sv
Bio Age 573

Leukocyter / Vita blodkroppar - Biomarkör

3 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vad är leukocyter?

 

Leukocyter, även kända som vita blodkroppar, är helt avgörande för immunförsvaret. Leukocyter är en av de många typerna av blodkroppar i våra kroppar, som ständigt produceras i benmärgen på grund av deras korta livslängd. De lagras både i blodet och lymfvävnaden och spelar en avgörande roll i kroppens försvarsmekanism.

 

Vita blodkroppar kan delas in i olika typer av celler som också skiljer sig lite i funktion:

Neutrofiler
Neutrofiler är de vanligast förekommande av alla vita blodkroppar.

 

Lymfocyter
Lymfocyter assisterar i att identifiera och eliminera virus, bakterier och avvikande celler. Det finns två huvudtyper av lymfocyter: T-celler och B-celler.

 

Monocyter
Monocyter hjälper till att känna igen och eliminera främmande ämnen och cancerceller.

 

Eosinofiler
Eosinofiler är involverade i allergiska reaktioner och försvar mot parasitinfektioner.

 

Basofiler
Basofiler frisätter histamin och andra ämnen som svar på allergener, och spelar en roll i inflammatoriska reaktioner.

Varför bör man mäta leukocyter?

 

Svaret ligger i deras centrala roll för att upprätthålla en balanserad immunrespons. Att uppvisa normala nivåer av leukocyter tyder på en balans i ditt immunsystem. Om jämvikten påverkas, riskerar man att lättare insjukna som en direkt följd av exempelvis främmande "patogener" såsom bakterier, virus och svampar.

 

Det är intressant och relevant att mäta leukocyter av flera anledningar, såsom: 

Diagnostisera infektioner

En ökning i antalet vita blodkroppar kan fungera som en indikator på en infektion.

 

Övervaka kroniska sjukdomar

Specifika kroniska åkommor kan påverka både antalet och funktionen av vita blodkroppar.

 

Utvärdera immunförsvaret

Att mäta vita blodkroppar, i kombination med andra typer av blodkroppar, kan hjälpa till att förstå immunförsvarets funktion och status. 

 

Övervaka och utvärdera biverkningar

Vissa läkemedel, såsom cellgiftsbehandling, hämmar produktionen av vita blodkroppar. Regelbunden övervakning kan hjälpa till att förebygga allvarliga biverkningar och vägleda behandlingsval.

 

Övervaka och utvärdera Biologisk ålder

Enligt Levine-klockan

Vad indikerar en hög nivå av leukocyter?

 

Höga nivåer av vita blodkroppar, känt som leukocytos, kan indikera olika medicinska tillstånd. För att fastställa de specifika tillstånden är det viktigt att identifiera vilka typer av vita blodkroppar som är förhöjda. När din kropp upptäcker något onormalt producerar den och skickar fler vita blodkroppar till det drabbade området. Denna reaktion utlöses oftast av inflammation och infektion som en försvarsmekanism mot inkräktare. Stress, mediciner, skador eller biverkningar kan också leda till en ökning av vita blodkroppar. Dessutom kan vissa typer av cancer orsaka förhöjda nivåer, men dessa tillstånd åtföljs ofta av ytterligare symptom och onormala testresultat på många andra biomarkörer. Om dina nivåer skulle vara förhöjda, kommer en läkare att ta hänsyn till dina symptom, din medicinska historik och dina resultat för att avgöra om ytterligare utredning är nödvändig.

 

Vad betyder en låg nivå av leukocyter?

 

En låg nivå av vita blodkroppar i ditt blodprov kallas för leukopeni, vilket hänvisar till en minskad koncentration av cirkulerande vita blodkroppar i din blodbana. Låga nivåer av vita blodkroppar kan öka risken för infektioner. Svårighetsgraden av dina symptom vid leukopeni beror på den underliggande orsaken, hur länge du har gått med ett lågt antal leukocyter och hur låga de faktiskt är. 

 

Leukopeni kan härledas från två huvudkategorier av orsaker:

Oförmåga att producera tillräckliga mängder vita blodkroppar

 

Destruktion av vita blodkroppar med en hastighet såpass hög att den överstiger produktionshastigheten. 

Infektioner och behandlingar som cellgifts- och strålbehandling är vanliga exempel som kan hämma immunförsvaret. Förutom dessa kan brister i näringsämnen som folat, B12 och koppar försvaga immunförsvarets motståndskraft mot infektioner. I mer sällsynta fall kan autoimmuna sjukdomar och benmärgssjukdomar också leda till minskade nivåer av leukocyter. Dock åtföljs dessa sjukdomar och tillstånd vanligtvis av ytterligare symtom och avvikande testresultat.

 

Hur kan jag minska höga nivåer av leukocyter?

 

Om din nivå av vita blodkroppar är förhöjd är det viktigt att åtgärda den underliggande orsaken för att normalisera dina nivåer. Följande åtgärder kan vara fördelaktiga:

Behandla den underliggande infektionen

Om din förhöjda halt av vita blodkroppar beror på en infektion kan lämplig behandling riktad mot den specifika infektionen hjälpa till att återställa dina nivåer till det normala.

 

Korrigera näringsbrister

 

I fall där brister i näringsämnen som folsyra, B12 eller koppar bidrar till höga nivåer av vita blodkroppar kan det vara till hjälp att åtgärda dessa brister genom kostförändringar eller tillskott.

 

Hantera autoimmuna sjukdomar

 

Om en autoimmun sjukdom ligger bakom, är det viktigt att arbeta nära din vårdgivare för att utveckla en behandlingsplan som kan inkludera mediciner eller livsstilsförändringar för att reglera din immunrespons och minska nivåerna av vita blodkroppar.

 

Justera medicinering

 

Vissa mediciner kan orsaka en ökning av vita blodkroppar. Om så är fallet kan din vårdgivare överväga att justera din medicinering eller utforska andra behandlingsalternativ.

Viktigt: Det är värt att nämna att onormalt låga nivåer av vita blodkroppar också kan indikera underliggande sjukdom och bör behandlas därefter.

 

Vad är normala nivåer av vita blodkroppar?

Låg: Under 3.5 (x 10^9/L)

 

Normal: 3.5-8.8 (x 10^9/L)

 

Hög: Över 8.8 (x 10^9/L)