sv
Blood status 573

LPK

Vad är LPK?

 

 

Leukocyter, även känt som vita blodkroppar, är helt avgörande för vårt immunförsvar. Leukocyterna är en av de olika typer av blodceller som cirkulerar i våra kroppar, produceras kontinuerligt i benmärgen på grund av sin korta livslängd och lagras i både blodet och i lymfkörtlarna. LPK står för leukocytpartikelkoncentration, och anger koncentrationen av leukocyter i en given mängd blod.

Att uppvisa normala leukocytnivåer föreslår att det råder en balans i ditt immunsystem. Att bibehålla den balansen är central för din övergripande hälsa, då avvikelser från vad som anses normalt innebär att ditt immunsystem arbetar mot främmande patogener (sånt som kan orsaka sjukdom) eller en kronisk process i kroppen.

Att mäta leukocyter, även känt som vita blodkroppar, kan därför medföra värdefull information om ditt immunsystem och din generella hälsa. Det finns flera olika anledningar till varför man skulle vilja mäta vita blodkroppar, såsom:

- För att diagnostisera infektioner
En ökning i antalet vita blodkroppar kan vara en indikation på pågående infektion
- För att övervaka kroniska sjukdomar
Vissa kroniska sjukdomar kan påverka både antalet och funktionen hos vita blodkroppar
- För att utvärdera immunsystemet
Att mäta vita blodkroppar tillsammans med andra typer av blodceller kan hjälpa till med förståelsen för den generella hälsan hos ditt immunsystem.
- För att övervaka och utvärdera biverkningar
Det finns mediciner, såsom kemoterapi vid cancerbehandling, som trycker ner produktionen av vita blodkroppar. En kontinuerlig övervakning kan hjälpa till med att försöka undvika biverkningar och få vägledning i behandlingsbeslut.
- Att övervaka och följa biologisk ålder med BioAge

Det har länge varit känt att träning påverkar immunsystemet. Det man sett är bland annat att mängden vita blodkroppar ökar direkt i samband med intensiv träning och kan hålla i sig i flera timmar efter träningen. Det man också har sett är att personer mer en högre fysisk kapacitet, såväl uthållighetsmässigt som styrkemässigt, har en lägre mängd cirkulerande vita blodkroppar i vila. Vita blodkroppar har därför i flertalet studier börjat undersökas som ett sätt att tillsammans med andra biomarkörer börja utvärdera individuella förbättringar i fysisk prestationsförmåga.

 

 

Låga värdern LPK

 

 

Ett lågt LPK-värde, även känt som leukopeni, antyder att koncentrationen av cirkulerande vita blodkroppar är lägre än vad som anses normalt.

Låga nivåer av cirkulerande vita blodkroppar kan öka risken för en infektion. Allvarlighetsgraden i dina besvär kommer att bero på bakomliggande orsak, liksom hur låga nivåerna är och hur länge du gått med dessa låga nivåer.

Det finns två huvudsakliga kategorier av orsaker bakom leukopeni::

- Oförmåga att producera tillräckliga mängder vita blodkroppar
- Ökar förstörelse av vita blodkroppar, vilket överstiger hastigheten i vilken nya vita blodkroppar kan produceras.

Infektioner och behandlingar såsom kemoterapi och strålbehandling är vanliga exempel på anledningar till ett supprimerat (nedtryckt) immunsystem. Utöver dessa exempel, kan bland annat brist på folsyra, vitamin B12 och koppar orsaka ett försvagat immunsystem.

I mer sällsynta fall kan det handla om autoimmuna sjukdomar eller benmärgssjukdom. Dessa medför dock tydliga tillhörande symptom och andra avvikande provsvar.

 

 

 

Höga värdern LPK

 

 

Ett högt LPK-värde, även känt som leukocytos, kan indikera något av flera medicinska tillstånd. För att bättre förstå vilken/vilka av dessa som råder, behöver man ta reda på vilka specifika typer av vita blodkroppar som är fler till antalet.

När din kropp märker att någonting inte står rätt till, kommer vita blodkroppar att skickas till det drabbade området. I de flesta fall är den utlösande signalen en inflammation eller infektion. Stress och vissa läkemedel kan också orsaka en ökning i vita blodkroppar som ett direkt resultat av en olycka eller biverkningar.

En sällsynt anledning till ett högt LPK-värde är cancer. Vid cancer tillkommer flera olika besvär och tydligt avvikande provsvar. Om dina LPK-nivåer är förhöjda, kommer en läkare att även räkna in din besvärsbild, din medicinska historik och resultatet av olika undersökningar för att bedöma om fler åtgärder är nödvändiga eller ej.