sv
Deep 455

L-teanin - En naturlig lösning till bättre sömn

5 min read

Många människor lider av dålig sömnkvalitet och över hela världen letar människor efter det bästa sättet att förbättra sin sömn på. Även om det finns många receptfria läkemedel mot dålig sömn tillsammans med receptbelagda preparat, föredrar vissa människor att undvika läkemedel helt. Genom att ha visat sig ha positiva effekter med väldigt få rapporterade biverkningar, kan l-teanin vara det naturliga tillskott många har väntat på.

 

 

Vad är L-theanin?

 

L-teanin är en naturligt förekommande aminosyra som främst finns i teblad. Den har fått betydande uppmärksamhet de senaste åren på grund av dess potentiella fördelar för sömnkvalitet. Strukturellt sett liknar L-teanin glutamat, en signalsubstans som är både vanlig och avgörande för reglering av hjärnfunktionen.

 


Hur fungerar L-teanin?

 

L-teanin har varit föremål för omfattande forskning som en följd av dess effekter på hjärnan och nervsystemet. Dess funktion är kopplad till ökande nivåer av GABA, serotonin och dopamin — signalsubstanser som är kända för deras lugnande effekt på hjärnan samt deras betydande roll i humörreglering och sömn.

 

Utöver detta har L-teanin visat potential för att öka aktiviteten av alfavågor i hjärnan, vilket är kopplat till ett sinnesstämningstillstånd som är mer avslappnat.

 

 

Effekterna av  L-Teanin på Sömnkvalitet och Sömnduration 

 

Tidiga studier har föreslagit att L-teanin kan ha fördelaktiga effekter på sömnkvalitet och sömnduration. En forskningsstudie publicerad i tidskriften Biological Psychology har indikerat att tillskott av L-teanin var kopplad till förbättrad sömnkvalitet och minskad dagtrötthet bland unga pojkar diagnosticerade med ADHD.

 

Vidare visades det i en annan studie att intag av L-teanin före sänggåendet förbättrade sömnkvaliteten och durationen hos unga vuxna.

 

En annan betydande forskningsstudie, publicerad i tidskriften Journal of Clinical Sleep Medicine, upptäckte att intag av L-teanin ledde till förbättrad sömnkvalitet hos individer diagnosticerade med schizofreni. Deltagare i studien rapporterade ökad sömneffektivitet, färre uppvaknanden och en generell förlängning av sömndurationen.

 

Det har också visats att L-teanin förbättrar sömnkvaliteten hos personer som lider av stressinducerad insomni. I en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad studie rapporterade deltagare som tog L-teanin under en period av fyra veckor en förbättring av sömnkvaliteten och minskad dagtrötthet jämfört med de som fick placebo.

 

Utifrån alla dessa exempel föreslås det att L-teanin kan fungera som en effektiv metod för att förbättra sömnkvaliteten inom en bred population.

 

 

L-teanin och Ångest

 

Ångest är en vanlig orsak till sämre sömnkvalitet. Med tanke på upptäckten av ökade nivåer av dopamin och serotonin - båda med ångestdämpande effekter - har delar av forskarvärlden varit ivrig att avgöra om dessa fynd direkt kan tillämpas på användningen av L-teanin.

 

I en studie publicerad i tidskriften Journal of Functional Foods rapporterade deltagare som konsumerade L-teanin före en uppgift som provocerade stress att de kände sig mindre ångestfyllda och uppvisade lägre nivåer av stresshormonet kortisol.

 


Säkerhet och Biverkningar av L-teanin

 

L-teanin anses generellt sett vara säkert och väl tolererat. Trots detta har ett fåtal biverkningar rapporterats. Dessa inkluderar huvudvärk, illamående och milda magbesvär. Det är viktigt att vara medveten om att L-teanin kan interagera med vissa kosttillskott och mediciner.

 

Det finns en växande mängd bevis som stöder det potentiella framtida användandet av L-teanin för att förbättra sömnkvaliteten. Med tanke på att det är en välkänd och väl tolererad aminosyra, verkar det bara logiskt att överväga att inkludera den i våra strategier för djupsömn. Den har även upptäckts ha antioxidativa egenskaper, vilket potentiellt kan hjälpa till att minska inflammation och oxidativ stress i kroppen. Dessutom kan L-teanin ha neuroskyddande effekter och skydda hjärnan från skador orsakade av miljötoxiner och andra påfrestningar.

 

Vårat kosttillskott Sn™222 Deep