för manlig fertilitet. Kitet tillhandahålls tillsammans med ExSeed-appen som även används vid genomförandet av testet. Nedan finns instruktioner för registrering, genomförande av testet samt mottagande av resultat i appen.


Registrera dig i ExSeed-appen

 • Skanna QR-koden i lådan och ladda ner appen. Registrera dig med samma e-post som du använde vid köpet.

 • Kameratillstånd krävs för att använda denna applikation, kontrollera kameraåtkomst i dina inställningar på mobilen. Innan du börjar

Vi rekommenderar att du avstår från utlösning i 2-3 dagar innan du genomför ditt test. Abstinenstiden kan påverka spermakvaliteten, och är därför en viktigt datapunkt för testet. 

(Längre avhållsamhet än så ger inte ett bättre resultat. Det är även bra att avstå från utlösning under samma tid innan varje test som genomförs för att skapa optimala förursättningar för att göra dem jämförbara.)

Legacy Scan inkluderar materal för två testtillfällen. När du öppnar ditt kit är det viktigt att innehållet är förseglat och orört. Packa upp försiktigt när du är redo att genomföra ett test. Instruktioner

Nedan finner du ett videoklipp för hur du genomför ditt test. Detaljer och instruktioner kommer även att finnas tillgängliga inuti appen för varje steg när du har startat testet. Vi rekommenderar att du tittar på hela instruktionsvideon innan du börjar.

Du kan även alltid skriva till oss på Supernormal om du behöver hjälp under ditt test genom att använda chatten på vår hemsida. Livechatt finns tillgängligt måndag-fredag 07.00-17.00 CET på arbetsdagar. Utanför dessa tider kan det förekomma längre väntetider.  


Genomför provet

 • Dokumentera avhållsamhet

  Innan du genomför ditt test vill vi samla in information om när du hade din senaste utlösning. Dvs alltså före det prov som du nu kommer att samla in för testet. Abstinenstiden kan påverka spermakvaliteten, och det är därför viktigt för testet.

  Skriv in datum och tid för senaste utlösning i rutan som visas i appen.
  (Tid visas i 24-timmarsformat, exempelvis 07/02/2024 Time: 09:00) 

 • Du behöver följande för att genomföra ett test

  ◦ ExSeed-enhet
  ◦ 1 x provtagningskopp
  ◦ 1 x provglasskiva
  ◦ 1 x torkningsduk 


 • Leverera prov

  Använd inga krämer eller glidmedel under provet. Lämna ett spermaprov i ExSeed-koppen.


  Välj den färg som stämmer närmast hur den ser ut i provtagningskoppen. Håll bägaren mot en vit bakgrund medan du utvärderar färgen. Klicka på den tomma rutan i appen för att ange färg. Nedan ser du de olika alternativen på svenska respektive engelska som det står i appen.

  Gråvit (ej genomskinlig) Greyish white (opaque) 
  Krämvit/transparent vit Cream/Transparent white
  Transparent gul Transparent yellow
  Gul Yellow
  Amber/Honungsfärgad Amber/Honey
  Sirapsfärgad/Brun  Syrup/Brown
  Rosa/Röd Pink/Red
  Orange Orange
  Grön/Blå Green/Blue

  Lämna provet i koppen och låt det vila i 20 minuter i normal rumstemperatur. Provet kommer nu att utveckla en vätska, vilket är viktigt för att få ett korrekt resultat. Du tar tiden genom att trycka på knappen "Starta timer." i appen.  Låt inte provet ligga längre än 60 minuter, då detta kan leda till ett ofullständigt resultat. Appen kommer att meddela dig när provet är klart.

 • Blanda provet

  Efter 20 minuter kommer du se att provet är klarare. Fortsätt genom att blanda provet. Detta görs genom att rotera locket 5 gånger utan att lyfta det. På detta sätt används pipetten för att blanda provet. Placera därefter provet på en stadig yta. Se provets volym genom att titta på linjerna på sidan av koppen och klicka på den tomma rutan i appen för att skriva in volymen.

 • Överför provet

  Kontrollera att rätt sida av provglaset är vänd uppåt. Om du kan läsa texten är den korrekt positionerad. Lyft på locket så att du ser att det finns en droppe sperma i pipetten. Placera pipettens spets på provglasskivan där du ser de två små röda pilarna. Provet dras nu automatiskt in i kammaren. Se till att fylla på sperma i båda kamrarna på glasskivan. Rengör försiktigt glasskivan med torkduken för att avlägsna överflödig sperma på objektglaset enligt videon. För in glasskivan i ExSeed-enheten med den stora svarta pilen riktad mot enheten. För in den tills du hör ett "klick", varpå även lampan i enheten tänds automatiskt.

 • Spela in

  Placera enheten på en plan yta. Placera telefonen ovanpå enheten och använd enhetens ljusmarkörer som guide. Se till att du kan se alla fyra ljusmarkörerna och tryck sedan på "Starta inspelning". Du kan använda dig av den blå glaslådan som stöd. Spela in och bekräfta följande med yes/no:

  Du kunde se de fyra ljusmarkörerna
  Telefonen var stilla under inspelningen
  Du kunde se tydliga spermieceller
  Vasectomy check 

  Om du inte klickat i yes på samtliga punkter, klicka på "Record new video". Om du är klar med ditt prov, klicka på “Submit my recording for analysis”. 

 • En första analys är tillgängligt efter några minuter, där du ser om du ligger under eller inom det normala intervallet. Ditt test skickas även in för granskning av vårt medicinska team och kommer visas som pågående ("pending" i appen). När din video bedömts och analyserats av våra fertilitetsexperter kommer ett medicinskt verifierat resultat vara tillgängligt. Detta tar vanligtvis några timmar. Ditt medicinska resultat kommer alltså inte att synas på resultatskärmen förrän det har verifierats.