sv

Instruktioner Legacy Scan 

Tack för att du har Legacy Scan som är vårt hemtest för fertilitet. Detta är ett enkelt test som kan utföras från ditt hem. Själva kitet i sig är försett till dig tillsammans med ExSeed som även är appen som du kommer använda dig av när du genomför testet. Se instruktioner nedan för hur du registrerar dig, genomför testet samt får dina resultat i ExSeed-appen. 


Registrera dig i ExSeed-appen 

Scanna QR-koden som finns på lådans insida, ladda ner appen och registrera dig som användare.
(Här är det viktigt att du använder samma e-postadress som du angav vid köpet på Supernormal Health.)


Åtkomst och tillgång till kamera

Kameratillstånd krävs för att använda denna applikation.

Kontrollera kameraåtkomst i dina inställningar på mobilen. Before you get started/ Innan du börjarHur du testar

Videoklipp med instruktioner kommer att finnas tillgängliga för varje steg när du har startat testet.

Vi rekommenderar att du tittar på hela instruktionsvideon via att klicka på ikonen bredvid den här texten.Abstinens före testning
Vi rekommenderar att du avstår från utlösning i 2-3 dagar före testning. Längre avhållsamhet än så ger inte ett bättre resultat. Det är även bra att avstå från utlösning under samma tid innan varje test för att göra dem mer jämförbara. Om du behöver hjälp 

Du kan alltid skriva till oss på Supernormal om du behöver hjälp under ditt test genom att använda chatten på vår hemsida.

Du kan alltid skriva till oss via chatten i appen eller på vår webbplats. Vårt team av rådgivare är redo att hjälpa till mellan 09.00-17.00 CET på arbetsdagar. Utanför dessa tider får du räkna med längre väntetiderNär du är klar med testet 

Om du har frågor om dina testresultat eller testet i sig kan du enkelt kontakta oss via chatten på Supernormals hemsida. 


Unpack/ Packa upp ditt test 

ExSeed-kitet inkluderar material för 2 hemtester. När du öppnar ditt kit ska innehållet vara förseglat och orört. Packa upp försiktigt när du är redo att testa.Abstinence/Avhållsamhet

Innan vi börjar testet vill vi samla in information om när du hade din senaste utlösning. Dvs alltså

före det prov som du nu kommer att samla in för testet. Abstinenstiden kan påverka spermakvaliteten, och det är därför en viktigt datapunkt för testet.

Skriv in datum och tid för senaste utlösning i rutan som visas i appen.
(Tid visas i 24-timmarsformat, exempelvis 07/02/2024 Time: 09:00) 


Get ready/Gör dig redo

Du behöver följande för att genomföra ditt test: 

  • ExSeed-enhet

  • 1 x provtagningskopp

  • 1 x provglasskiva

  • 1 x torkningsduk


Leverera prov

Det är dags att lämna ett spermaprov i ExSeed-koppen.

Använd inga krämer eller glidmedel under provet. 


Color Inspection/Färgkontroll

Välj den färg som stämmer närmast hur den ser ut i provtagningskoppen. Håll bägaren mot en vit bakgrund medan du utvärderar färgen. Klicka på den tomma rutan för att ange färg.

Nedan ser du de olika alternativen på svenska respektive engelska som det står i appen. 

 

Greyish white (opaque)

Gråvit (ej genomskinlig)

Cream/transparent white

Krämvit/transparent vit

Transparent yellow

Transparent gul

Yellow

Gul

Amber/honey

Amber/Honungsfärgad

Syrup/brown

Sirapsfärgad/Brun

Pink/reddish

Rosa/Röd

Orange

Orange

Green/blue

Grön/blå

 

Liquify sample/Gör ditt prov flytande

Lämna provet i koppen och låt det vila i 20 minuter i normal rumstemperatur. Provet kommer nu att utveckla en vätska, vilket är viktigt för att få ett korrekt resultat. Tryck på knappen "Starta timer."

Vi meddelar dig när provet är klart. Låt inte provet ligga längre än 60 minuter, då detta kan leda till ett otillförlitligt resultat.


Mixing/Blanda ditt prov

Efter att du väntat 20 min kan du se att provet är klarare.

Fortsätt testet genom att blanda provet. Detta görs genom att rotera locket 5 gånger utan att lyfta det.

På detta sätt används pipetten för att blanda provet.


Sample volume/Provets volym


Placera koppen på en stadig yta.


Ta reda på provets volym genom att titta på linjerna på sidan av koppen.

Skriv in volymen i appen (Klicka på den tomma rutan för att ange volym.)


Transfer sample/Överför prov

Kontrollera att rätt sida av provglaset är vänd uppåt. Om du kan läsa texten är den korrekt positionerad.

Lyft på locket så att du ser att det redan finns en droppe sperma i pipetten. Placera pipettens spets

på provglasskivan där du ser de två små röda pilarna.

 

Provet dras nu automatiskt in i kammaren. Se till att fylla på sperma i båda kamrarna på glasskivan.


Clean slide/Rengör provglasskivan

Rengör försiktigt glasskivan med torkduken för att avlägsna överflödig sperma på objektglaset 

enligt videon ovan.

 

Insert slide/Sätt in provglasskiva

För in glasskivan i ExSeed-enheten med den stora svarta pilen riktad mot enheten.

För in den tills du hör ett "klick", varpå även lampan i enheten tänds automatiskt.

 

Get ready to record/Gör dig redo att spela in

Placera enheten på en plan yta.

 

Placera telefonen ovanpå enheten och låt enhetens ljusmarkörer guida dig.

 

Se till att du kan se alla fyra ljusmarkörerna och tryck sedan på "Starta inspelning".

Du kan använda den blå glaslådan som stöd. 

 

 

Validation/Validering

Du har nu spelat in en video av ditt spermaprov.
Vänligen bekräfta följande med yes/no: 

  • Du kunde se de fyra ljusmarkörerna

  • Telefonen var stilla under inspelningen

  • Du kunde se tydliga spermieceller

  • Vasectomy check 


(Du kan se exempel på alla punkter) 

 

Om du inte klickat i yes på samtliga punkter, klicka på “Record new video”. 

Om du är redo med ditt prov, klicka på “Submit my recording for analysis”.

 

End of test/Avslutande av test

Bra jobbat! Videon är nu klar och vi kan nu analysera ditt prov. Detta tar endast några minuter.

 

Analysen visar om du ligger under eller inom det normala intervallet.

 

Thank you for testing/Tack för ditt test

Ditt test har skickats in för granskning av vårt medicinska team och kommer att visas som pågående (“pending” i appen). Din video kommer nu att bedömas och analyseras av våra fertilitetsexperter och det medicinskt verifierade resultatet kommer att vara tillgängligt inom några timmar.

 

Ditt medicinska resultat kommer alltså inte att synas på resultatskärmen förrän det har verifierats.