sv
Blood status 579

MCV

Vad är MCV?

 

 

MCV står för Mean Corpuscular Volume, och är en biomarkör som mäter genomsnittsstorleken på röda blodkroppar i ett blodprov. MCV ingår i det man ofta kallar för “blodstatus” i ett blodprov.
Normala MCV-nivåer föreslår att produktionen och delningen av röda blodkroppar följer ett normalt mönster och en normal process. Detta antyder indirekt att alla nödvändiga byggstenar och anslutna processer som krävs för att detta ska fungera normalt, finns tillhands och är välreglerat. Tilltagande svårigheter att bibehålla normala MCV-nivåer ses många gånger i samband med stigande ålder, varför normala nivåer också förknippas med en yngre biologisk ålder. Genom att övervaka MCV tillsammans med andra biomarkörer, kan du följa din kropps förmåga att skapa nya, friska röda blodkroppar och din biologiska ålder.

MCV kan vara hjälpsamt att känna till när man utreder, mäter eller ska diagnostisera diverse medicinska tillstånd, såsom:

- Anemi
- Brist på vitamin B12, folsyra och järnbrist
- Kroniskt alkoholmissbruk
- Biologisk ålder (med BioAge)

 

 

Låga värden MCV

 

 

Låga MCV-nivåer betyder att storleken på dina röda blodkroppar är mindre än normalt. Det antyder att det finns en avvikelse i produktionen, där för små röda blodkroppar produceras.

En av de mest kända orsakerna bakom en sådan produktion är järnbrist. Röda blodkroppar behöver hemoglobin för att kunna bära och transportera syre, och hemoglobin är beroende av järn.

Brist på järn kommer resultera i avsaknad av hemoglobin i röda blodkroppar och således produceras mindre celler. Blodförlust kommer också orsaka låga MCV-nivåer. Det beror på att kroppen snabbt försöker kompensera genom att skicka ut omogna röda blodkroppar för att ersätta de som gått förlorade.

Eftersom dessa inte hunnit växa till sig fullt ut, kommer genomsnittsstorleken att minska. Det finns flera tillstånd som kan störa produktionen av röda blodkroppar såsom njursjukdom eller inflammatoriska sjukdomar. Dessa innebär som oftast även flertalet besvär och avvikande provsvar.

I sällsynta fall kan det föreligga en genetisk sjukdom bakom den påverkade produktionen av röda blodkroppar, känd som talassemi. Denna genetiska sjukdom är medfödd och kan inte förvärvas senare i livet.

 

 

Höga värden MCV

 

 

Höga MCV-nivåer betyder att storleken på dina röda blodkroppar är större än normalt. Det antyder att det antingen finns en avvikelse i produktionen, där för stora röda blodkroppar produceras, eller en nedsatt förstörelseprocess, vilket resulterar i en genomsnittlig storleksökning.

Brist på vitamin B12 eller folsyra är två av de vanligare orsakerna bakom förstorade röda blodkroppar, eftersom celler hinner växa sig större och större innan de delar sig om byggstenarna som krävs för celldelning saknas.

Benmärgsskada, vilket kan ses hos många med kroniskt alkoholmissbruk, kan ha samma effekt på produktionen av röda blodkroppar. I mer sällsynta fall kan leversjukdom (som stör nedbrytningen av röda blodkroppar), underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos) och vissa läkemedel också orsaka förhöjda MCV-nivåer.

Om MCV är förhöjt och Hb är lågt, kan det innebära något som kallar för makrocytär anemi, vilket kort och gott just betyder låga nivåer av hemoglobin (anemi) med stora röda blodkroppar.