sv
heart and vessels 568

LDL

Vad är LDL?

 

 

LDL står för lågdensitetslipoprotein. LDL är en av flera lipoproteiner som bär och transporterar kolesterol genom blodbanan. Ibland refererar man till LDL som det “onda” kolesterolet, då det är ansvarigt för att transportera överflödigt kolesterol från levern och ut till vävnader i kroppen. Kolesterol är avgörande för produktionen av flera livsviktiga ämnen i kroppen såsom kortisol och testosteron. Utan kolesterol skulle vi inte överleva. Men, överflödiga mängder kommer att resultera i så kallade plack som bildas i våra kärl, vilka i sin tur ökar risken för sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke.

Låga LDL-nivåer antyder att du har en lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, medan högre nivåer antyder en förhöjd risk.

Eftersom höga nivåer av LDL är starkt förknippade med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, är den viktigaste och mest framstående anledningen till att mäta LDL tillsammans med andra lipider att identifiera utvärdera din risk. Därutöver kan mätningen göras för att övervaka och följa resultatet av livsstilsförändringar eller effektivitet i behandling.

 

 

Låga värden LDL

 

 

Låga LDL-nivåer tyder på minskad transport av överskottsfetter och överskottskolesterol till vävnader runtom i kroppen. Då den transporten är fundamental för utvecklingen av åderförkalkning, är låga nivåer av LDL associerat med lägre risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

Viktig poäng: Extremt låga nivåer kan också innebära bakomliggande medicinska tillstånd såsom nedsatt förmåga att absorbera fett från maten, hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) eller genetiska anlag för låga kolesterolnivåer, vilka kan behöva utredas vidare.

 

 

Höga Värden LDL

 

 

Höga LDL-nivåer betyder att du har förhöjda nivåer av LDL i blodbanan.

Det brukar över tid resultera i en ökad ansamling av fetter och kolesterol i vävnader inklusive blodkärl, vilket kan orsaka plack (även känt som åderförkalkning eller ateroskleros).

Åderförkalkning är i sin tur starkt förknippat med utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och stroke. Vid bruk av anabola steroider, kan LDL-nivåer öka, vilket bidrar till en försämrad kärlhälsa och en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom.