sv
Kidney 553

Potassium

Vad är Kalium?

 

 

Kalium är en essentiell mineral som återfinns runtom i hela kroppen. Det är en av de vanligast förekommande elektrolyterna (elektriskt laddade mineraler) och hjälper dina nerver att fungera normalt och dina muskler att dra ihop sig. Kalium hjälper ditt hjärta att bibehålla en regelbunden rytm, det underlättar överföringen av elektriska impulser mellan nervceller och det är också involverat i att förflytta näringsämnen in och ut ur cellerna.

Normala kaliumnivåer antyder att din elektrolytbalans är normal, vilket i sin tur krävs för att ha en hälsosam vätskebalans, normalt pH, nervfunktion och muskelfunktion.

Särskilt viktigt är det för uthållighetsträning och atleter som ägnar mycket tid åt denna typ av aktivitet. Anledningen är att kalium förloras i betydande mängder genom svett, och lägre kaliumnivåer genom förlust leder till sämre prestationsförmåga genom försämrad nerv- och muskelfunktion. Kalium har också visat sig aktivera celldelning av myoblaster (en stamcell som finns i muskler och som när de slås ihop bildar kroppens muskelfibrer) och har ett direkt samband i aktivering av tillväxthormoner i muskelceller, varför man tror att kalium kan komma att vara en viktigare komponent att hålla koll på och optimera för muskeltillväxt än man tidigare förstått och trott.

Eftersom kalium tillsammans med andra elektrolyter såsom natrium och klorid är involverade i att kontrollera vätskebalansen, pH-balansen och funktioner beroende av elektrisk ledningsförmåga (muskel- och nervfunktion), mäts kalium för att bland annat övervaka dessa funktioner och olika tillstånd som kan påverka dem. Exempel på tillstånd som ofta kräver att man mäter kaliumnivåerna är högt blodtryck, njursjukdomar, diabetes och hjärtsjukdom.

 

 

Låga värden Kalium

 

 

Låga kaliumnivåer, även känt som hypokalemi, innebär oftast ökade förluster av kalium via njurarna på grund av vätskedrivande medicinering. Kraftiga diarréer, kräkningar eller allvarliga brännskador kan också resultera i lägre kaliumnivåer. En vanlig kostrelaterad orsak bakom låga kaliumnivåer är stort intag av lakrits. Ett antal ytterligare tillstånd som kan sänka kaliumnivåerna i blodet är höga nivåer av hormonet aldosteron (hyperaldosteronism), njursjukdom och undernäring.

När det kommer till träning, kan kraftiga svettningar vid uthållighetsträning hos atleter vara en förekommande anledning om man inte är noggrann med att fylla på och ladda med vätska och elektrolyter, då kalium förloras genom svett. Låga kaliumnivåer kan leda till muskelkramper under pågående träning.

 

 

Höga värden Kalium

 

 

Höga kaliumnivåer, även känt som hyperkalemi, kan antyda att njurarna inte avlägsnar överskottskalium på ett effektivt sätt som de borde, eller att det råder en brist på hormonet aldosteron.

Högt intag av kalium genom medicinering eller medicinska tillstånd som orsakar utsläpp av kalium inifrån cellerna såsom avancerad diabetes, kan också orsaka förhöjda nivåer i blodet.

I sällsynta fall kan lätt förhöjda värden även vara ett resultat av uttorkning eller av stora intag kaliumrika råvaror som exempelvis banan eller avokado.

Viktig poäng: Höga kaliumnivåer kan antyda att det föreligger ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver omedelbar vård. Detta avslöjas ofta av tydliga symptom och andra tydligt avvikande provsvar.
Förhöjda kaliumnivåer behöver tolkas av din läkare för att bedöma om fler åtgärder är nödvändiga eller ej.