sv
Bio Age 579

Medelcellvolym (MCV)

1 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Varför mäta MCV?

 

Normalt MCV antyder att produktionen och delningen av röda blodkroppar följer ett normalt mönster och förfarande. Detta antyder indirekt att alla byggstenar och närliggande processer som behövs för att detta ska fungera korrekt är intakta. Ökande svårigheter att upprätthålla normalt MCV ses många gånger med ökad ålder, varför normala nivåer också är förknippade med en biologiskt yngre ålder. Genom att följa MCV tillsammans med andra biomarkörer kan du övervaka din kropps förmåga att skapa friska röda blodkroppar och följa utvecklingen av din biologiska ålder.

 

MCV kan vara till hjälp vid utredning och diagnos av olika tillstånd, såsom:

Anemi

 

B12- folsyra- och järnbrist

 

Kroniskt alkoholmissbruk

 

Biologiskt åldrande (med Levine-klockan)

Vad är MCV?

 

MCV står för Mean Corpuscular Volume (eller på svenska ibland medelcellsvolym) och är en biomarkör som mäter genomsnittlig storlek på röda blodkroppar i en blodprov. MCV är en naturlig komponent vid testning av ditt "blodstatus".

 

Vad betyder höga nivåer av MCV?

 

Höga nivåer av MCV innebär att storleken på dina röda blodkroppar är större än normalt. Detta tyder på antingen en påverkad produktion, där förstorade röda blodkroppar produceras, eller en nedsatt process för nedbrytning, vilket resulterar i en genomsnittlig ökning av storleken. Brist på B12 eller folsyra är två vanligare orsaker till förstorade röda blodkroppar, eftersom celler växer innan de delar sig, när de nödvändiga byggstenarna saknas. Skador på benmärgen, som ses hos många med kronisk alkoholmissbruk, kan ha samma effekt på produktionen av röda blodkroppar. I mindre vanliga fall kan leversjukdomar som stör processen med att bryta ner röda blodkroppar, liksom hypotyreos och vissa mediciner, orsaka förstoring och ett förhöjt MCV-värde.

 

Om MCV är högt och Hb är lågt kan detta indikera vad som kallas makrocytär anemi, vilket innebär låga nivåer av hemoglobin men förstorade röda blodkroppar.

 

Vad betyder låga nivåer av MCV?

 

Låga nivåer av MCV innebär att storleken på dina röda blodkroppar är mindre än normalt. Detta tyder på att det finns en påverkad produktion, där mindre röda blodkroppar produceras. En av de mer kända orsakerna bakom produktionen av små röda blodkroppar är järnbrist. Röda blodkroppar behöver hemoglobin för att transportera syre, och hemoglobin är beroende av järn. Brist på järn resulterar i frånvaron av hemoglobin i de röda blodkropparna, vilket resulterar i mindre celler. Blodförlust kommer också att orsaka en minskad MCV. Detta beror på att kroppen snabbt skickar ut omogna röda blodkroppar för att kompensera förlusten av befintligt blod, vilket sänker genomsnittsstorleken i cirkulerande blod. Det finns tillstånd som stör produktionen av röda blodkroppar, såsom njursjukdomar eller inflammatoriska tillstånd. Dessa åtföljs vanligtvis av flera andra symtom och avvikande blodprovsmarkörer. I mycket sällsynta fall finns det en genetisk orsak som påverkar produktionen av röda blodkroppar, såsom Talassemi. Denna genetiska defekt är ärftlig och inte något man kan utveckla över tid.

 

Vad är normala nivåer av MCV?

 

Generellt sett mäts MCV i femtoliter (fL) och intervallen är uppdelade enligt följande:

 

Låga nivåer: Under 82 fL

Normala nivåer: 82-98 fL

Höga nivåer: över 98 fL