sv
Test & Diagnostics 571

Lymfocytprocent

2 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Varför mäta lymfocytprocent?

 

Normala nivåer av lymfocyter tyder på att ditt immunsystem är i balans och att immunsystemet inte bekämpar olika infektioner eller hanterar kroniska processer och tillstånd såsom autoimmuna sjukdomar och leukemi.

 

Att upprätthålla normala nivåer av lymfocyter är kopplat till ett längre och friskare liv.

 

Att mäta lymfocytprocent kan således ge dig viktig information om din kropps immunsystem och övergripande hälsa. Det spelar en avgörande roll vid mätning av den kompletta beräkningen av blodets sammansättning, och det finns flera anledningar till varför det är relevant att mäta lymfocytprocent, inklusive:

Hjälp med att diagnostisera och övervaka sjukdomar som påverkar lymfocyter

 

Kvantifiera/Mäta immunsvaret

 

Övervaka och utvärdera behandlingar som påverkar immunsystemet

 

Utvärdera biverkningar av behandlingar

 

Att mäta biologisk ålder med "Levine clock" 

Vad är lymfocytprocent?

 

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en vital roll i vårt immunsystem.

 

Lymfocytprocent syftar på andelen vita blodkroppar i kroppen som utgörs av just lymfocyter.

 

Vad betyder en hög andel lymfocyter?

 

En hög andel lymfocyter, även känt som lymfocytos, innebär generellt sett att immunförsvaret är aktiverat. För att förstå exakt varför det är aktiverat kan ytterligare undersökningar och tester vara nödvändiga. I många fall är den bakomliggande orsaken bakterier eller virus. Svårighetsgraden kan variera, men immunförsvaret kommer att aktiveras för att bekämpa sina inkräktare. Ibland, när kroppen missuppfattar sina egna vävnader eller organ som främmande, kommer immunförsvaret att aktiveras mot den uppfattade inkräktaren, vilket leder till en aktivering av immunförsvaret mot den specifika vävnaden. Detta kallas för en autoimmun reaktion, och kan inträffa mot nästan vilken vävnad som helst i våra kroppar. Om kroppen kroniskt reagerar på en egen vävnad kallas det för en autoimmun sjukdom.

 

Läkemedel och behandlingar som orsakar skada på organ och vävnader, såsom strålbehandling, kan också aktivera immunförsvaret och resultera i en ökad andel lymfocyter. I mycket sällsynta fall kan cancer som påverkar det lymfatiska systemet, såsom leukemi och lymfom, orsaka en ökning av lymfocyternas andel, men för att ens väcka misstanken krävs många fler tester tillsammans med olika symtom som avviker från det normala.

 

Vad betyder en låg lymfocytprocent?

 

En låg lymfocytprocent, även känt som lymfocytopeni, innebär att du har en lägre mängd lymfocyter bland din totala mängd vita blodkroppar. Den gemensamma nämnaren och innebörden av en låg lymfocytprocent är att immunförsvaret är undertryckt snarare än överaktivt. Detta kan vara ett resultat av olika tillstånd, inklusive undernäring och allvarlig stress. Virala infektioner som riktar sig mot immunförsvaret, såsom HIV och benmärgssjukdomar, är sällsynta men ändå förekommande orsaker till en låg lymfocytprocent. Likaså kan läkemedel som trycker ner immunförsvaret, så kallad immunsupprimerande behandling, resultera i en låg lymfocytprocent.

 

Viktigt att notera: En låg lymfocytprocent är ensamt inte tillräckligt för att diagnostisera ett specifikt tillstånd. En avvikande procent kommer att kräva ytterligare tester och utredningar för att fastställa den underliggande orsaken.

 

Vad är en normal lymfocytprocent?

 

Lymfocytprocent kan mätas utifrån ett paket med biomarkörer som ofta kallas för "blodstatus". Den normala lymfocytprocenten kan variera på grund av faktorer såsom ålder och allmän hälsa, men ligger generellt sett mellan 20% och 40% av det totala antalet vita blodkroppar.