sv
Hormones 538

LH

Vad är LH? 

 

 

Luteiniserande hormon (LH) är ett hormon som produceras i hypofysen i hjärnan. Det är en del av det endokrina systemet och spelar en viktig roll i det reproduktiva systemet för både män och kvinnor. LH är i mäns fysiologi kanske mest känt för att stimulera produktionen av testosteron i testiklarna, och därigenom reglera spermieproduktionen och utvecklingen av de manliga sexuella egenskaperna.

Normala LH-nivåer antyder att hormonella signalvägar mellan testosteron och LH är i balans, vilket är nödvändigt för testikelfunktion och fertilitet.

Eftersom LH stimulerar produktionen av testosteron i testiklarna, är mätningen av LH framförallt intressant när man utreder orsaken bakom testikeldysfunktion (bristande testosteroneffekt). Genom att mäta LH tillsammans med testosteron, kan man få värdefull information kring huruvida testikeldysfunktionen kommer från testiklarna direkt (även känt som primär hypogonadism) eller från hypothalamus eller hypofysen i hjärnan vilka hormonellt kontrollerar testiklarna (känt som sekundär hypogonadism). En av de utredningar där detta är särskilt intressant är fertilitetsutredningar.

 

 

Höga värden LH

 

 

Höga nivåer av LH antyder att testiklarna och testosteronproduktionen inte fullt fungerar som de ska. Det beror på att höga nivåer föreslår att hypothalamus och hypofysen i hjärnan, som reglerar testiklarnas funktion, försöker kompensera för ett problem med reproduktionssystemet.

Viktig poäng: Det är viktigt att tolka LH-nivåerna i ett sammanhang med andra hormonnivåer och besvärsbild för att säkert kunna bekräfta eller dementera medicinska tillstånd som kan orsaka förhöjda LH-nivåer.

 

 

Låga värden LH

 

 

Låga LH-nivåer antyder generellt att kroppen inte producerar tillräckligt med LH, vilket i sin tur kan störa reproduktionssystemet. Det skulle i så fall innebära att det är de delar av kroppen som producerar LH som är påverkade.

Om hypothalamus, ansvarig för att hålla koll på samtliga hormonnivåer i kroppen, inte fungerar som det ska, kommer signaleringen för ökad LH inte heller fungera som det ska. Om hypothalamus är välfungerande, men hypofysen som tar emot signaler från hypothalamus om ökat behov av LH-produktion inte fungerar som det ska, kommer LH-produktionen inte heller öka.

Således betyder detta att problem med antingen hypothalamus eller hypofysen kan vara bakomliggande orsaker till låga LH-nivåer. Andra förklaringar kan vara kronisk stress, testosteronbehandling och användandet av anabola steroider.

 

 

 

Låga LH-nivåer antyder generellt att kroppen inte producerar tillräckligt med LH, vilket i sin tur kan störa reproduktionssystemet. Det skulle i så fall innebära att det är de delar av kroppen som producerar LH som är påverkade.

Om hypothalamus, ansvarig för att hålla koll på samtliga hormonnivåer i kroppen, inte fungerar som det ska, kommer signaleringen för ökad LH inte heller fungera som det ska. Om hypothalamus är välfungerande, men hypofysen som tar emot signaler från hypothalamus om ökat behov av LH-produktion inte fungerar som det ska, kommer LH-produktionen inte heller öka.

Således betyder detta att problem med antingen hypothalamus eller hypofysen kan vara bakomliggande orsaker till låga LH-nivåer. Andra förklaringar kan vara kronisk stress, testosteronbehandling och användandet av anabola steroider.