sv
Kidney 551

Kreatinin

Vad är Kreatinin?

 

 

Kreatinin är en slaggprodukt från kreatin, vilket bildas i kroppen ur nedbrytningen av kreatinfosfat, en energireserv för musklerna, som framförallt används under högintensivträning.

Kreatin bildas framförallt vid nedbrytning av muskler, oavsett om det är genom omsättning i egen muskulatur, eller nedbrytning genom konsumtion av rött kött. Eftersom kreatinin filtreras ur blodet av njurarna och utsöndras via urinen, fungerar det som en viktig biomarkör för att utvärdera njurfunktion. När njurarna inte fungerar som de ska, kan de inte filtrera ut slaggprodukter lika effektivt, vilket resulterar i att kreatininnivåerna i blodet ökar.

Det finns därför tre huvudsakliga anledningar till att mäta kreatinin:

1. För att upptäcka och diagnostisera njursjukdom
2. För att upptäcka och utvärdera njurfunktion
3. För att justera doser av mediciner som utsöndras och elimineras via njurarna

Att mäta kreatinin ingår ofta som en del i en rutinundersökning när man vill övervaka och undersöka de tillstånd som kan tänkas orsaka skada på njurarna.
De tre vanligaste tillstånden är:

- Njursvikt
- Högt blodtryck
- Diabetes

 

 

Höga värden Kreatinin

 

 

Höga kreatininnivåer beror på ansamling av kreatinin i blodet. Det kan antyda nedsatt njurfunktion eftersom sämre fungerande njurar inte kan utsöndra kreatinin via urinen lika effektivt, vilket leder till att nivåerna i blodet sakta byggs upp. Det kan också ske på grund av en högre grad av proteinnedbrytning i samband med högintensiv träning, eller om man redan har mycket muskelmassa som dagligen omsätts av kroppen. För att då kunna avgöra njurfunktion och att det inte rör sig om uttorkning, använder sig exempelvis Performance-testet av andra markörer som kompletterar kreatinin för att skilja dessa åt.

Kreatininnivåer kan man också med fördel följa över tid tillsammans med andra markörer för att bedöma skillnader i proteinomsättning vid given ansträngning, och bedömningen av orsaken bakom höga nivåer behöver göras i kombination med andra biomarkörer, din livsstil och ditt mående.

 

 

Låga värden Kreatinin

 

 

Låga kreatininnivåer i blodet innebär i de flesta fall att njurfunktionen är normal och medför därför inga behov av vidare undersökningar eller utredning.

Om du uppvisar väldigt låga nivåer av kreatinin kan det antingen ha att göra med väldigt låg muskelmassa orsakat undernäring, immobilisering, muskelsjukdom eller mediciner såsom kortison. I mer sällsynta fall kan leversjukdom resultera i låga kretininnivåer eftersom levern spelar en viktig roll i omsättningen av kreatinin.